Alleen in Christus is ware vrijheid. Van nature zijn we slaven van de zonde. Geboden aan de dood en het oordeel. God wil ons om niet vrijheid schenken. Christus, de eeuwige Zoon van God, is gekomen naar deze wereld om voor de zonden te betalen. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Kom tot Hem in geloof en bekering. Geloven is het beste leven dat er is. 

De enige ware vrijheid

Vanavond gaat het over Johannes 8 vers 36, woorden van Christus. Wie de Zoon vrijmaakt, is werkelijk vrij. Het gaat over de enige ware vrijheid. Deze woorden zijn gesprokene tot de Joodse leiders. Johannes schrijft specifiek tot de leiders. Met name spreekt Jezus tegen de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Hij spreekt over vrijheid. Het is in Jeruzalem. Ze willen Hem arresteren. Indien ze kunnen. Ze kunnen niet vanwege de mensen. Ze observeren Hem en willen Hem doden. Hij weet dat.

Christus heeft het over vrijheid. Hij zegt: u zult de vrijheid kennen en de vrijheid zal u vrijmaken. Maar ze dagen Hem uit. Ze hebben het over Abraham. Hoezo maakt U ons vrij? We zijn geen slaaf, in geen opzicht. Ze weten dus niet meer van de gevangenschap in Egypte maar ook van de vrijheid door Mozes en de uittocht. Door God zijn ze bevrijd. Later ook, ze waren slaven in Babel. God heeft ze opnieuw bevrijd. In die intertestamentaire periode zijn ze ook gevangen en gebonden. Dus hoe zo, niet gebonden? Ze bedoelden het persoonlijk, als slaaf. Ze waren in de tempel. Maar handelden niet in lijn van de wil van God. Ze waren volgens eigen zeggen slaaf van niemand. De geestelijke leiders van het volk.

Wij zijn vrije mensen. Wees vrij? Maar ze zijn vrij? Dat is vanavond ook zo. Ik kom bij vers 36. De Zoon zal u vrijmaken, dan bent u werkelijk vrij. Indien de Zoon u vrijmaakt… Niet iedereen gaat naar de hemel. Niet iedereen is een kind van God. Niet iedereen wordt gered. In verschillende perioden van de geschiedenis is het een minderheid geweest. God kent ze. God heeft hun zonden vergeven. Ze ontvingen eeuwig leven. Indien de Zoon u vrijmaakt…

Dat is het evangelie. God werd mens. De Godmens heeft vergeving en verlossing bewerkt. Er is geen andere weg om met God verzoend te worden. De Zoon kan u vrijmaken.

Wat betekent het, vrijmaken? Hoezo? Hij moet iets doen. Wij kunnen niets meebrengen. Wij kunnen ons leven niet wijzigen. Wij kunnen niet meewerken. Geen hartverandering bewerken. Hij moet het doen. Bekering is een werk van God.

Vrijmaken: vrij van de geestelijke dood. Er is een fysieke en geestelijke dood. De mens is gevallen. Overgeleverd aan zonde en dood. Wij zijn van Hem afgevallen. Onder het oordeel: eeuwige veroordeling. Maar de Zoon kan u vrijmaken: van zonde, dood. Totaal vrij: fysiek, geestelijk, eeuwig vrij!

Je bent nu niet vrij, zegt God. Je bent een slaaf. Gevangenschap, slavernij, gebondenheid. Dat is nu aan de hand. Het is gelimiteerd, ons leven. Wij zijn niet vrij. Zijn we vrij? Je hoort om je heen: wij zijn vrije mensen. Ze denken dat. Maar ze zijn slaven. Slaven van de zonde (vers 34). Het Grieks zegt: een dienaar van de zonde. Je bent een slaaf. Een slaaf wordt gedomineerd. Onder autoriteit van een ander. Een slaaf heeft geen rechten, geen positie, geen rechten. Verschrikkelijk. Weinig bewegingsruimte. Een slaaf is geboden te werken. Geen keuze, geen vrijheid.

Slaaf van de zonde. Die slavernij heeft betrekking op de menselijke zonde. Hoezo slaven? We leven onder innerlijke corruptie. Ik ben innerlijk corrupt. Ik kan mezelf niet beheersen. Ik ben erg zwak. Veel verleidingen om ons heen. Ik ben gevallen. Verleidingen van binnen en buiten. We zijn wel verantwoordelijk. We zijn slaven. De zonde woont in mij.

Vertel dit ons niet? Maar dit is de waarheid. De Joodse leiders wilden niet horen. Ik ben bang? Ik ben op mezelf gericht. Zelfgericht. Ik ben geneigd de ander te benadelen. Slaaf in relatie tot materie. Ik wil alles hebben. Ben jij dat ook? Je gelooft in God, maar hoe is het met de materie? Ik geloof alleen in geestelijke dingen? Ik wil dit niet horen? Ik geloof het niet? Ik ben atheïst. Ik ben er tegen. Ik weet dit niet. Ik ben een slaaf van de dood. Slaaf bij en door veroordeling.

Wat is jouw reactie hierop? Ben je stil? Of praat je zo: ik wil niet meer horen. Ik ben een totale rebel. Ik wantrouw God. God bestaat niet. Dan pas ben ik vrij. Zonder God ben ik vrij. Dan kan ik doen wat ik wil. Dan heb ik geen angst. Dat kun je niet!

