Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 komt God met Zijn Woord tot ons om alles te doen in de Naam van de Heere Jezus. Ware christenen behoren Hem toe. Is er de toewijding aan de dienst van de Heere in heel ons leven? Dan zal er de dank tot God en de Vader door Christus Jezus zijn. 

Kolossenzen 3:17: ‘En al wat u doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem‘.

Paulus’ formule voor toewijding

Het is een zeer geschikt onderwerp voor het begin van het nieuwe jaar. Alles wat je doet, met woorden of werken, doe het alles in de Naam van de Heere Jezus. Onderschat de woorden niet. Het wordt hierna herhaald.

Paulus zegt het elders ook. Wat je ook doet in woord en werk. Het is een complete toewijding aan Christus. Alles wat je doet. Ieder moment van de dag door je leven. Als je echte christenen zijn, dan is dit ons leven. Het is natuurlijk voor de nieuwgeboren christen. Maar verdrietig genoeg slippen delen weg. Doen alleen het noodzakelijke dan.

Dit voor het begin van het nieuwe jaar. Ik heb mensen gekend die heel toegewijd waren in de dienst van de Heere maar niet hun huizen, niet in hun werk. Goederen opbouwen in deze wereld. Goed in de doctrine, in de theorie. Maar ze missen het doel. Alles wat je doet.

Al die inconsistentie in het zakenleven. Wat een tragedie. Wat je allemaal doet. We zagen recent een internationale spreker. Hij sprak ook in Verenigd Koninkrijk. Maar wat een verdrietige zaak dat hij een dubbelleven leidde. En hij verdiende veel vermogen. Dat is vaak een slecht teken. Na zijn overlijden komen nu de schandalen uit.

Wees niet een inconsistente christen. Dat je kinderen niet gered kunnne worden door geen dienst in het huis. Wat je ook doet. In de familie. Sociaal. Wat je ook maar doet.

Woorden van dienst en prijzen. We zingen hymns en niet alleen Psalmen. We doen alles in de Naam van Jezus. We noemen Zijn Nieuw-Testamentische Naam. In de dienst.

Maar hoe is onze reactie in het persoonlijk leven? Zijn we koud. Moeilijk te benaderen. Verleidingen te weerstaan. Woorden en werken. Wat doen we in de familie? De man, de vrouw. Stellen we vragen: is het eerlijk wat ik doe. Is het eerlijk dat ik hier mijn tijd aan besteed.

Toon ik mijn compassie, ben ik erop betrokken? Ben ik in alles gericht op de Naam van Jezus? Doe alles in de Naam van Jezus. Ik wil geen eigen ideeën brengen maar wat in het gedeelte staat. Antwoorden uit de tekst. Doen we alles in de Naam van de Heere. Hij is de Heere. Onder Zijn autoriteit. Wat betekent het?

Doe het overeenkomstig Zijn wil en autoriteit. Heb ik een gebod in het Woord wat ik moet doen? Of een direct voorbeeld. In het boek van de Handelingen. In de brieven van de apostel Paulus. Het is voor alle christenen van alle tijden. Niet zoals de Kerk van Engeland die er 39 artikelen van hebben gemaakt. Er zijn er die de Heere werkelijk dienen. Maar de 39 artikelen zijn niet bedoeld om te zeggen dat alles wat daar niet staat is door God niet verboden.

De kerk en de raden mag ceremoniën maken. En aanpassen naar de tijd en wereld. Ze geven zichzelf permissie om scheiding te brengen. Het is zo vaak gebeurd in de tijd. Bisschoppen, priesters. Nee, zegt het Woord. Doe alles in de Naam van de Heere Jezus. Overeenkomstig de dienst aan de Heere. Doe ik in de werkomgeving overeenkomstig Zijn wil?

En afhankelijk van Zijn macht. Waar is dat in de tekst? Dankende God en den Vader door Hem. Waarvoor? In alles wat je doet ben je afhankelijk van Zijn macht. Het is in het vers. We doen niets zonder gebed. Onderwijs nooit in de zondagschool, bij het getuigen, zonder gebed. Schietgebed. In stilte. Altijd bidden.

Ik kan dit of dat. Nee, nee. Niets kan zonder gebed. Wat is de grootste vijand voor jongeren? Sociale media. Je bent slim. Je geeft je argumenten, je toont je kennis. Het is satan die je erin brengt. Brok verwaandheid. Maakt hem sterk met zijn eigen mening en kennis. En tot het je het naar beneden trekt. Zie je de val? Niemand vraagt dat van je er meer bezig te zijn.

