Van nature zitten wij mensen gevangen. Er is vrede met de satan die ons niet wil storen. Maar het is een valse vrede, de ziel is bijna dood. God is de enige ware God die de Zaligmaker naar deze wereld stuurde om voor de zonden te betalen. Geloof in Hem, vertrouw op Hem en u zult vrede met God hebben.

Lukas 11 vers 21: ‘Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede’.

Christus’ macht tegen onverschilligheid

Het vers beschrijft dat Christus de macht van satan verbroken heeft. Je gelooft niet in het bestaan van satan? Dan zijn er dingen niet te verklaren. Over de uitoefening van de boze machten. De wereld is vol van satanische machten.

Er is zoveel tegen God en Zijn openbaring. Atheïsme. Rationalisme. Dat alles rationeel is dat er geen God is. Of valse religie. Het komt altijd op de een of andere manier. Valse goden of vals onderwijs in de naam van religie. Er is altijd aanval. Er is op alle continenten nu op dezelfde moment. Het is niet hier verspreid. Het is hier niet zo gestart. Het start simultaan. Tegen God en Christus.

Ik wil tot het beeld komen dat Christus gebruikt. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Het is over satan, dat is de context. Hij is de sterke man. Zijn houding tegenover God. Waarmee is hij gewapend? Leugen, verleidingen, misleiding. Hij probeert samenlevingen te verstoren. Zijn hof slaat hier op zijn huishouden, zijn slaven. De deuren beheert. De slaven zijn veilig, niet kan vluchten. Zo is al wat hij heeft in vrede. Hij heeft geen reden om ze te verstoren.

Dat is misschien de positie waarin wij in zijn. Bewaren. Zoals een kasteel bewaren. Laag profiel. Satan wil niet dat je bewust bent van dat hij daar is. Hij houdt je in vrede zoals religie dat probeert. Niet dat je je bezorgd maakt over je eeuwige bestemming. Dat je een Zaligmaker nodig hebt die kwam om je te redden. Satan wil je er niet mee lastigvallen. Soms in het donker bewaard.

Dat is de situatie. Als ik verloren ben, dan ben ik in geestelijke vrede. Dat is de ervaring. Maar in werkelijkheid is je ziel in gevaar. Ziel bijna dood. In vrede. Wat betekent het? Op een manier dat je in vrede bent met satan, met alle gedachten tegen God en geloof. Je deelt de meningen met satan en dat Gods wet niet goed voor je is. En je gehoorzaamt het. Je bent een met hem, in vrede bent met hem.

Verenigd met satan. Dat betekent vanuit het Grieks in vrede zijn. Dat is de reden van alle menselijke frustratie in deze wereld. Als je met God niet willen leven, dan zijn er beperkingen. God laat ons gefrustreerd zijn. Zoals als je een goede ouder bent richting je kind, dan kind beperken. Waar is het? In het begin van de Bijbel: doornen en distels.

Je kunt multimiljonair zijn. Niet verkeerd op een bepaalde manier. Maar toch beperkingen. Ik las over dit soort mensen. Raakte zijn eerste liefde kwijt. En familieleden. Je kunt niet helemaal blij zijn zonder God. Verloren zoon. Ging weg van de Vader. Kwam een hongersnood in dat land. Het is grappig dat zelfs Atheïsten soms in God geloven. In de pandemie zeggen dat God wreed is. In plaats van Hem te haten.

Het is geen echte vrede. Je hoorde misschien over mensen die vastgoed bezaten aan de oostkust in dit land. Tuin van 300 meters. Hoeveel van over? Maar drie, vier meter. Erosie van de cliff. Weg uit het huis. Dat is het soort vrede als je ziel in vrede is met de duivel maar wat een vrede, het is een valse vrede.

Er is misschien geen God, stond op de bus. Dat is atheïsme. Een paar jaar geleden het zag er bijna plausibel uit. Toen ik tiener was biologieles dat je zo makkelijk kon vallen voor de theorie dat je gemaakt was uit een bliksem. Nu later kon het niet zomaar uit een onweer en licht kon zijn ontstaan. Zelfs het meest simpele leven hier op aarde is al zo complex dat het niet zomaar te verklaren is. Nu zeggen ze het komt van een andere planeet. In de atmosfeer verbrandt.

Als Darwin nu zou leven, dat zou hij niet serieus  geworden worden. Je hebt zoveel geloof nodig, blind geloof, om te geloven deze onmogelijke dingen. Alles voor de aarde, niet voor de hemel. Alleen maar stoffelijk, niet geestelijk. En iets anders: dat schoonheid uit chaos komt. Als ze in problemen zijn, dan zegt ons instinct dat we moeten bidden.

Een na die ander die vloog in de Tweede Wereldoorlog, ze baden allemaal. En atheïsten bij een begrafenis, zegt dat die persoon die overleden is vanuit de hemel kijkt. Er is ook valse religie. Mensen hun eigen god hebben. Als we dat doen, dan is hij erg zoals ons. Die geen standaarden heeft. Die niet oordeelt. Niet heilig is. Als een oude man in de hemel die niet uitmaakt wie je bent.

Soms te lui, om te uitzoeken. Islam of Boeddhisme die er al jaren zijn. Je inspanningen verdienen het. Maak je eigen god niet vrienden. Menselijk gemaakte god. Ga naar de enige God. De Zaligmaker van de wereld. Er was een jongeman en zo bij opera, hij wist er alles van. Helemaal in trans. Niet lang geleden gelezen over een vrouw die miljoenen besteedde in Harolds. Zei ik miljoenen? Miljoenen per jaar besteedde. Ze moet wel een rijke man hebben denk ik zo. Maar ze leeft ervoor. Anderen voor televisie, drinken en drugs. Sommige mensen verharden zich. De meest gebruikelijke manier, niet de enige, is haten. Constant hem haten.

Toen ik een jonge jongen was er waren konijnen in de omgeving. Ze werden aangevallen en gehypnotiseerd door een hermelijn. De konijnen kunnen wel twee, drie keer groter zijn in de lengte. Hij danst erom heen. Als een knipperend licht valt hij aan en met een beet doodt die het konijn. Spinnen zijn net zo. Ze vangen een vlieg in het web. Met toxine. Dat gebeurt met ons als ongelovigen. Totdat dat hij ons te gronde brengt tot de dood en het oordeel.

We sluiten af met vers 23. Dat is Christus de Zaligmaker. God de Vader bracht Hem naar deze aarde en ging aan het kruis en nagelde al de zonden van allen die Hij redde. Hij neemt het over. Hij neemt het hart over. Als je de boodschap van Christus hoort, dan word je ziel een zorg voor je. Wat Christus heeft gedaan. Wat een liefde dat Christus kwam in het menselijk vlees en mijn oordeel op Zich nam. En je komt tot Hem en buigt je knieën voor Hem en vraagt of Hij je Zijn kind wil maken en Hij doet het.

Ga niet gehypnotiseerd door het leven. Met valse vrede. Door de vijand van de zielen. Met zoveel succes dat je het niet eens weet en in satan niet gelooft. Kom tot Hem en geloof in Hem.

 

Zondag 6 juni 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 46 en Lukas 11 vers 9-28