Nadat de Heere Jezus Christus een vraag stelt over het oordeel van de twaalf op wie de toren van Siloam viel, vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom. De wijngaard is van God, de wijngaardenier is Christus. De vijgenboom is het volk van de Joden aan wie de Heere zoveel aan hun zielen ten koste gelegd heeft. Al drie jaar, de tijd van de openbare dienst van de Heere Jezus Christus op aarde, geen vrucht. Er wordt geen enkele vrucht gevonden. De toepassing op ons is te maken: dragen wij vrucht? Door het vele wat God aan onze zielen ten koste heeft gelegd. In de gelijkenis wordt nog een jaar genadetijd gegeven. Maar als dan ook geen vrucht, zal de vijgenboom worden uitgehouwen. God wil ons geestelijk leven als wij Hem erom vragen. Nog klinkt het Evangelie van vrije genade: nog is er tijd om voor God te buigen.

Lukas 13 vers 6: ‘En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet‘.

Een glimp van het hart van God

Deze gelijkenis staat in het licht van een waarschuwing. Jezus vroeg of de mensen op wie de toren van Siloam viel meer gezondigd hadden? Tenzij u zich niet bekeerd, u zult ook zo vergaan. Deze gelijkenis van de vijgenboom staat in het licht van die waarschuwing.

De man die de wijngaard in bezit heeft is God. De wijngaardenier is Christus. Gesproken over het Joodse volk. Drie jaren prediking van Christus. Dat mensen leven voor hun ziel moesten zoeken en zich bekeren. Niet zonder reden dat hier drie jaar genoemd wordt.

Een vijgenboom is een bijzondere boom. Jaren geleden zag je in Londen bij het raam bijzettafeltjes. Mij verteld dat het nu met een bruine of zwarte bank gevuld wordt. Wat in de mode is. Waarom ik dit vertel is omdat dingen komen en gaan. Zo was er destijds in de wijngaard een boom met vele vruchten. Heel speciaal. Het was als het ware je open kamer voor gasten in de zomer. Die specialiteit.

Deze wijngaardenier had zo’n plant geplant. Hij kwam maar vond geen vrucht eraan. Drie jaren niet. Hij zei iets over zijn status, zijn mate van belangrijkheid. Het deed zijn reputatie geen goed. Voor drie jaar geen vrucht. Een speciale boom. Hier is de toepassing van de gelijkenis. De Joden zo bijzonder gezegend door God. Privileges. God gaf hun Zijn wet. Over de eeuwen de profeten gegeven aan hen. Toen kwam Christus en die verwierpen ze.

Joden hadden grote voorrechten zoals ons. Hier zijn wij mensen met bijzondere privileges. Mensen zijn zoveel hoger dan de dieren. Het is een enorme afstand met anderen. Wij zijn die bijzondere boom. Om de wijngaard aangenaam te maken. We hebben de kracht van de reden. Uniek. We hebben niet geprogrammeerde reacties. We hebben een moreel geweten. Van wat goed en fout is.

We hebben de kracht van taal. Wetenschappers beweren zo nu en dan dat dieren een ingewikkelde taal spreken maar absurd als je dat durft te vergelijken met mensen. We hebben creativiteit. In het beeld van God.

Als je deze dingen leest, denk eraan. Hij zocht naar vrucht. Hij keek herhaaldelijk. Maar altijd zonder resultaat. Maar een diepe teleurstelling. Hij vond niets. Waarom is het toegestaan om de grond lui te maken? Het land nutteloos te maken. Het is verspilling van de ruimte.

God ziet naar ons. Geen liefde tot Hem. Geen verlangen naar Hem. Geen vertrouwen in Hem. Geen omgang met Hem. Geen interesse om Hem te leren kennen, Zijn doelen en wonderen. Geen gehoorzaamheid aan Zijn wet. Geen dienst voor Hem. Alles voor onszelf.  Hoe we het zelf maken. Wat gebeurt met ons. Alles over onszelf. Niets voor God. Hij vond niets, geen vrucht.