Ik ken een dienaar die een website heeft en elk detail van wat hij doet deelt. Foto’s erbij van het publiek tot wie hij spreemt. Ik zie hem over de jaren bijna veranderen. Hij verloor zijn nederigheid die hij bij zijn bekering kreeg. Laat je niet tot vallen brengen. En erin verstrikt laten. Wees er voorzichtig mee. Met een nederige houding.

Voor Zijn glorie. God en de Vader bij Hem. Breid dit Zijn Koninkrijk uit? Heb ik me zo gedragen naar mijn kinderen? Dat ze verlangen hebben naar de Zaligmaker. Of heb ik iets gezegd wat het in de weg staat? Voor Zijn glorie. En voor Hem.

Vers 23. Wat je doet, doe het van harte, met heel je ziel voor de Heere. Je bent Zijn vertegenwoordiger, ambassadeur. Er zijn tijden dat we onze lippen op elkaar te houden als we onterecht behandeld worden. We doen het voor Christus. Een daad van liefde tot Hem. Doe het als Zijn ambassadeur, doe het voor Hem.

In de Naam van de Heere Jezus. Niet doe het in de Naam van Jezus. De Naam Heere, of Christus. Hij is hoog. Kostbaar. Hij verhoogd. Laat Heere nooit in je gedachten zijn. Jezus, zijn Naam op aarde geboren. Jezus spreekt over Calvarie. Hij gaf Zijn gerechtigheid op en zelfopofferende liefde.

Het is theologisch liberalisme om Hem alleen maar Jezus te noemen. Het begon in het begin van de 19e eeuw. Waarom? Omdat ze niet werkelijk geloofden dat Hij Heere was. Ik weet dat ik het zo nu en dan noem. Maar nu Bijbelgelovige noemen Hem Jezus. Hij verliest dat Hij Heere is.

Herinner je dat Hij in de Evangeliën Jezus is. Maar na Zijn opstanding Heere Jezus. De opgestane Heere. Zijn Naam moet altijd uitgebreid zijn en nooit minimaal. Doe het in de Naam van de Heere Jezus.

En geef dank aan de Vader door Hem. Doe het met Zijn verdienste voor ogen. Vers 24. De vergelding. Wat een vers. Niet een vergelding voor wat je doet. Je leven is met veel gebreken en zonden. Maar hoe ontvangen we de vergelding? Dat u van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want u dient de Heere Christus. Je ontvangt als dienstknecht een vergelding. Niet voor het dienen maar vanwege de erfenis van Jezus Christus. Hij heeft het verdiend.

Gevende God, en de Vader, door Hem. Dit is het motto voor het nieuwe jaar. Paulus voegt het niet zomaar in. De Vader door Hem. Bij Christus. Hoewel de Godheid een is, en een plant is het plan van allen, werkt de Godheid in een verborgen wijze afzonderlijk in het plan van de zaligheid.

Door God de Vader uitgedacht, van de Vader, door Christus verdiend en uitgevoerd op Golgotha en door de Heilige Geest toegepast. Een mysterie voor ons, maar zo werkt de Godheid. Is dit de praktijk voor ons dit nieuwe jaar? Wil je God danken voor je gezondheid, voor je plaats, voor Zijn help? Voor Zijn barmhartigheid, voor Zijn bescherming door de Geest als je dreigt te zondigen, danken voor interventies in je leven. Voor vrienden, man, vrouw, familie. Mannen en vrouwen die God danken voor elkaar, drijven niet af. Voor Zijn voorzieningen. Voor het onszelf zien. Door die vreselijke zwakheid. Waarom vallen christenen zo diep? Omdat ze niet hebben gebeden voor zicht op zichzelf. Het is een therapie. Het is een vernedering. Een deur tot gemeenschap. We gaan de gemeenschap van God binnen in het nieuwe jaar.

Doe alles in de Naam van de Heere Jezus. Doet alles voor Hem. In perspectief: Hij is Heere en Zaligmaker. Dat het zo zal zijn in het nieuwe jaar voor ons: God de Vader te danken, door Hem.

 

Zondag  3 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 71 vers 1-16 en 1 Korinthe 2