Doxologie op God

De apostel Judas besluit zijn zendbrief met de doxologie op God. Hij bezingt de heerlijkheid van God, van de alleen wijzen God. Die ons voor struikelen kan bewaren. Er zijn vele verleidingen en hoe gemakkelijk laten wij ons meeslepen? Het is de oude natuur, het vlees, waarmee wij te maken hebben en waartegen wij te strijden hebben. In eigen kracht zal het niet gaan. God bewaart voor struikelen. Hij heeft het beloofd. Wat God gedaan heeft in het verleden is een blijk van wat Hij gaat doen.

Judas 24, 25: ‘[24] Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde. [25] De alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen‘.

Doxologie op God

Aan het einde van de brief van Judas klinkt een lofprijzing. Aan God gericht. Bezingt de heerlijkheid van God. Lofprijzing aan Hem.

Mensen hebben allerlei manieren van dienen. Entertainment. Wat ze leuk vinden. Seculiere muziek. En allerlei soorten. Maar het is niet de weg van het Woord.

Onze hoogste roeping is de eer van God. Hem dienen, Hem prijzen. Hem nu, die machtig is te bewaren van struikelen. Wie is Hem? Een onnodige discussie. Hiervoor gaat het over Jezus Christus. Sommige beweren dat het wijst op Christus. Het is hier heel duidelijk, zoals in 1 Timotheüs, gaat het over God de Vader. Duidelijk aan Hem geadresseerd.

Het eenvoudige antwoord is dat het gericht is aan de gehele Godheid en alle drie onderscheiden personen Vader, Zoon en Heilige Geest. De attributen zijn bij alle drie en aan alle drie gelijk. De doxologie is gericht aan de Godheid, zoveel is duidelijk.

Christus heeft op het kruis op Golgotha de zonden weggedragen. De Heilige Geest heeft ons hart overgenomen. Een nieuw denken, nieuwe natuur. Gered. Geroepen tot het gezin van God. Tot Hem bekeerd. We behoren Hem toe. Onze lofprijzing en danken Hem.

Wat Hij gedacht heeft in het verleden. Gewerkt in ons hart. Achting daarvoor. En we letten ook op wat Hij doet. Bewaren voor struikelen. Als je bent als ik dan denk je dat je gedachten naar ongeloof leiden en van God af. In die zin struikelen. Het probleem is niet met de vertaling. Het gaat over struikelen, bijna vallen. Zoals een paard struikelt. Been breekt. Maar valt niet. Kan wel gebeuren.

Struikelen. Zoals over een steen vallen. Wie struikelt en struikelt zal zeker vallen op de geestelijke weg. Hoe kun je struikelen voorkomen in het christelijk leven? Je oude natuur is tegen je. Er zijn zonden en het vlees in je. De nieuwe natuur is hopelijk superieur en dominant. Maar de oude natuur is daar. De duivel is tegen je. En Zijn trawanten. 1000 duivels. Zoeken naar een gelegenheid om je te laten vallen. Verleidingen komen op je pad. Ben je mee omringd met dingen waar je door kunt struikelen.

Die niet het Woord leest. Persoonlijke aanbidding slordig nee omgaat. Of mechanisch gebruikt. Niet met lofprijzing. Je kunt geen vooruitgang maken. Er zijn mensen hier die dingen niet in gebed brachten. Je zoekt zijn zegen niet. Je bidt niet voor anderen. Je hebt Hem niet lief je in gebeden. Dat is een groot struikelblok.

Er zijn er die struikelen met zelfcontrole. Ze hebben geen controle bij de hulp van God. Ze kijken teveel televisie. Wereldse programma’s en entertainment. Prioriteiten gaan verkeerd.

Er zijn mensen die nooit getuigen. Andere helpen met allerlei zaken. Dat is zeker een struikelblok. Er zijn er die kunnen stoppen om bittere dingen te zeggen. Om het te overkomen. Soms zo vaak, zelfs in vijf minuten.

Er zijn er die zoveel geld besteden aan zoveel aan andere dingen. Uiterlijk. Veel tijd besteden aan gym oefeningen. Het lijken kleine dingen maar het zijn vallen.

Er zijn mensen die zo in beslag zijn genomen door verdriet. Ik zeg het met voorzichtigheid. Soms denken we er teveel eraan. Teveel mee bezig en niet met de juiste dingen bezig. Ik heb mensen gezien die Als christenen verlangden naar grote dingen. Verborgen. Groter huis. Grotere auto. De duivel brengt je gemakkelijk in. Het geestelijk leven kan er door geraakt worden.

Sommige jonge mensen die een baby kregen. Heel hun leven veranderde. Kwamen niet meer in de kerk. Helemaal in opgaan. Het is een val. Ja, we hebben onze verantwoordelijkheden. Ook goede dingen kunnen een val voor ons zijn. Idolen in ons leven kan de duivel inbrengen.

