De apostel Paulus benadrukt dat de christenen in Kolosse een voorbeeld dienen te zijn voor anderen. Er wordt op hen gelet, ze worden nauwgezet geobserveerd. Het geldt ook ons als christelijke gemeente. Hoe hebben we ons overeenkomstig het Woord van God te gedragen? Hoe besteden we de tijd op de juiste wijze? En hoe zijn onze woorden altijd aangenaam voor anderen, smaakmakend?

Kolossenzen 4 vers 5-6: ‘[5] Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. [6] Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat u moogt weten, hoe u een iegelijk moet antwoorden‘.

Christus’ vertegenwoordigers

Mensen met een doel. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Buiten Christus. Buiten de ware kerk. We worden geobserveerd bij die buiten zijn. Ze lezen ons.

Soms uit nieuwsgierigheid. We worden meer geobserveerd dan we denken. Vertegenwoordigers van Christus. Wees voorzichtig wat je zegt en doet.

Christelijke overgave. Zelfcontrole. Het is een van de vrucht van de Geest. Als onze geest het meest ontspannen is. Zelfcontrole in de werkplaats. Bijeen bij de jongeren.

We bidden voor zelfcontrole. Geven we ruimte voor slechte gewoonten? Het is zo verdrietig om te horen wat in families gebeurt als de zelfcontrole ontbreekt.

Integriteit is belangrijk. Als de ongelovige bij de gelovige geen integriteit is, dan is het geen getuigenis. Het derde is bereid om te helpen. Niet intreden maar bereid om hulp te bieden.

Nederigheid. Of zijn we trots in de werkplaats? Nederigheid is vitaal. Reinheid is in alles belangrijk. Door het gebed. En het laatste is wijsheid. Hebben we dat? Om te wandelen in wijsheid.

Verstandig voorkomen. Verstandige impressie. Je wilt dat deze je karakteriseren. Bid ervoor. Dat je het wilt. Altijd Christus vertegenwoordigt. Elke collega, elke familielid is een potentiële zoeker van Christus.

George was een advocaat en werd een prediker. Hij vond zichzelf in een drukke werkplaats. Hij bad: Heere, laat ze weten dat ik een christen ben. Dat het meest belangrijkste. Dat werd z’n dagelijkse gebed. Dat moet ons gebed zijn.

Elke dag leg je een fundament voor getuigen. Wandel in wijsheid voor die buiten zijn.

En dan de bekwame tijd uitlopende. Dat is het tweede waar we op letten. De tijd uitkopen. Sommige vertalers hebben er iets van gemaakt als maak van ieder moment het beste ervan. Het is juist ergens maar aflossen.

Aflossen gebruikt de King James Bijbel. Het staat er zo letterlijk niet in het Grieks maar het is erin besloten. Zoals een slaaf afgelost werd. Gebruik de tijd, verbeter het. Doe er iets mee.

Het zet je aan het denken. Het heeft niet dezelfde betekenis in de context met er het beste van maken. Daarom vertel ik het je.

Tijd vliegt weg. Bewaar het. In dankzegging en gebed. Bid ervoor als het moeilijk is. Red het. Maak het beter. Tijd is verspeeld met zelfmedelijden. Het is verlies van tijd.

Verleidingen. Dat is constant om ons heen door de duivel en zijn engelen. Televisie. Fictie zelfs. Niet eens nuttig. Lege praat. De tijd van gemeenschap verspeeld door lege dingen.

We willen balans. Niet alles. Alleen maar lege praat. Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart bekomen. Ken de tijd. Waak op uit de slaap, zegt Paulus.

Tijd gaat op aan als slapen zijn. Mensen zijn zo van middelbare leeftijd. Tijd verspeelt met denken over opgroeien van een jongen. Wat is de tijd zegt Jakobus? Als een damp en zo voorbij.

Als ik de tijd aflos, dan kost het geld. Je koopt de tijd. Je moet er inspanning voor leveren. Planning maken. Je moet niet vreemd van dit zijn.

Van verspilling naar vruchtbaar. Tien minuten. Een uur. Waarvoor? Voor getuigenis misschien. Voor alle eeuwigheid. Miljoenen van jaren. Die tien minuten.

Een gebroken arm voor een paar weken. Verloren tijd? Niet voor de christen. Die kan lezen. Wat voor de wereldling een verspilling kan zijn, voor de gelovige niet door te lezen.