Een sterke ervaring had ik lang geleden. Een man kwam tot mij, in de pastorie. Een grote man. Hij schudde helemaal. Ik heb hele erge dingen gedaan. Ik ben naar de gevangenis gestuurd. Een open gevangenis – maar dat is geen gevangenis. Daar is geen beveiliging. Hij was er weggegaan. Nu was hij op de vlucht en hij ontdekte: hij was niet vrij. Hij kon niet werken, hij kon niet naar huis en familie. Hij moest hostels vinden. De hele tijd angstig. Hij was niet vrij!

Er is voor ons geen escape om aan de zonde en het oordeel te ontkomen. We zijn er toe gebonden en veroordeeld. Je bent niet vrij. Geloof niet dat je vrij bent. De Farizeeërs dachten ook dat ze vrij waren. Je karakter is verkeerd. Je doet zonden. De hele tijd is de Heere wel vriendelijk gebleven. Waarom biedt Hij vrijheid aan? De levende God nog wel?!

Geloven in God is het beste leven. Geloof Zijn Woord. Hij neemt jouw zonden weg. Hij verwijdert het van jouw record. Hij vergeeft je – voor niets. Hij leed in jouw plaats. Hij kreeg de straf. De zonden zijn vergeven! Er is niets groter dan dat.

Maar het gaat verder, Hij geeft je een nieuwe natuur. Een nieuw persoon. Hij verandert je. In je outlook. Niet meer trots en zelfgericht. Hij geeft je kracht en helpt je. Hij is met Zijn Geest nabij tot onze doodsdag. Hij wijzigt ons. Hij geeft ons nieuwe waarden en attributen. Hij opent ons verstand. De wereld wordt anders voor ons. Hij handelt met ons. Zijn doel komt zo nabij. Hij opereert in ons leven. Een nieuw perspectief, nieuw view. Een innerlijke overtuiging. Het is moeilijk je vinger erop te leggen, maar je weet: ik hoor bij God. Je bent verzekerd van je zaligheid. Hij fluistert in je oor: je bent van Mij en Ik ben van jou. Levenslang. En voor eeuwig. Een verzekering is dat!

Hij helpt je, geleidt je. Door de reis van je leven. Dag aan dag. Hij antwoordt je gebed. Dit is het grootste avontuur dat je kunt hebben. Wandelen met Christus. Hij heeft vriendelijkheid, maar Hij ís het ook!

Waarom zullen we van Hem weg rennen? Waarom weg bij Zijn Woord en weg? Waarom ontsnappen van God? Wat vreselijk! Ik wil niet van Hem horen. Het alternatief is jezelf overgeven aan atheïsme en ongeloof. Er is geen doel in het leven, denk je dan. Een waardeloos leven. Dat is misère en doelloosheid. Wat is de prijs van vrijheid? Wat kost het? Wat kost het om onze zonden weg te halen? Ik heb God verworpen? Moet ik mezelf redden? Zeg het opnieuw. Ik heb de Almachtige God verworpen. Wat een statement. Wat erg. Hem die mij het leven gaf! Hij die voor me zorgt. Die me kleedt. Ik verwerp Hem? Ik heb Hem veroordeeld, gekruisigd. Onmogelijk? Maar als ik het goed zie, is dat gebeurd. Door de zonde.

Wat is de prijs van mijn redding? Wat kostte het? Wat kost het burgerschap van de hemel? Een nieuw leven, hart? Er is niets dat ik kan doen. Ik kan er niets aan bijdragen. De boodschap van de Bijbel is dat voor de grondlegging van de wereld Christus zei: Ik wil gaan. Hij nam hun plaats, de plaats van miljoenen. Hij leed in hun plaats. Het oordeel kwam op Hem. De eeuwige pijn voor zulke zonden droeg Hij weg. Hij zette zichzelf op die plaats. Hij wilde ons vrijmaken. Uren van duisternis op Golgotha. Voor elk die uiteindelijk vergeving ontvangt. Hij stierf voor mij! Hoe kan dat? Wat een verbazingwekkende liefde.

Nog even en dan is het te laat. Straks is het te laat. Straks ben jij de grootste zondaar die die prijs zelf moet betalen. Of je bent straks voor eeuwig vrij van de veroordeling. De Heere is zo vriendelijk. Ook richting vijanden. Juist richting hen. U zult werkelijk vrij zijn. Werkelijk vrij: geestelijk en lichamelijk. Werkelijk vrij. Dit woord is waarachtig. God ziet je dan alsof je nog nooit hebt gezondigd. Maar juist; positief gehandeld, overeenkomstig de geboden. Zoals Christus leefde. Zijn perfecte gehoorzaamheid wordt jou aangerekend. Ik sluit af met deze woorden, 5x R, dat leerde ik vroeger: God geeft reconciliation, reconstruction, reducation, reinclination, reclassification.

Beste vrienden, verwerp Hem niet. Kom tot Hem met geloof en bekering. Hij geeft ware vrijheid.

 

Metropolitan Tabernacle London, zondag 17 oktober 2021, 18:30 uur. Schriftlezing Psalm 46, Johannes 8:21-36.