Hem nu, die u bewaart van struikelen. We kunnen het zelf niet voorkomen. God geeft het. Door de Heilige Geest in ons hart. Het verlangen ze te sterk te komen. Heilige vrees voor vallen. Hij wil helpen. Hij wil ons de wil en kracht geven. Hij is machtig u te bewaren.

Hij wil dat geven. Een betere smaak voor goede dingen. De 1001 vallen die we anders zullen lijden. We zien wat Hij kan doen dagelijks om ons te bewaren voor struikelen.

Nu kijken we ook vooruit. Het werk van de heiliging is vitaal in het leven. En onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde. Hij brengt ons daar. Zoals in een koninklijk huis binnengebracht worden. Bij de koning binnengebracht worden. Het is een illustratie wat zal gebeuren op de laatste dag.

Als voor ogen gesteld worden al onze dagen. En dan de Heere Jezus Christus te zien. In Zijn tegenwoordigheid uitgenodigd worden. Judas brengt God de eer en lofprijzing in zijn brief. Een dubbele superlatief. Dubbele vreugde. We kijken vooruit. Wat heeft Hij gedaan heeft is een blijk van wat Hij gaat doen.

Vers 25 ‘den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen’. Ik weet niet hoe dit te beschrijven. Een bezingen van de eer van God. Lofprijzing. Judas gebruikt niet zomaar woorden. Onderschat de lofprijzing nooit.

De alleen wijzen God. Hier is God beschreven vanwege Zijn intelligentie. Kennis en wijsheid. De enige, alleen wijzen God. Waarom alleen? Er is maar één God. Drie Personen in de Godheid, maar één God. Geen van Gods schepselen zijn niet zo wijs als Hij. Mensen hebben Zijn wijsheid niet. De slimste leiders op wereld ook niet. Ze weten de geschiedenis niet. Het effect op wat Hij doet. Het enige wat je kunt doen is je best, hooguit dat.

De heilige uitleg van onze natuur, wat ons beïnvloed. Er is niet wat kan worden vergeleken met de perfectie van het Woord van God  en Zijn handelen, en van God. Zijn plan van redding. Zijn plan van zaligheid. Als je gered bent, dan ben je eerst zo erin verheugd. Later ga je er iets van zien. Dan ga je de diepten zien. Er is geen alternatief. De alleen wijzen God. Alle kennis bij Hem.

Zij heerlijkheid. De glorie van God. Eer van God. Die gaat over de waarde van God. Wat Hij waard is. Hoe kunnen we het uitdelen? Stel je hebt een kleine auto. Heel klein gemaakt voor een kleine prijs. De auto werkt niet goed. Je wilt het voor een lange tijd gebruiken. Maar het is er van af te lezen dat de auto slecht is. En dan vergelijken met een Rolls Royce. Niet te vergelijken. De waarde is zo verschillend. Het is een dwaze beschrijving. Als je de mens met God. Dat is het idee van verheerlijking. Wie je een flutring die van geen waarde is of eentje van goud? Dat begrijpt een kind.

God is volmaakt. Eeuwig. Goedheid. Liefde. Macht. Ver boven ook maar iets in deze wereld. Majesteit. Wat is het verschil met heerlijkheid? Majesteit ziet op het recht van God. We krijgen een beeld van in een koninklijk huis. De koninklijke bloedlijn. Heeft recht om koning te zijn. Vreemd ergens nu aangezien de eerste in de koninklijke bloedlijn de macht vaak heeft verkregen door anderen te overwinnen. Maar nu een verkregen recht dus.

God heeft alles gemaakt. Het behoort Hem toe. Hij is Koning der koningen en Heere der heren. Hij heeft een dubbel recht. Hij is voor ons gestorven. Hij is de bron van alle dingen. Hij is de alleen wijzen God. Glorie. Kracht en macht. Constante uitoefening van Zijn kracht. Allemaal verschillende dingen.

Maar God is niet te zien als dat Hij alle macht heeft. Hij laat het in Zijn wijsheid toe dat mensen rebelleren tegen Hem. Bij Zijn macht kregen we leven. Hij weet alles van ons. Elke seconde van ons leven. Elke zonde in ons leven kent Hij. Zijn kracht is altijd. Zijn constante uitoefening van kracht. En macht. Macht gaat over intensiteit van Zijn kracht. Het is de scoop, de primeur ervan. God kracht is veel sterker dan enige kracht van iemand die een heerser is op aarde.

Zoals bij de Sovjet-Unie. Zo machtig leek het. Maar hoe verdween het? Waar ging de macht eruit? Heel verborgen leek het wel maar ging eruit. Ook in business. Komt op en wordt afgebroken.

Denk aan deze dingen. De majesteit, kracht en macht. Dit is de God die ons kan bewaren ieder moment in ons leven. Voor struikelen bewaren.

 

 

Zondag 17 november 2019 – Metropolitan Tabernacle London [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 51 en 1 Timotheüs 6 vers 6-21