De meest bekende Bijbeltekst, Johannes 3 vers 16, gaat over de liefde van God tot deze wereld. God die in Zichzelf bestaat, van eeuwigheid is en niets buiten Zichzelf nodig heeft, heeft deze wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Met welk doel? Opdat een ieder, wie ook maar!, die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.

Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe‘.

Het bereik van de liefde van God

Dit zijn misschien wel de bekendste woorden van Christus. Sommige denken dat ze van Johannes waren en dat hij ze schreef door de Heilige Geest geïnspireerd. Anderen denken dat het allemaal tot vers 21 gaat met de woorden van de Heere Jezus Christus. Tot en met vers 16 duidelijk de woorden van Christus.

Het is zo’n 3,5 jaar geleden dat ik hier over preekte met de Kerst. Nu de gelegenheid er vanuit een ander gezichtspunt op in te gaan. Woord voor woord. God. De Vader. God. Wie is Hij. Hij is de enige uit Zichzelf bestaand Wezen. Hij is geestelijk. Zijn Naam ‘Ik ben’. Hij heeft geen vloeistof, eten nodig. Hij is de enige en geestelijke wezen dat uit Zichzelf. Hij heeft de kracht uit Zichzelf.

Wij mensen zijn afhankelijke schepselen. We moeten eten, we hebben kracht nodig. Maar God is Degene die het universum heeft geschapen en energie geeft. Want God. Deze God zo machtig en groot. Er is niets dat Hij niet kan doen. Zijn macht is oneindig. Zijn verstand is boven ons verstaan. Hij is de God boven alle dingen: Hij weet alle complexe dingen en simpele dingen. Op een moment. Niet zoals wij maar aan één ding tegelijk kunnen denken.

Hij is heilig, zuiver. Hij haat zonde en ongehoorzaamheid tegen God. Hij wil het eruit werken. Er komt een grote oordeelsdag. En Hij is liefde. Toont Zijn liefde aan miljoenen. Hij is onveranderlijk.

Want God had de wereld zo lief. Het is verbazingwekkend. Dat de Almachtige God deze wereld liefheeft. Sommigen zeggen het verkeerd: God heeft elk schepsel onvoorwaardelijk lief. Zie vers 18. Mensen die geloven niet verdoemd. Hoe kan dat? Als God liefde is hoe kan het dat verdoemen? Die niet gelooft in Christus, is alreeds veroordeeld.

Mensen hebben de duisternis lief boven het licht. Al veroordeeld door God. Als God Zijn rechtvaardige toorn laat gelden tegen de zonden die Hij haat. Als God deze wereld zo lief heeft, wat betekent het dan? Betekent het niet Hij houdt van individuen maar van de planeet?!

Dat kan niet. Deze planeet die zo verdorven is. Als God het systeem niet liefheeft, wat heeft God dan lief? Hij maakte de wereld. Het hele universum. Mensen gemaakt zoveel hoger dan de dieren. Met zoveel capaciteiten. God maakte de wereld zuiver. Maar de mens verwierp God. De mens zondigde er tegen. Maar het project daar hield God van. De miljoenen die Hij de nieuwe geboorte geeft. De mens Hem dienen tot in alle eeuwigheid.

God laat het project niet lopen. Weg naar de zaligheid. Verheerlijkte mensheid met Hem laten delen in alle eeuwigheid. Hij heeft Zijn oog op alle mensen die in Hem geloven. Met compassie ziet Hij hen. Kijk naar de situatie waarin zij in zijn. Hij houdt van hen vanwege de compassie.

Isaac Watts: ‘he saw the nations lie’. Want also lief had God de wereld. Zo lief. Zo groot Zijn gevoel dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Hier is de grote test van de liefde van God.

Hoever zou God gaan? Zonde is het probleem. God is heilig. Volmaakt. Hij kan de zonden niet laten gaan. Hij is recht. Hoe kan Hij vergeven als Hij moet straffen? Het kwaad wegnemen.

