Christus’ aanwijzingen om Hem te vinden

Hoe komen wij tot God? God wordt voorgesteld in een paleis met een grote ingang waar alleen maar heiligheid bij Hem kan zijn en al het andere buiten de deur gehouden wordt. Van nature zijn wij niet geïnteresseerd in het Koninkrijk van God. Maar God trekt mensen. De weg van de zaligheid is door Jezus Christus alleen. Hij is de Deur. Christus geeft aanwijzingen: vraag met je verstand, zoek met je hart én klop met je wil. En het is de Heere Jezus Christus zelf die belooft dat Hij het geeft een ieder die vraagt, zoekt én klopt. Hij kwam naar deze aarde om Zijn leven te geven voor zondaren om de schuld die zij voor God hebben over te nemen. In Hem alleen is hét leven en eeuwige zaligheid.

Lukas 11 vers 9: ‘[9] En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden [10] Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden’.

Christus’ aanwijzingen om Hem te vinden

Hier een voorbeeld dat zo eenvoudig is. En de prediker moet het volgen. Het gaat hier over bidden. Over zaligheid. Christus vinden in een persoonlijke en levende weg. Het gaat over eerbied, oprechtheid en geloof. Zoeken. Kloppen op de deur van barmhartigheid.

Er is ook een beeld op de achtergrond in. Een vriend die in de nacht komt voor brood tot een andere vriend. Neem een groot paleis in gedachten. Een grote deur waar alles uit gaat dat niet voldoet aan Gods standaarden. Hoe dan te voldoen aan Gods recht? Hoe komen we binnen? We weten niet waar het is? Waar is deze mythische deur? We hebben geen idee. Niet eens geïnteresseerd zogezegd. Toen ik jong was moest ik het mensen vertellen. De weg van zaligheid aan zoveel mensen uitleggen. Interesse in dit leven. Niet geïnteresseerd in het koninkrijk van God. Zo zijn we allemaal. We investeren al onze interesse in het hier en nu.

Maar God kan verschil maken. Werken in het leven. Dat het plotseling veranderd. God is aan het werk. Dan is er een desinteresse voor het hier en nu. Het materiële van deze wereld kan ons niet meer vervullen. Dan wordt de deur belangrijk. Hoe kom ik binnen? Vraag. Dat is de eerste stap. Je moet je realiseren dat God daar is. Hoe is God? Kunnen we Hem kennen? Is Hij in staat ons te ontvangen? We kunnen in de industrie vandaag de dag van alles van alles uitvinden. Hoe is God? Hoe kan Hij gevonden worden? Is Hij daar? We denken dat met onze menselijk verstand te gaan doen. Hem te verdienen. Maar wij kunnen niet. Vraag Hem. Niets van mij zal Hem veranderen.

We zijn ver boven de dieren. We hebben een ziel. God is een Geest. Wij zijn vlees en rede. Wij kunnen Hem niet begrijpen. De Heere zegt: vraag. Dat is de eerste stap naar de zaligheid. Gods beschrijving van Hemzelf en het Evangelie. Zijn kracht. We moeten ons onderwerpen aan Hem. Activiteit van het verstand. We komen tot het punt: Heere, help mij. Ik wil luisteren. Ik wil mij onderwerpen. Ik wil leren uit de Schrift. Van Uw openbaring.

Komen tot God is ontzaglijk. Het is op vele manieren beschreven. Stel je voor dat je door de jungle moet. Je leven hangt ervan af. Je hebt niet de juiste middelen en je weet de weg niet. In onze eigen kracht kunnen we God niet behagen. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ik heb zonden voor God. Ik kan voor Hem niet bestaan. Het is onmogelijk. Het is ook beschreven als op een ruige zee met een fragiel scheepje. Je kunt er niet door. God is heilig en Zijn standaarden zijn ver hogen dan onze. Of het beeld van het beklimmen van een berg in de sneeuw zonder hulpmiddelen. Onmogelijk om dat te doen. We kunnen niet zo tot de hemel komen. Niet in de jungle maar was een weg. Daar was toch wel een weg die velen voor je gingen. Op de zee er was een vaartuig. Toch wel. Toch een doorgang op de berg.

Jezus Christus is de weg. God gaf Zijn Zoon. Hij is gestraft op Golgotha. Daar legde God de Vader in de hemel de schuld op Zijn Zoon op aarde. Voor de Zijnen strafte Hij Hem in hun plaats. Jezus nam het alles aan. Hij was God en mens. In Zijn heilige liefde. Hij nam het weg. Voor allen die in Hem geloven. Dat is het vaartuig op zee. De weg. De doorgang. Rechtvaardiging door het geloof. God wil met je handelen alsof je nooit gezondigd hebt. We hebben een Mediator nodig, Hij die de zonden wegneemt.

