Gods kinderen zijn reeds gestorven aan de oude natuur en toch roept Paulus hen op om te strijden tegen de leden van het oude lichaam. Paulus wijst op aangrijpende zonden. De huidige toestand komt nog niet overeen met de geestelijke staat. Het is de christelijke plicht om tegen de zonden te strijden en ons er niet vrijwillig aan over te geven. Vleselijke lusten en kwade begeerten ruïneren het leven en nemen het goede weg. Waar de gedachten zijn als een paleis van geloof, wordt de vreugde weggenomen door seksuele zonden, onreinheden en schandelijke bewegingen. Christus moest naar het kruis voor elke zonde. Van voorheen toen we nog in de wereld leefden en ook in het christelijk leven begaan. 

Kolossenzen 3 vers 3: ‘Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God‘.

Het kind van God is dood en stervende

We lezen het hier en in Efeze 4. En in vers 5 hier. Er is onbetwist een tegenstrijdigheid hier en dat is zo bedoeld. We zijn dood en we moeten zaken doden. Het brengt ons bij de plicht als christen om de leden van de oude natuur te doden.

We hebben de vorige keer naar de positieve zaken gekeken en nu komen de negatieve aan de orde. De leden, de meest erge zonden moeten gedood worden. Het is zo anders in de samenleving waarbij de jonge generatie nu opgroeit.

Vers 3 handelt over de waarheid als christenen. Onze geestelijke toestand. Ons oude leven dood. Gerechtvaardigd voor God. Niet meer schuldig voor God. Er is niets meer om aan te zien in de dag van het oordeel. Je bent gered.

En het is ook zo wat in vers 5. De actuele toestand is niet in overeenkomst met dr geestelijke. Eeuwig gered in de hemel met Christus. De huidige toestand is nog niet daarmee in overeenstemming. De oude natuur is daar. Heeft niet de overhand. Maar de bewegingen van de oude natuur moeten tot dood gebracht worden.

Paulus wijst op seksuele zonden. Het is zo belangrijk voor allen. Romeinen 8 vers 14 waar Paulus zegt de leden van de oude natuur te doden. We keren terug naar vers 5. Hoererij. Alles wat niet voldoet aan de heilige standaarden. In actie, in gedachten. We zijn reeds dood. Hoe kunnen we er naar terugkeren? Die de toorn van God over zich brengen.

Het gebeurde in Korinthe. Het was prominent in de samenleving. Maar u bent gered. Doodt het dan, breng het tot de dood. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging. Paulus noemt ze leden van het lichaam. Je oude leven, persoonlijkheid, gedachten, hart, alles is betrokken in de oude natuur. Ze zijn allemaal geraakt door de zonden. Deze dingen zijn deel van jou.

Je bent verantwoordelijk om ze te onderwerpen. Lichamelijke delen. Ze zijn niet je armen, handen, benen. Maar zo dichtbij als deze leden. De oude natuur is zo dichtbij je. Wees gewaarschuwd. Onreinheid heeft vanuit het Grieks vooral te maken met onreine gedachten. Dat is de uitgang van seksuele zonden. Hoererij komt eerst. Dan onreinheid.

Het is vertaalt vanuit Grieks voor het woord passie. Affectie voor wat geestelijk fout is. Schandelijke bewegingen. Onreine gedachten. Gedachten, hart en wil. Vrijwillig verkeerd doen. Hier is in het bijzonder een waarschuwing voor jongeren. Elke verkeerde gedachte, bekijken van vuile plaatjes raakt de gedachten. De gedachten is een paleis van geestelijk leven.

Ben je bewust dat je gedachten vervuild worden? En dat het geruïneerd wordt. Je begint ze leuk te vinden terwijl het kwaad is. Ik zal je vertellen.

Je zit voor de televisie en vindt de muziek leuk. Maar ondertussen iemand halfnaakt. Vorm van seks. En je vindt het leuk. Je affectie maakt dat je er open voor bent omdat je het leuk vindt, maar ze zijn door God verboden. Je begint ze leuk te vinden.

Als je het wilt, dan is je wil al overgenomen. Je maakt dan het plan om het te krijgen. Gedachten, hart en wil. Je ziet hoe corruptie werkt en alles van je persoonlijkheid raakt. Dit zijn waarschuwingen. Wist je dat dit met je doet van binnen? Hoe de duivel zo werkt.

