Als de vraag komt zijn er ook weinig mensen die zalig worden, antwoordt de Heere Jezus Christus: Strijdt om in te gaan door de enge poort. Er zijn moeilijkheden als het gaat om ons bekeren. We onderschatten de waarde ervan. We willen zelf werken. We willen de zonden niet opgeven. En het is een stap naar het onbekende om op God te vertrouwen, in de armen van Christus te vallen en te vertrouwen op Hem. 

Lukas 13 vers 24: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen‘.

De moeilijkheden van bekering

Het is een belangrijk gedeelte vooral voor hen die de Heere zoeken en vinden. Het gaat om strijd om in te gaan. Het is vreemd wat hier staat. Het lijkt te strijden met andere in de Bijbel. Kom tot Mij en Ik zal u rust geven. Want mijn last is ligt en mijn juk is zacht. Het lijkt moeilijk voor God de zaligheid en gemakkelijk voor ons. Rechtvaardiging door het geloof.

Er is geen zaligheid door een handeling van ons. Wij zijn zondaars. Hymn: niets in mijn hand breng ik, eenvoudig aan het kruis mij vast te klampen. Enge poort. Het is een kleine poort. Zoals een poort voor kleine dieren. Waarom de contradictie? Zaligheid is een gift van God. Wat zegt de Heere als Hij zegt strijd om in te gaan?

Er zijn moeilijkheden aan onze kant. Onze attitude. Christus heeft alles volbracht wat volbracht moest worden. Hij loste bijvoorbeeld het probleem op dat mensen tot God kunnen komen. In Hem vertrouwen, bekeerd en gered. Hij loste het probleem op, Hij maakte het voor ons. Christus heeft met de Vader en de Heilige Geest, het probleem van God opgelost. God heeft Zelf geen problemen. Vanuit menselijk perspectief beschreven.

God is heilig en rechtvaardig. Hij kan niet met zonden te maken hebben. Hij kan niet absoluut rechtvaardig zijn en te doen hebben met zonden. Christus is gekomen. De Vader heeft de zonden op de Zoon gelegd. Hij heeft het weggedragen. God is rechtvaardig en de rechtvaardige die gelooft in de Heere Jezus. Christus heeft Gods probleem vanuit ons gezien opgelost en ons probleem opgelost.

We beschreven hier een aantal problemen. We onderschatten de boodschap van God, van Evangelie. Het is bespot. Je komt tot de poort van God. God, ik wil vergeven zijn en het leven hebben. Als je deze poort nadert, is het als het ware duizend stemmen tot je klinken. Je wilt naar de kerk? Je wilt God zoeken? Waarvoor? Vrienden, familie, misschien satan zegt het tot je verstand. Dit is zeker geen moderne boodschap. Het heeft geen aantrekkingskracht op velen.

Het is bespot. Het is van geen waarde geacht. Dat is een serieus probleem. Het is onderschat. Laten we over een paar dingen nadenken. Je onderschat de boodschap. Christus hebben en gaan op de weg naar de hemel. Zonder dit heb je geen verklaring voor je leven. Hoe verklaar je het leven, alles wat je om je heen ziet, de complexiteit van het leven, menselijk leven, dingen te maken, diepe intelligente? Toeval?! Een kans?! Je hebt geen verklaring. Je hebt geen doel in het leven. Alleen maar rijk zijn hier nu en dan sterven en dan vergeten zijn.

Nauw leven. Je kunt man en vrouw niet verklaren. Menselijk natuur. Teleurstelling niet. Fijne en vervelende dingen. Er is zoveel vernieling. Wat is goed en slecht? Waar komt dat allemaal vandaan? Waarom kunnen we niet alleen leven met ons geweten? Je kunt niet alleen maar voor deze dingen leven. Als je de verklaring van de Bijbel hebben. De val van de mensen. In staat om goed te doen en in staat zoveel zonden te doen.

Je hebt geen eeuwige hoop. Je hervormen. Er kunnen tijden zijn dat je iets verbetert zonder hulp van buitenaf. Je hebt geen link, als je denkt dat deze boodschap zo beperkt is, met welke machthebber dan ook in deze wereld. Er is geen machthebber als de macht van de kerk van Jezus Christus. Je hebt geen licht. Je hebt geen leven. Dit is het enige in filosofie wat onveranderlijk is.

Strijd om in te gaan. Vraag God om je te helpen. Lees de Psalmen. Kom leren van deze boodschap. De eenvoudigste methode om tot Christus te komen. Je moet er iets voor doen.

