De grootste redding van het leven is de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld om zondaren te bevrijden. Wij mensen zitten door de zonden gevangen en kunnen onszelf niet bevrijden. Maar Christus, de eeuwige Zoon van God, is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, door Hem getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Kolossenzen 1 vers 13: ‘Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde’.

De grootste redding van het leven

De apostel Paulus gebruikt veel beelden. Soms met twee of drie woorden. Hier is een voorbeeld van het werk van de zaligheid. De Vader die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. Het is in de verleden tijd en toont de macht van Christus.

Getrokken. Een plotselinge greep. Iemand die bij een hevige regen de pijp open kon zetten. En als het water eruit komt, dan komt het in een stroom. De urgentie zit erin. Bevrijd van een overvloed. Bekering is zo’n werk genoemd. Een urgente redding. De redding. Maar daarin zit niet de urgentie.

Getrokken uit de macht van de duisternis. Bevrijd ervan. Zoals in een oorlog een vluchtgang. En buiten en vrij dan. Dat is wat we nodig hebben, een uitredding. We kunnen ons zelf niet van bevrijden. Het is de zonden die ons erin gebracht heeft. En we zijn zondaren. We kunnen geen volmaakt leven leven. We moeten een ander soort tunnel hebben. Een Ander die ons vrijmaakt.

Dat is waar het hier over gaat. Hij die ons gered heeft in een urgente situatie. We zijn gevangen in een materieel bestaan gemaakt voor God. Afgesneden van God. We staan Hem tegen in het leven en dan komen in het oordeel. Maar God heeft ons ervan gered.

Macht van de duisternis. Levend in deze wereld. We hebben er allemaal in geleefd. De macht van de duisternis. Meer dan dertig jaar geleden ging ik naar Moskou. Gevraagd door Baptist predikers. Er was daar vervolging. Sommige vrij: Sommige in gevangenis. Sommige werden gezocht door de autoriteiten.

Op een avond werd ik naar de zee gebracht. Moesten voor uren rijden om niet gevolgd te worden door de overheidsambtenaar. Dat werd bereikt na een paar uur rijden. Naar de zee gebracht. Twee auto’s, acht mensen of zo. Ik was de enige vreemde, Engelse. Je wandelt met z’n tweeën, 30 ‘yard’ uit elkaar, geen woord Engels spreken. In het hotel werd iedereen gevolgd. Wie komt binnen, waar gaat iemand naar toe. Een beeld of de macht van de duisternis.

Dan over Concorde. Had het over de Concorde vliegtuig. De Russische jongen wist ervan. Franse hadden het ook. 1973 brak het. Wat!? Was helemaal niet zo maar verteld door de overheid. Waarom vertel ik dit? Atheïsme wil je dit doen geloven. Je weet niet over de heilige God, over het komen van Christus en Zijn sterven voor je zonden. Je wordt in de duisternis gehouden. De macht van de duisternis.

Het is zoals een oorlog. De verdedigers vechten tot de laatste druppel drop. Waarom doen ze dat? Omdat ze verteld was dat als ze in de hand van de vijand vallen hebben ze een vreselijk leven. Er is zoveel misinformatie. Ongeloof en zonde is gevangenschap.

Voordat we bekeerd zijn, zijn het de zonden van onszelf die ons gevangen houden. Wat is je grootste zonde? Is het trots? Als je trots bent, dan ruïneert het je leven. Bij iedere beslissing: hoe word ik gezien. Of je zonden is je temperament. Je houdt van je man of vrouw maar het gebeurt. Als tentakels om je heen dat is de zonden.

Voor sommige is het dingen hebben. Altijd bezig met het volgende hebben. Hoeveel hebben we de zaligheid nodig. Dit vers vertelt het ons getrokken uit de macht van de duisternis. Het mechanisme van de bevrijding, hoe doet God dat. En overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde. God heeft ons overgezet van de ene jurisdictie naar de andere.

Zoals de Samaritanen het noorden van Israël overnamen. Romeinen. Je deed het zelf niet. Overgezet, overgeplaatst. Van hier naar daar betekent gedaan op rekening van een ander. Het is het mechanisme van de bekering. Overgezet van de wereld en de zonden naar de liefde van Christus. Het is als een beweging op een schaakbord van een stuk.

Ik kan mijzelf niet bewegen. Geen geestelijk leven in mijzelf brengen. De nieuwe natuur die de oude natuur te sterk is. Ik heb er de kracht niet voor. Dit is het mechanisme. Het gaat om verlicht te worden. Ik herinner me als een jongen dat we op een schoolkamp was. Kaart lezen bij nacht. Tien tot vijftien mijl. Mijn groep en een andere raakte compleet verdwaald. Het was heel nat herinner ik me. Iemand maakte een licht in de lucht. Toen waren we staat om de weg te gaan naar het ontmoetingspunt.

Zo is de bekering. Ik zie de zonden niet. Het is een mooie wereld. En dan gaat het licht aan. En dan zie je het landschap hoe het is. En wat God doet en hoe Hij redt. Verlicht dat is het eerste wat de Heilige Geest doet bij de bekering.

Charles Wesley nadat hij bekeerd was dichtte: ‘Long my imprisoned spirit lay, Fast bound in sin and nature’s night; Thine eye diffused a quick’ning ray- I woke, the dungeon flamed with light; My chains fell off, my heart was free, I rose, went forth, and followed Thee’. Dat is bevrijd van een gevangenis. Dat is wat Christus doet.

Ik herinner me vrienden. Ze liepen langs de kustlijn maar er was een dubbele. Ze moesten door de kustwacht gered worden. Dat is het beeld. Je moet daar zijn om gered worden. Je moet komen, vertrouwen op Christus, er is niets wat je kunt doen. Hij moet het doen en Hij alleen. Het was drie jaar geleden dat een groep of jongens bevrijd werden uit een grot. Ze wisten niet dat ze daar waren. Nauwe gang naar vrijheid. Dat is bekering. Vertrouwen op Christus. Hij doet het alles. Hij verandert jou.

Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde. In Zijn Koninkrijk. De Heere Jezus Christus was bij Bethesda. De mensen wachten op beweging van het water om erin te gaan en genezen te worden. De Heere Jezus vraagt misschien wel een van de meest vreemde vragen aan de verlamde. Wilt u genezen worden?

Wil je gered worden van de macht van de duisternis? Tot Christus komen en verandert en op de weg naar de hemel? Je antwoord is misschien tragisch: ik wil niet of ik weet het niet. Ik las over een vliegtuig die een noodlanding moest maken. Kon op ieder moment in vlammen op te gaan. De mensen hadden de riemen los maar de konden er niet uitgaan. Waarom niet? Er waren een paar die meer bezig waren met de bagage dan met de bevrijding uit het vliegtuig. Gebeurt het? Ja het gebeurt. Ik kan een zonde niet opgeven. Niets waard in het licht van de eeuwigheid. Het is misschien een zonde die je in de duisternis houdt. Waarom niet bevrijd van de tentakels van de zonden te worden?

Beste vrienden, kom tot Hem en vraag om Zijn zaligheid. En Hij zal je redden. In de woorden van Paulus: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.

 

Zondag 15 augustus 2021 – Metropolitaan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 125 en Psalm 126 en Kolossenzen 1 vers 1-18