De goddelijke teleurstelling: vruchteloze mensen. De toepassing. Hak het om. Het maakt de grond onbruikbaar. We leren ervan dat God je straft terwijl je nog leeft. We zijn als goed als geoordeeld, gedood. Verwijder hem, verwijder haar. Waarom beslaat hij de grond? We kunnen in het oordeel zijn voordat het einde komt.

De uiteenzetting van de liefde van God. Vader en Zoon en Heilige Geest. Als er geen vrucht is, hak de boom om. Stop het met de Joden. Nee, zegt de Zoon. Laat Mij gaan. Ik wil lijden en sterven voor mensen die gered worden. Joden en heidenen. Als ik verworpen wordt, verwijder ze.

Er was iets van een conversatie tussen de Vader en de Zoon. Als de Zoon gaat, dan zal de Vader de eeuwigheid geven al de miljoenen die bij de Zoon horen. Ik wil hun harde hart verbreken. Dat ze beginnen te denken. Ik zal ze de weg van de zaligheid uitleggen. De zonden namens hen op Zich genomen.

Dat doen we vanavond. Het Woord verkondigen. Als ik je hart kon begeven, ik kan het niet maar God kan en doet het. In Hem gelooft en op Hem vertrouwt. ‘Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben.’ Wat een tragedie als je leven nutteloos is.

Er was een Britse consortium voor het grootste en snelste schip voor zeecontainers. 1937, 1938 ging het mis in Europa. De investeringen stopten. Toen kwam de oorlog. Het werd verkocht. Na de oorlog kwamen de vliegtuigen. Het was alles verspilling.

Er was een jonge atleet. Hij gebruikte drug om beter te zijn. Maar het werkte het tegenovergestelde. Raakte verslaafd. Kwam op straat in London en stierf. Dit is zoals ons leven zonder leven in de ziel. Geen doel.

Er is een plaats in de Arizona woestijn waar de vliegtuigen geparkeerd zijn. Neuzen en vleugels in verschillende richtingen. Zullen nooit gebruikt worden. Ze zijn nieuw. Ik las dat er iets van 60 parkeerplaatsen zijn. Ze staan daar in de warmte en zullen niet zo snel aangetast worden. Maar wat een verspilling. Zo ook met je ziel zonder leven. Geen omgang met God.

Nog een jaar genade. De Zaligmaker is gekomen om te lijden en te sterven. Hij geeft ons het Evangelie. God wil je geestelijk leven als je Hem vraagt. Hij wil je een nieuwe natuur geven. Eeuwige glorie.

Ik eindig met vers 9. ‘Zo zult u hem namaals uithouwen’. God eindigt Zijn inspanningen. De Bijbel gebruikt beelden om het onderscheid te maken tussen mensen die geestelijk leven en die dat niet hebben.

Heb je de Heere gevonden? Wandel je met Hem? Heb je geestelijke ervaring? Of ben je geestelijk dood? Ben je voor Hem of tegen Hem? Er is niets tussen. Is Hij alles voor je, je geeft Hem nooit op, zoveel gebeden verhoord. Ben je voor Hem of tegen Hem? Ben je van Hem afgescheiden of met Hem?

Ga je naar de hemel of naar de hel? Dat is het contrast. Ben je een natuurlijk mens of een geestelijk mens, vraagt Paulus? Ben je compleet? Je ziel tot leven gekomen. Vreugde in God. Of ben je alleen materieel. Ben je half geen mens. Wat is het, vrienden denk na over de punten. De speciale vijgenboom zijn wij. De diepe teleurstelling van geen vrucht. Christus die extra arbeid eraan ten koste legt. Het afgehouwen worden als er geen vrucht is. Om de eeuwigheid te verliezen. Nooit Christus gehad. Hoeveel hebben we Hem nodig. Vertrouw op Hem.

 

Zondag 1 november 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 25 vers 1-15 en Lukas 12 vers 54-59 en Lukas 13 vers 1-10