Ten tweede wat het ons moeilijk maakt. Het is moeilijk om je over te geven van zelf doen. Wat ik wil. Mijn verlangens. Mijn dromen. Elke dag maken we er iets van. Elke beslissing die we nemen is onze eigen beslissing. Leven voor onszelf en we klimmen op. Er zijn er die hun eigen gender willen kiezen. Ik kies wat ik wil.

Er was een vrouw die wilde rondreizen. Ze kwam in gevaar door aanvallen van piraten. Ze werd geholpen. Een aantal redders kwamen om het leven. Zij overleefde. Ik hoorde het op de radio. Moet zij veroordeeld worden voor het in gevaar brengen, werd aan jongeren gevraagd. Nee nee! Ze deed wat ze wilde. Alsof dat het rechtvaardigt.

En nu komt deze boodschap. Geef je leven aan de Zaligmaker van de wereld. Volg het onderwijs van het Woord. Laat Hem heel je leven leiden. Gereed zijn. We moeten gereed zijn: ik kan dit niet doen. Ik ben een kind van God en behoor Hem toe. Ik verlies mijn eigen totale vrijheid en zelfrichting. Het plan van God over je. Gemeenschap met Christus. Diepe zaken te kennen. Dit is de weg naar de hemel. Je komt tot Hem. Je vertrouwt op Hem. Je geeft je leven over. Het is niet zo moeilijk. Hij neemt het van je over.

Ik moet door naar een derde punt. Het is zo ingewikkeld om zonden op te geven. Die overgave om de zonden op te geven. Zonde heeft een vreemde werking. Het heeft een verslaving. Zoals drugs. Alle zonden is dat tot op zekere hoogte. Ik poch. Dat mensen goed van mij denken. Net als drinken en drugs wordt het alsmaar slechter. Ik kan niet zonder die bevrediging. Ik leef voor leugens. Vreemde leugens. Het is zoals drinken en drugs. De tentakels slaan zich om mij heen meer en meer. Ik kan niet eens zonder leugens. Of het in het werk is of thuis in het huis.

Of begeren. Meer van dit en dat. Of begeerte. Of vieze plaatjes. Of overspel. Het komt in mensen en het wordt steeds moeilijker om ervan af te komen. Er zijn dingen die zij niet weg kunnen nemen, zeggen mensen dan. Dat is waar. Alleen Christus kan dat. Het is Zijn operatie. Hij neemt het weg. Een nieuw begin.

Iemand die tot Christus komt, is een nieuw schepsel. Oude dingen zijn voorbijgegaan. Komen tot Christus. Bekeren. Vertrouwen dat Hij de zonden wegneemt. Het is moeilijk: hoe ziet het christelijk geloof eruit dan? Ik kan het leven met God niet visualiseren. Nee, dat is zo. Hoe kan ik het eeuwige leven visualiseren. Het is vooral in deze dagen lastig.

Mensen werkten op het land. Zagen de eind van de dag de heldere lucht. Zoveel te zien van het werk van de Schepper. Als het huis in brand staat of het kantoor, en je moet uit het raam springen. Als er een reddingsladder is. Het vuur dat opwarmt. De vrees overwinnen. In de handen vallen van de brandweerman.

Als we niet op God vertrouwen, dan zullen we het eeuwige leven niet hebben en verloren gaan. Als we alleen maar het materiele leven hebben, dan stappen we in dat onbekende. Geloof in God. Hij veranderde mijn leven. Vergaf mij, maakte mij een nieuwe persoon. Vertrouw op de macht op Christus.

Een laatste punt. Ik krijg de vraag hoe weet ik dat ik bekeerd bent? Er is geen lichtflits. Je kunt het weten dat je veranderd bent voor leven en eeuwigheid. Iets veel groters dan een lichtflits, dan een vreemde stem. Je bent veranderd in je geweten. De liefde tot God. Je bent veranderd. Een vriendelijker persoon. Zeker een nederiger persoon. Andere veranderingen, grotere. Vervuld met vrede. Vervuld met licht.

De Bijbel komt tot leven voor je. Je verstaat waarom de wereld is zoals die is. Je bent nooit meer dezelfde. Hoe was, ik heb het altijd onderschat deze boodschap. Je kent Christus, je wandelt met Hem. We hebben de onderschatting van deze boodschap bekeken. Het eeuwige leven. We hebben gezien hoe moeilijk het is jezelf op te geven. Vertrouw op Hem. Je hebben gezien hoe moeilijk het is om de zonden op te geven. Het is moeilijk om de stap te zetten naar het onbekende. Val in Zijn armen. Vertrouw op Hem. Je zult de ervaring hebben met Christus de Heere als nooit tevoren.

 

Zondag 8 november 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 46 en Lukas 13 vers 22-35