Op de Nieuwjaarsdag komt het Evangelie tot ons: de Zaaier ging uit om te zaaien. De boodschap van zaligheid en vergeving klinkt. De Heere Jezus Christus beschrijft in de gelijkenis vier groepen hoorders. Alleen het zaad dat in goede aarde valt brengt vruchten voort.

Markus 4 vers 1 en 2: ‘En Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee. [2] En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen’.

De Zaaier ging uit

Dit is de Nieuwjaarsdag vrienden. Ik dacht aan een speciale boodschap voor het nieuwe jaar. En toen bedacht ik wat is een betere boodschap dan die uit Markus 4 in vervolg op de studie over de Zaaier die uitgaat om te zaaien.

Zie. Let op. Eerst wil ik een paar opmerkingen vooraf maken. Vers 11. U is het gegeven de geheimenissen van het Woord te verstaan, en de ongeredde niet. Waaerom al die boodschappen in gelijkenissen? Opdat zij zullen geloven. Dat is staat in het Evangelie van Lukas. Het is niet zo ze zullen horen en niet verstaan omdat het niet kan. Nee, dat is het misverstaan hiervan. Het probleem zit aan de kant van de hoorder.

Wij, en daar zijn wij bij inbegrepen, de mensen zijn bevreesd over deze levensverandering, transformatie die bekering heet. De mensen die niet willen horen, komen er niet toe. Ze willen niet luisteren. Zaligheid, komen tot God, moet met diepe ernst gedaan worden. Verlangen om vergeven te worden.

Van nature hebben we dat verlangen niet. We leven onze levens. Deze wereld biedt een geweldig leven zo denken we. We willen het niet horen en deze boodschap tot ons nemen. En er zijn andere redenen waarom de Heere gelijkenissen gebruikte. Hij beperkte de tijd. Drie jaren was Hij er om te onderwijzen. En na die drie jaar de Plaastvervanger aan het kruis. Hij droeg de eeuwige straf voor hen die in Hem geloven weg. God hing op de Zoon een onzichtbare straf. Die grote dag, en grote en tegelijkertijd vreselijke daad, daar kwam Hij voor.

Als de boodschap van vergeving openlijk gepreekt was, dan zou er openlijke verzet geweest zijn. En dat was er. Maar het Evangelie werd veel gebracht in gelijkenissen, om de scherpe randjes eraf te halen. Dit brengt tot een ander punt. Vers 10. De twaalf die Hij had verteld en een onbekende groep anderen. En Hij vertelde hen de betekenis van de gelijkenis. Vers 13. Begrijp je deze gelijkenis en de andere gelijkenissen?

Als je deze begrijpt, en Ik je het patroon van interpretatie vertel, dan kun je ook de andere gelijkenissen verstaan. Zij beantwoorden allemaal aan dezelfde manier van interpretatie. Vers 12 het einde. ‘Opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden’. De boodschap van vergeving is in alle gelijkenissen. Er is genade in alle gelijkenissen.

Is het niet alleen moraal? De barmhartige Samaritaan. Ethische boodschap. Is dat alles? Nee, alle gelijkenissen te maken met vergeving. Een boodschap van zaligheid, de weg van zaligheid en vergeving. Met dat in gedachten kijken we naar de Zaaier en het zaad.

De Zaaier. En het zaad. Ik wenste dat ik meer tijd had over de Zaaier te spreken. Een boer. Met een zak met zaad. Als hij meer economisch was zou die het zaad niet op de weg of aan de kant hebben laten vallen. Maar hij gooit het overal. Heel royaal met het zaad. De Zaaier had niets te doen met de uitkomst van het zaad. Hij heeft het zaad niet gemaakt.

De prediker heeft de boodschap niet gemaakt. Het is allemaal gegeven aan hem. Hij is de meest niet-originele man. Prediker is eenzaam. Christus is de Zaaier. Hij is de Eerste. Hij is het voorbeeld. Sommigen zeggen je kunt het Evangelie niet aanbieden aan mensen die er niet serieus mee omgaan.

Nee, het aanbod van genade. Aan iedereen. Zelfs verspillend zo je wenst. Het universele aanbod van de zaligheid.  Het is Nieuwsjaarsdag vrienden. Hoeveel mensen hier ontvangen een roeping van God om een prediker te zijn? De Zaaier is een eenzame persoon.

En als God je roept naar een andere plaats, in een gemeente zelfs als er gelovigen zijn, ga er niet heen als niet frequent het Evangelie wordt gebracht. Sommige predikers zeggen verspreid ik niet het zaad als ik het Woord uitdraag? Het gaat hier om de boodschap van vergeving. Predikers allereerst die het Evangelie van het zaad brengen.