God moest Zelf komen. Naar deze zo verdorven wereld uit de hoogte. Christus kwam, zo gewillig was God. Om onze vergeving veilig te stellen. Wat deed Christus toen Hij naar deze wereld kwam? Hij toonde dat Hij Goddelijk is. Hij moest een volmaakt leven leven. Natuurlijk deed Hij dat maar Hij moest lijden.

Als Hij de Zaligmaker is, dan moet Hij Zich kwalificeren. En toen kwam Hij en ging naar het kruis. Voor allen betalen die geloven in de Heere Jezus Christus, de miljoenen door de eeuwen heen. Christus proefde onze straf. We kunnen het niet voorstellen. Al niet van een. En dat voor een eeuwige straf. En dan te bedenken dat Hij het voor miljoenen deed.

Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon. De Zoon van God, het betekent Hij was God. Zoon zoals de Vader. Erft het als het ware. Wat betekent de eniggeboren? Niet dat er ooit een tijd was dat Christus er niet was. Hij is van eeuwigheid. Christus is niet geboren. Hij is gegenereerd door de Vader. Als we het projecteren. Niet dat Hij ooit er niet was.

Johannes 1 vers 1 in de beginne was het Woord. Dat is Christus. Hij was altijd daar. Vers 3. Alle dingen zijn door Hem gemaakt. Hij is de enige Zoon. Hij is voor eeuwig. Het toont de grootheid van Christus. Goddelijke natuur. Gezonden door de Vader om onze Verlosser te zijn.

Is God overal? Wat kan het zijn dat de Vader de Zoon zendt van de hemel naar de aarde. Hoe kan dat? Hij kan alles zien, Hij is overal. Hij ziet alles wat je doet, kent elke gedachte. Maar de warmte van Zijn aanwezigheid, Zijn zegen dat is niet overal. We zijn zondaren. God is overal maar niet Zijn zegen, Zijn aanwezigheid. Hij stuurt Zoon om met ons te zijn.

En dan naar Golgotha’s kruis. Om onze zonden op ZIch te nemen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Welke etnische groep ook maar. We zijn allemaal van een menselijk geslacht. Er zijn mensen die vreselijk gezondigd hebben. Zij mogen komen. Zelfs zij die abnormaal vreselijk gezondigd. Kunnen zij komen? Zij mogen komen.

Geloven wie Hij is. Jezus Christus. Gelijk aan de Vader. Je gelooft Hij kwam. Betaalde voor de zondaren. Wie in Hem gelooft exclusief. Niet iets dwaas doen: 50% in Christus geloven en 50% in jezelf. Nee, je gelooft helemaal in Hem. Geloof in Zijn integriteit dat Hij Zijn belofte houdt. Zijn macht dat Hij Zijn belofte houdt.

Je zult gestraft worden op een dag als je Christus niet hebt. De eeuwige toorn van God over de zonden. Veroordeeld voor je ongeloof en het verwerpen van Hem. Maar heeft eeuwig leven. Zo snel te zeggen. Is er iets als eeuwig leven? Welk voetbalteam ook maar wint vanavond. Hoe lang duurt het? Je koopt een nieuwe auto? Hoe lang? Een nieuw huis? Dat je het weer moet renoveren. Een vriend hoe lang met je? We praten over eeuwig leven. Al het fortuin in het leven, heeft het niet het eeuwige leven.

Als je nu tot Christus komt, dan heb je meteen eeuwig leven. Er is veel mentaal lijden. Depressies. Ik doe er niets aan af. Vaak ons leven zonder betekenis. Geen hemel. Kwelling. De wereld zegt doe het. Maar dan een conflict van het geweten. Geen context voor je leven. En je geest is rusteloos. Hoeveel depressies en verdriet komt daar vandaan?

Je komt tot Christus. Ontvanger van al Zijn liefde. Hij verandert je en eeuwig leven verandert je nu. En dood dan alleen een verandering en ben je eeuwig met God. Want also lief had God de wereld. Betaald bij Christus op Golgotha’s kruis. God bezit het. Laten we ervoor bidden.

 

Zondag 11 juli 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 139 vers 1-17 en Johannes 3 vers 1-16