De voordelen en nadelen van niet geloven

Er zijn voordelen om niet te geloven maar tegelijkertijd ernstige nadelen om niet te geloven. Wie niet gelooft houdt er ook een religie op na: het eigen denken is de standaard en er is niemand hoger boven de ongelovige en er bestaat niets meer dan de materie. Wie niet gelooft kan arrogant zijn, hoeft geen rekening met het geweten te houden en is moreel gezien vrij. Ongeloof is echter de slechtste vorm van religie: er is geen liefde in. Atheïsme en ongeloof kunnen je niet liefhebben terwijl de ware God bewogen is: ‘Jezus [de tweede persoon in de Godheid] zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben’.

Markus 6 vers 34: ‘En Jezus uitgaande zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren‘.

Er zijn zeker voordelen om niet te geloven. Iedereen kan wel voordelen bedenken om niet te geloven. Maar er zijn ook zeker ernstige nadelen om niet te geloven. Jezus zag een grote schare mensen. Hij was bewogen over hen. Schapen zonder Herder. Gedomesticeerde schapen [geen wilde schapen maar schapen die gewend zijn om met mensen om te gaan]. Een wild schaap zonder herder kan overleven maar niet de schapen die een herder nodig hebben. Ze worden snel verslagen. Ze volgen gemakkelijk verkeerde paden en verdwalen. Eten verkeerde vruchten waarvan er velen zijn. Eten ervan die schade toebrengen. Leeuwen, andere wilde dieren en vossen vormen een gevaar voor schapen. Ook dieven die voordelen hebben van de schapen.

Geestelijk gesproken gaat het over de ziel zonder God. Staan eenmaal voor de rechterstoel om rekenschap af te leggen. Jezus gaf Zijn leven voor de mensen die Hem toebehoren. Hij nam de schuld op Zich op Golgotha. Voor miljoenen mensen. Ongelovigen worden ook als schapen voorgesteld. God is niet in hun gedachten. Zag alleen materiële zaken. Geen gedachten van God. Er is onnadenkend ongeloof en ook actief verzet: atheïsme. De meesten die ongelovig zijn zijn het onnadenkend. Ik wil ze geen atheïsten noemen.

Er zijn voordelen om ongelovig te zijn. Moreel gezien vrij. Geen geweten, is niet nodig. Ze weten dat ze een geweten hebben. Ze hebben zelfs christelijke principes. Halve of kwart christenen zouden we ze kunnen noemen. Moreel vrij. Je kunt jezelf toestemming geven om te doen wat je lijkt. Geen angst voor oordeel. Daarnaast hoef je niet bang te zijn wat andere ongelovigen over je vinden. Ook al verwerpen ze, dat maakt niet uit omdat je niet gelooft. Als gelovigen kan het lastig zijn. Als ongelovigen kun je kiezen wat je zegt, welke woorden je spreekt, ook vloeken. Ultieme vrijheid. Slechte taal. Vrijheid om te zeggen wat je wilt. Voordeel wat ongelovigen hebben. Ook kun je zo trots zijn wat je zelf bent. Geen rekening met God te houden. Arrogant kan ook. Is dat een voordeel? Je kunt elke positie kiezen. Welke ervaring je ook wilt. Onwettige of seksuele ervaringen. Je kunt vrijheid claimen in relatie tot anderen. Een ander haten. Je kunt de slechtste taal en slechtste gedachten hebben. Je kunt alle ambities hebben. Er zijn geen grenzen.

Maar er zeker nadelen van ongeloof. Het beschadigt je persoonlijk. Je perspectief in dit leven en voor het eeuwige leven. De gevolgen gaan verder dan je denkt. Ongeloof verscheurt je. Je betaalt een grote prijs en de kosten zijn hoog.