Doodt dan uw leden. Onreinheid, schandelijke bewegingen. Romeinen 6 vers 11. Dood in de zonden, levend in Christus de Heere. Bedenk je dat je vergeven bent en gereinigd. Laat het in je hart, gedachten en wil niet toe. Dat je het zou willen. Wat een bemoediging: de zonden zal niet over je heersen.

Ik herinner me dat een prediker zei: met de genade van God zal ik gaan. De gevaren waren ze voor staan. Dat ze gemakkelijk kunnen vallen. Maar ik moet het tegenspreken. Het is niet moeilijk voor christenen niet te vallen als ze hun leden doden. De zonden niet over je heerst door de hulp van God. Het is falen om niet te handelen, om niet te doden, om ze te negeren.

Psalm 51 vers 4. Davids Psalm van bekering. Tegen U U alleen heb ik gezondigd. Misschien ook tegen anderen. Maar in de eerste plaats tegen God. Maar een moment naar verkeerde dingen kijken.

Je bent een gered persoon. Je zult niet verloren gaan. Maar als God met je handelt, dan kan het zijn dat Hij privileges van je afneemt, en je tot Hem belijdt tegen U U alleen heb ik gezondigd. Innerlijke gedachten. Verberg Uw aangezicht van mijn zonden. Mag God ons schaamte geven als we afwijken.

Werp me niet uit van voor Uw aanwezigheid en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Laat er geen seksuele kwade beweging zijn. Meteen is daar hypocrisie. Laat je geen hypocriet.

Er is een oude gezegde: Een leugenaar is niet altijd een overspeler, maar een overspeler is altijd een leugenaar. Het geldt altijd voor seksuele zonden. Je moet een verborgen zonden verborgen houden. Het is een zonde die zich vermenigvuldigt. Nooit alleen op zichzelf. Je bent zeker een dief.

Je paleis van je geloof is geïnfecteerd bij zonden. Je dienst aan de Heere geraakt. Je wil is geraakt. Je hebt zeker geen gemeenschap met God. Wat je ook zegt ook doet. Hij wil niet toe je komen in die conditie. Je kunt in de zondagsschool betrokken zijn maar Hij komt er niet in mee.

Doodt dan uw leven. Romeinen 12 vers 9. Herstructuur de gedachten. Dit is vreselijk. Dit is vitaal. Haat het kwade. Dat is onderdeel van het ter dood brengen. En dan aan een andere kant Efeze 5. Mannen hebt uw vrouwen lief, vrouwen hebt uw mannen lief. Als er ooit een seksuele zonde is, dan is er vaak een gebrek aan liefde. Als je je vrouw liefhebt, of je man, dan was deze zonde er niet.

Het was nog niet zo lang geleden, dat een man in een patriarchale groep in Amerika was. En velen vielen in overspel. Hij had zijn vrouw nooit lief. Autoritair. Je moet je man, je vrouw lief hebben om hiervoor bewaard te worden. Heb God lief, diep lief. Heb de gemeenschap van God lief.

Begeerlijkheden, onreinheid. Laat het niet een keer genoemd worden onder u. Je hebt God lief en de gemeenschap lief. Doodt uw leden. Wees gewaarschuwd. Met de televisie, films. Wees ontzettend selectief. Laat al het plezier in huis worden overzien.

Er waren dienaren in Amerika die films reviews gaven. Maar die films waren echt niet goed. Maar zij lieten ze toe. Ze bevolen ze aan. Maar ze vielen zelf. Ze hadden niets van zelf voorzichtig zijn. Wees voorzichtig.

We sluiten af. Ik keer terug naar de tekst. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid. Christus moest naar het kruis voor elk van deze zonde. We hadden er allemaal mee te doen in ons oude leven. Hij moest het op Zich nemen voor elk van de zonden in het Christelijk leven. Hoeveel behoren we Hem toe.

Seksuele zonden. Paulus benadrukt het. Je moet het doden. Geef in het vervolg van je leven en geen ruimte aan en wees voorzichtig. Doodt dan uw leden die op de aarde.

 

Zondag 6 december 2020, Tweede Adventszondag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 32 en Kolossenzen 3 vers 1-15