Laten we terugkeren naar de boodschap. Het zaad kwam op de weg, harde ondergrond. Hoeveel mensen hier hebben harde harten? We spreken over Christus. Dat Hij de straf op Zich nam. En het betekent niets voor hen, niet de minste interesse. Een jonge man die hier een paar weken geleden zat, begin dertig, heeft niet geluisterd. Zat om zich heen te kijken en had totaal geen aandacht. Ik kon niet voorkomen na hem te kijken. Na tien minuten ging hij weg. En er zijn anderen die de hele dienst hier zitten en niets horen. Harde harten.

Ik las een getuigenis. Jongen later in de twintig. Wat al die jaren niet gebeurde bij het luisteren naar de prediker op de kansel. En toen hoorde hij plotseling iets. Had nooit iets gehoord. En toen volgde hij ieder woord, belangrijk voor hem. Ben je de persoon met een hard hart? Van wat in deze wereld gebeurt belangrijk voor je is. Mag het zijn in dit jaar dat je realiseert hier draait alles om. Je hebt vergeving nodig, je ziel dient tot leven te komen. En plotseling realiseer je dat je in een erbarmelijke staat bent.

We bidden voor je dat er iets voor je gebeurt. En vers 5. En ander zaad viel in steenachtige plaatsen. Campagnes. Mensen zeiden kom naar voren en neem Christus aan. Maar een paar hebben het werkelijk opgepakt. Wat gebeurde er? Hoorders waarbij het in steenachtige plaatsen viel. Als ik deze boodschap kom tot God, dan zal ik gelukkig zijn. Slagen voor examens. Vrolijk huwelijk. Maar nooit bekeerd. Ze wilden de Heere niet maar succesvol te zijn.

Maar toen de eerste test kwam, en iemand zegt: jij ontving Christus, wat een dwaas. Ik zal door iemand niet leuk gevonden worden. Ze kunnen dat niet dragen. Zodra de zon opgaat. Ze gingen voor iets voor zichzelf. Niet voor de Heere. En vers 7. Tussen de doornen. Ze deden beter. Het zaad groeide op. Wat groei. Vers 19: ‘En de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar’. Je kunt niet voor de Heere leven en voor de wereld.

En ander zaad in goede grond. Ontvangende harten. Bezwaarde harten. De valse beloften van deze wereld en de leegheid van deze wereld. En komen tot Christus voor nieuw leven. En ze brengen goede vruchten voor. Drie categorieën hoorders, harde harten, die reageren maar geen grond, en die die waarvan zaad opgroeit maar geen goede wortel heeft en verstikt door de doornen, de zorgvuldigheden van de wereld. Zijn er hier waarvan dat geldt?

En dit is ook van toepassing op gelovigen. Een verharding. De vijand van je ziel handelt snel. Je bent in de kerk geweest en het Evangelie gehoord en je bent uit de kerk en je bent het alweer vergeten. Er zijn hier vrienden die werkelijk veranderd zijn. Maar gestopt met luisteren. Je leest de Bijbel maar snel. Ik heb dat eerder gezien. Het is niet overtuigend. Je zaak is serieus. Je kunt diep vallen. Je komt mogelijk veel minder vaak naar de Bijbelstudie.

O vrienden voor het nieuwe jaar, ga naar huis en bid. Als je de Bijbel leest voor jezelf. Dat de overtuigende dingen je meer overtuigen. Je ziel verantwoordelijk. In gesprek met het Woord. Bid voor aandacht in de dienst. En bid voor liefde. Kan een christen in rotsachtige plaatsen terecht komen? Dit is alleen wat ik nodig heb. Je bent gereed voor een diepe val.

Je moet gevoed worden. Kunnen bij een christen doornen zijn? Als je bezet bent met ambities. Of thuis. Sport kijken. Of zelfs immorele dingen. Je moet het huis op orde houden. Verantwoordelijkheden. En dan geeft de duivel je dromen. Hoofd in catalogussen. De duivel kan je met zoveel bezetten.

O dominee, is dit de boodschap voor nieuwjaar? Ja dat is het. Bid voor goede grond. Dat je gedachten bewaard worden van de wereld. Wat een jaar als we vruchtbaar voor de Heere. En onze huizen bewaard. En een zegen voor anderen. Het is een nieuw jaar. Dat er in het nieuwe jaar door Gods genade nieuwe predikers van het Zaad zijn.

 

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 66 en Markus 4 vers 1-20