Als eerste heb je last van je geweten. Wat je wilt vrijheid. Geweten moet stil zijn. Juist geweten onderscheid je van de dieren. God heeft je geschapen. Als tweede breng je schade aan je ziel. Niemand kan het zien. Waar is het? Het is binnen in je. Het werkt door je brein en jou maar je kunt de ziel niet aanwijzen. Nodig voor contact met de levende God. Je wilt niet dat je een ziel hebt, dat je een hoger dier bent. Als vierde mis je gebeden. Je kunt niet bidden. Je verwerpt het als een oud kleed. Omgang met God heb je niet. Geen gedachten en hulp van Hem in problemen en moeilijke omstandigheden. Geen spirituele ervaring. Als vijfde je hebt geen enkel bewijs van God en Zijn bewijs. Zoals we vanmorgen zagen over de opwekking van Lazarus uit de dood door Jezus. Ongeloof, tegenspreken. Als ongelovigen hebben we die keuze gemaakt en staan niet open voor bewijzen van God. Dat God zorgt voor het leven.

Voor de christen is het leven vol bewijzen dat God bestaat. Verhoringen van gebeden. Dat mis je allemaal als je niet gelooft. Geen bewijs. Je kunt geen eeuwig leven hebben als ongelovige. Er wacht alleen de eeuwige straf. Gods openbaring.

Al je denken als ongelovige zit in een doos bij wijze van spreken. Er is alleen denken wat je aankunt. Alleen bij wat je kan zien. Rationeel denken. Intellectuele denken kan niet verder. Je accepteert geen macht buiten het materiële, een almachtige God die soeverein is. Je kunt het intellectuele denken nooit vervullen als een ongelovige.

Als ongelovige ontbreekt werkelijk vrede. Daarvoor is een doel nodig. Uiteindelijk ontbreekt de zin, betekenis. Vrede wat een woord. Vrede in moeilijke omstandigheden. Bij ziekte. Je kunt het niet hebben als je ongelovig bent. Bijvoorbeeld. Er is geen controle bij arrogantie. Als je een ongelovige bent is er geen controle over arrogantie. Er is niets hoger dan ik. Wie maakt mij wat? Als je ongelovige heb jij het gedaan. Grote prestaties. Mijn verdiensten. Niet God die het je gaf. Er is niemand buiten dan mijzelf en hoger dan ikzelf.

Heb je het herkent? Je hoeft alleen maar op internet te kijken. Wat ik denk is belangrijk. Er is geen controle. Het is zeer onprettig om te noemen maar het is zo. Ongeloof gaat snel over in tegenstand tegen God. Nu zeggen ze dat er niets gevaarlijker is dan religie. Waarschuwen ertegen. Atheïst hoort het graag. Bij ongeloof ga je over in tegenstand.

Als ongeloof volg je ook een religie. Een religie die gelooft in zichzelf. Niet de almachtige God die gevolgd wordt maar mijzelf, menselijke ras. Het is de slechtste religie. Een afgod is een slechte god, het is absurd omdat de afgod niet bestaat. Maar ongeloof, atheïsme is niet beter dan een afgod als een steen of een god die niet bestaat. Ongeloof helpt voor niets. Geen verandering van gedrag. Niet om anderen te hebben. Religie zonder liefde en gevoel voor anderen. Atheïsme en ongeloof kunnen je niet lief hebben. God kan je alleen liefhebben. Ongeloof is de slechtste religie. Geen acceptatie van God.

Jezus was bewogen over de schare mensen. Verdwaalde schapen zonder Herder. Jezus, gelijk aan God de Vader en Heilige Geest. Hij kwam om te lijden en sterven voor de zonden. Mag God je ziel tot leven brengen. Vergeven en verlossen van ongeloof. Het Woord van God om je te leiden. Hoeveel hebben we Jezus wel nodig? Tot God te roepen. Bekering en dat Hij ons wast en vergeeft en tot Hem toebehoort, Zijn eigen maakt. Neem deze zaken uiterst serieus. Zoek de Heere. Als je Hem zoekt met al je hart, zal je Hem zeker vinden.

‘Let’s pray together’ [aansluitend na de preek het gebed]

‘O God our gracious heavenly Father. Look upon us, help us this night, awaken our souls, draw us to Christ. Show us the seriousness of the lost condition, bring us under conviction of our need of Thy forgiven love. And O Lord bless and convert and save even this night. We ask these things in the name of our Saviour and for this seek. Amen.’

 

 

Zondag 28 oktober 2018 – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [minister of the Metropolitan Tabernacle, London] – Markus 6 vers 34