Vraag! Je krijgt een besef wat Christus heeft gedaan voor zondaren die het nodig hebben. Dat is het begin. Je verstand wordt verlicht. Vraag. Dit brengt ons tot de tweede. Zoek. Zoeken doe je met het hart. Verlangen met al je hart. Het is niet genoeg alleen de feiten te weten. Dat Christus kwam voor zondaren. Het weten is niet genoeg om gered te zijn. Wat gebeurt met je is dat je je bewust bent van je grote nood. Ik leef alleen maar voor het hier en nu. Geen geestelijk leven. Niet op weg naar de hemel. Mijn smaak is corrupt. Ziek van het oude leven. Je wordt je bewust van je eigen trots. Van je eigen ongerechtigheid. Ik zag het voorheen niet. Het niet alleen wat ik zeg en doe maar wat ik ben. Ik ben corrupt. In je hart komt er een verlangen om vergeven te zijn.

Ik herinner me het verhaal dat ik als kleine jongen jaloers was op mijn broer die een fototoestel had. Ik wilde er ook een en ging er zelf eentje bouwen met meccano. Met meccano kun je geen camera maken. Ik was overtuigd dat het werkte. Mijn oudere broer nam me apart en zei: dit werkt niet en legde het uit. Maar ik begreep het niet. Een paar jaar later vond ik de camera. Ik dacht toen nog steeds dat de camera van meccano werkte maar toen zag ik het in hoe dwaas ik was. Hetzelfde met zonden. Wat de dominee zegt is niet waar over mij. De situatie die hij beschrijft is niet waar. Totdat God je overtuigd. Nu roep je uit: Heere, reinig mij en vergeef mij. Maak mij Uw kind. Nu heb je een echte kijk op jezelf en op Gods heiligheid en majesteit. Vraag. Zoek met verlangen. Ik wil het oude leven verlaten. Reinig mij en maak mij nieuw.

Efeze 2 vers 1: ‘En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar u dood waart door de misdaden en de zonden’. Dat is hoe we zijn voor we tot de Heere kwamen. Vervullen het verlangen van het vlees. Kinderen des toorn. Geboren voor de eeuwige straf. De verwerping van God. Omdat we zo diep corrupt zijn. Het is heel scherp maar het is de waarheid. Het verlangen van het vlees vervuld. Als ik niet gered bent, dan een kind des toorns. Als ik niet een kind van God ben, dan een kind des toorns. Verworpen door een heilige God. Misbruikt de gaven van Hem. De liefde van Christus die kwam uit de hemel om in de plaats van een zondaar zoals ik te betalen. In Psalm 73 zegt David dat hij zo dwaas was, als een beest voor God. Hoe kan ik vernieuwd worden?

Vraag. Zoek. Dat is het verstand. Het hart, gevoelens. Klop. Je verstand vraagt. Je hart zoekt. Klopt. Dat is de wil. De Deur is Christus. Nu klop je op de deur. Wat betekent het? Bekering. Tot Christus komen. Wil met heel je hart. Als U mij niet redt, dan ga ik verloren. Ik geloof in Uw kracht. Je leven aan Hem geven. Aan Zijn macht overgeven. Bekering. Geloof. Aan Hem onderwerpen. En vragen voor zaligheid. Heere, vergeef mij. Geef mij een nieuw leven.

Je hebt een nieuwe vrijheid in bidden. Je kunt Hem vragen. Helder licht. Ik versta het Evangelie. Gevoel van vergeving. Je hart is vervuld met liefde tot God. Verlangen om Hem lief te hebben. Nieuwe natuur. Veranderd. Meer kracht tegen zonden. Je zonden waren je vrienden maar nu je vijanden. Je haat hen. Je bidt. Je proeft dat God daar is om te horen en te antwoorden. Je bent Zijn kind. Je vond het pad, de toegang tot het koninkrijk van God. Soms is er een vertraging. Je klopt op de deur maar nog niet geopend. Altijd het probleem aan onze kant. Nog een zonden achter gehouden. Nog trots. Misschien onderwerp ik mij niet helemaal niet Hem. Wat ik wil zijn. Dat is niet onderwerpen. Vrienden, als er een fout is in onze benadering dan zal God dat laten zien. Bekering is niet een werk. Je moet Hem geloven. Die Deur van de zaligheid zal zeker voor je ogen gaan. Vraag met je verstand. Zoek met je hart. Klop, de handeling van de wil in de bekering.

De belofte van Christus. Schrijf het op. Als je tot Hem gaat in gebed. Wie ook maar tot Hem komt zal worden gehoord, geopend en zal vinden. Het is niet de prediker die het belooft maar Christus zelf.

[…] Spreek tot elk van ons. Geef ons een helder zicht van wat Christus heeft gedaan voor behoeftige zondaren. Dat we niet langer kinderen des toorns zijn. Breng ons bij onze geliefde Zaligmaker. We vragen dit alles in de Naam van Jezus en om Jezus’ wil. Amen.” [gebed aan het einde van de preek]

 

Zondag 11 augustus 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Lukas 11 vers 9 en 10