Paulus in de gevangenis, was het verloren tijd? Nee! Literatuur geschreven.

Lezen, lezen we nog? Het is gezegd: christenen zijn altijd een boek aan het lezen. Iemand die zegt ik heb al jaren niet meer iets gelezen wat verdrietig.

Satan probeert altijd de tijd te stelen. Een schema in gedachten te hebben. Hoeven niet per se goed te zijn. Soms spenderen christenen jaren eraan. Het is verspilling van tijd.

Theologisch disputen. Sommige goed maar sommige zeker niet. Wie doet dat? Satan natuurlijk. Sommige hebben

dolle gedachten in hun hoofd. Satan brengt ze in. Of allerlei -ismen concepten. Wat zijn de dagdromen? Over nodige dingen? Genoeg hierover.

Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

Te allen tijde. Nooit beledigend. Nooit onbeschoft. Dat geldt de christen. Met zout besprengd. Smakelijk gemaakt.

In de plaats van studie of werk willen we als christen niet lui zijn. Woord altijd met zout besprengd zijn. We bidden Heere maak mij een meer bijzonder persoon. Niet teveel. Maar niet flauw en smakeloos. Maar dat er naar geluisterd wordt.

Dan krijg ik de kans om geestelijke opmerkingen te maken. We hoeven niet in de eigenschappen van zout in te gaan. Bederfwerend. Maar hier bedoeld om wijs te zijn. Goede reactie. Dingen die het waard zijn in te gaan.

Waardig het Evangelie. Er is gezegd: je mag niet iets zeggen voordat het je gevraagd is. Zo wordt het gebruikt, antwoordt. Het kan anders uitgelegd worden. Als er een opening is. Hij kan klagen over de staat van het land. Hij opent het dan en je kunt reageren. Om dan te spreken over de val en waarom de dingen zo slecht zijn zoals ze zijn.

Dat is het beste. Als mensen de val niet begrepen vandaag de dag. Waarom de wereld is zoals ze is. De val is de meest belangrijke doctrine. En een ander is dat God gekend kan worden. Velen denken dat het niet kan.

Dat religie een hoop is. Een schot in het donker. Maar niet over bekering. Vele nominale, misschien katholiek, dat God gekend kan worden en geproefd. En wat ze zeker niet weten dat God vergeven wil in Christus.

Ze hoorden over wedergeboorte maar weten niet wat het is. Als we een goed fundament hebben gelegd, dan de kans om te spreken over deze dingen en misschien wel allemaal.

Bid voor compassie. Verwacht gebruikt te worden. Sommigen zeggen: in mijn plaats is het onmogelijk een woord van getuigenis te zeggen. Je hebt voorzichtig te zijn. Als je bidt, gelegenheden zullen komen. Kan lang duren. Wees bereid. Ze zullen komen. Als het niet in de werkplaats is, dan misschien wel in het huis.

Bid ervoor, en het zal komen. Verwacht gebruikt te worden. Je bent een vertegenwoordiger van God. Je weet niet wanneer het komt. We wachten geduldig.

Verzamel Evangelie argumenten en benaderingen. We gebruiken ze elke Evangeliedienst in de avond. De prediker ziet in de hoek van zijn ogen iemand die zijn aantekeningenboek pakt en ze opschrijft. Wil ze niet verliezen.

Gebruik boeken. Weet je wat te zeggen tegen katholieke vrienden? Heb je het boek gelezen uit de boekwinkel hier? Als je niet voorbereid bent, kan God je niet gebruiken. Voor de Joodse gelovige, kun je hem antwoorden? Voor de atheïst?

Compassie voor zielen. Maar bovenal liefde voor zielen. Hoe Christus de tijd gebruikte. Elke gebeurtenis. Er is een verhaal dat Hij de Heere van de sabbat is. Dan gaat Hij synagoge in. De discipelen kijken naar Hem. Wie gaat Hij genezen? Op de sabbat.

Daar was de man met de verdorde hand! Die gaat Hij genezen. De discipelen en de Farizeeën wisten het. Daar is de man en het gaat gebeuren. Christus gebruikte de tijd, elk moment.

Paulus komt. Van de ene vervolging naar de andere. Prediking. Het gebeurt keer op keer. Wat een tekst: ‘Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat u moogt weten, hoe u een iegelijk moet antwoorden’.

 

Zondag 17 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 63 en 1 Petrus 3 vers 8-18