Wanneer Christus in ons leven komt

Ons hart wordt door iets bezet. Wat drijft ons? Wat beweegt ons? Het is de apostel Paulus die in de brief aan de Kolossenzen schrijft over Christus die in mensenlevens komt, Hij komt zelf binnen. Dan verandert alles. Dan is ons hart niet meer bezet met trots, onafhankelijkheid maar vernederen wij ons voor God. Voor de bekering zijn wij zonder Christus maar als Hij komt in ons leven, dan wandelen we met Hem. Christus neemt het hart alleen in. Het is de Heere Immanuël zoals Bunyan beschreef over de bezetting van de stad mensenziel in het boek ‘De heilige oorlog’. Hoeveel hebben we Christus nodig!

Kolossenzen 1 vers 27: ‘Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid‘.

Wanneer Christus binnenkomt

Het ware christendom kan niet zonder bekering. Christus in ons. Zonder bekering zonder Hem, wandelen niet met Hem. Bekering verandert alles. Het werk van Christus begint in ons. We gaan het verstaan en worden erdoor veranderd.

In de literatuur gebruikelijke manier van zeggen. Iemand doet iets vreemds. Wat komt bij hem binnen? Wat beweegt hem? Is het een invloed? Sommige mensen worden bezet. Stalin paranoia. Miljoenen mensen werden gedood onder zijn regiem. De zoon van Koning David Absalom verzette zich tegen hem. Veel strijders kreeg hij daarin mee. Wat bewoog hem? Wat kwam in hem? Trots.

Het concept van dat iets in ons komt. Wat bezet ons? Als we tot God bekeerd worden. Geloven. Is het een verlangen voor onafhankelijkheid? Of trots? Deze boodschap vertelt ons dat ik verkeerd ben, niet voor God kan bestaan. Ik verneder me niet voor God. Trots komt in.

Of liefde van posities. Alles waar ik voor leef is wat ik kan hebben voor het hier en nu. Kan genieten. Dat beweegt mij. Geen tijd voor God en de meest belangrijke dingen in dit leven. Mensen kunnen gedreven worden door eer, posities. Sommige mensen worden door vreemde dingen gedreven. Zonden. Haat. Wat drijft ons? Wat ons domineert? We kunnen zonder Christus door zoveel dingen worden gedreven. Zonder Christus is er iets anders dat je beweegt en je overneemt. Misschien meerdere zonden. Als Christus binnenkomt dan verandert alles.

Sommige herkennen in de tekst een bezette stad. Zoals het beeld van John Bunyan. Hij is in 1628 geboren. Leefde zonder God. In oorlogstijd was hij op zestien jarige leeftijd bijna gedood. Maakte dat hij ging nadenken over het leven.

Elk huis moet tenminste twee boeken hebben: de Bijbel en ‘Een christenreis‘ van Bunyan. ‘De heilige oorlog‘ is ook door Bunyan geschreven. Twee steden beschreven. De stad mensenziel. Geleid door de duivel. De diabolos. Bezet door de duivel. De Heere Immanuël, dat is Christus, die de stad overneemt. Stad van orde. Van veiligheid. Dat gebeurt met de menselijke ziel.

Wat brengt Christus in? Als je tot bekering komt en je in Hem vertrouwt, Hij komt eerst in je leven en werkt in je hart. Hij brengt Zijn leven in. Niet het Goddelijke leven. Geestelijk leven. Als Christus leven in je hart brengt, dan ga je het leven verstaan. Liefde. Je bent meer sensitief. Voor mensen om je heen. Je bidt tot God.

Christus in je. Hij brengt iets van Hemzelf in. Van binnen verandert. Nieuwe integriteit. Smaak verandert. Christus brengt Zijn diepten in je. Voor we bekeerd zijn zijn we zo beperkt. Smaak en materialisme is zo beperkt.

Als Christus inkomt en weten waarom we hier zijn. We willen meer de wil van God doen. We zijn niet meer tevreden met vermaak in de wereld, dansen op een dansvloer. Diepere verlangens. Zijn Koninkrijk komt in je. Voorheen zeiden we: wat zal ik volgend jaar doen? Zal ik van baan veranderen? Welke partner vind ik leuk? Als Christus in ons komt, dan is daar het gebed. Wat is de wil van God?

Elk mens dient iets. Als we God niet dienen dan iets dwaas. Nu, na bekering, dienen we God. De komende Koning. Voor eeuwigheid. Als Christus binnenkomt dan komt er vrede en vreugde. Hij verhoort mijn gebeden. Hij laat mij Zijn liefde proeven. In de dienst van de Heere. Ik heb een doel in het leven. Alles komt als Christus binnenkomt.

Toen John Bunyan schreef over de Heilige oorlog over de stad mensenziel. De Heere Immanuël nam de stad over.  De ware menselijke ziel wordt niet bij een oorlog ingenomen. In het leven op aarde hier worden steden ingenomen bij oorlog.

Als Christus het hart inneemt dan doet Hij dat alleen. Geen troepen. Geen mens kan dat doen dan Hij. Onmogelijk. Alleen de God-mens kon dat doen. De tweede Persoon in de Godheid die kwam en betaalde. Alles op Hem gelegd. Het was voorbereid in de eeuwigheid. God legde de eeuwige straf van degenen die gered worden op Zijn Zoon. Hij betaalde een onbeschrijfbare prijs. Hij deed het alleen. Niemand anders kan dat.

John Wesley: ‘Amazing love! How can it be, That Thou, my God, shouldst die for me?‘ De stad van mensenziel ingenomen. Christus binnenkomen. Met alles. Hoeveel hebben we Christus nodig! Christus in ons, daar startte ik de preek mee. Hij ging naar Golgotha om te betalen. Ga tot Hem en vraag Hem om leven. Hij komt binnen. Bijzondere dingen beginnen in je hart en ziel. Christus is de hoop en glorie.

 

Zondag 10 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – Kolossenzen 1 vers 27