Jezus’ verschijnt na Zijn opstanding uit de dood

De Heere Jezus is na Zijn opstanding uit de dood op de Paasmorgen verschenen aan Zijn discipelen. Hij geeft hen eerst de opdracht naar Galilea te gaan. Als ze daar aan het vissen zijn, verschijnt Hij andermaal. De discipelen vissen de hele nacht maar vangen niets. Jezus, eerst een voor hen onbekende man op de oever, geeft hen instructies hoe te vissen en dan is er een enorme vangst. Kan Jezus verschijnen in onze levens en volgen we Zijn instructies op? Alle zegeningen komen hen. Tegelijkertijd worden wij geroepen om ons in te spannen.

Johannes 21 vers 1: ‘Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus‘.

Vaak is Johannes 21 een epiloog genoemd van het Johannesevangelie. Einde van hoofdstuk 20 lijkt het einde van het boek, vers 31. Anti-climax hoofdstuk 21? Nee, dat is beschamend en onderschatting. Het lijkt de conclusie maar er is meer te zeggen. De correctie van Thomas. Bekeerde zich ervan nederig. Hij was traag. Hij is ervoor beproefd. De opstanding zou vanzelfsprekend moeten zijn na alle tekenen en wonderen. Vele keren. Moest geloven. De laatste twee verzen van hoofdstuk 20 refereren daaraan. Alle discipelen zouden al veel eerder hebben mogen erkennen dat Jezus heilig is en de Zoon van de God.

Elk wonder van Christus laat niet alleen Zijn heiligheid zien maar ook dat Hij is de Zaligmaker van zielen. Sommige zijn beschreven in het Johannesevangelie. Blinde het gezicht gegeven. Geestelijke blindheid. Wat Hij doet voor zielen. Uw geloof heeft u behouden. Geestelijk leven. De discipelen hadden het veel eerder kunnen zien.

Hoofdstuk 21 is niet extra. Maar gaat over de openbaring van de opgestane Jezus. In Galilea. De discipelen waren Hem gehoorzaam. Hij had gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Zeven van de discipelen worden hier genoemd, vijf bij naam en twee niet. Petrus zegt: ik ga vissen.

Vaak gezegd dat Petrus afgehaakt was en terugkeerde naar zijn beroep. Maar dat is niet gezegd. Verwachting voor een volgende verschijning van Jezus. Ze zijn professionele vissers. En ze vangen niets. Dit was hen een keer eerder gebeurd. Nu opnieuw. Geen vis gevangen. Misschien mistig. En toen zagen Jezus daar op de oever staan. Ze herkenden Jezus niet. Misschien ogen zo gehouden of door de afstand of mist.

Kinderen, vriendelijk gezegd. Normaal gebruikt Hij deze groet niet. Zodat Hij niet meteen herkend zou worden. Hebt u enige toespijs? Je hebt geen vis, heb je niet? De Heere weet dat en hoeft dat feitelijk niet te vragen. Hij zegt: werp het net aan de andere kant van de boot, de rechterzijde. Zij hebben als ervaren vissers geen instructie nodig. Toch iets in zijn opdracht dat ze het deden. Toen een menigte van vissen in het net.

Johannes realiseerde zich dat het de Heere is. Petrus omgordde zijn opperkleed en wierp zichzelf in het water. Ze verwachten een verschijning in Galilea. Het was onderdeel van wachten, hopen en verwachten. Het is de Heere! De andere discipelen kwamen met een ander bootje.

Als ze aan het land kwamen zagen ze een kolenvuur en al vis. Het was alles al bereid. Of ze de vissen toevoegden is over gedebbateerd. Maar wat een feit is dat er al vis was. 153 vissen. Er waren zo veel vissen. Net niet gebroken. Grote vissen. Allemaal lessen in. Kom en zie.

Niemand durfde Hem te vragen. Ze wisten dat het de Heere is. Het zou dwaas zijn geweest te vragen. Dit is de derde keer dat Jezus aan Zijn discipelen verscheen. Vaker. Wat Johannes deed is optellen de verschijningen op een dag. Hoe getrouw de Heere is. Hij zegt en het gebeurt. Hij is waarheid naar Zijn Woord. Hij komt. Als zij nerveus zijn. Als zij vissen. Dan is Hij daar. Hij kiest het juiste moment van verschijnen. Hoe wijs dat de discipelen gingen vissen. Daar kon Hij verschijnen. Hoe belangrijk is het dat we zijn in plaatsen waar de Heere kan verschijnen. Waar Hij kan werken.

Er zijn christenen die gaan naar clubs en cafés. Kan de Heere daar werken? Of die de hele dag aan zichzelf denken en activiteiten. Ikzelf nummer één. Kan de Heere daar werken? Het is altijd waar dat elke zegen van de Heere is. Een ziel gered is door Zijn macht. Die nacht vingen ze niets. Hij had ze verteld. Johannes 15, zonder Mij kunt u niets doen. Dat is het belangrijkste voor een christen. Christenen vergeten het zo snel. Ze verwachten het van eigen inspanning, innovatie, brengen allerlei dingen in. Het is nooit jouw vaardigheid. Het is altijd van de Heere.

Ik hoor van kerken zonder gebedsontmoeting. Hoe kan dat als we afhankelijk zijn van Hem? Alle zegen komt van de Heere. Volg de instructies. Lessen. Volg de aanwijzingen van de Heere. Het is bij preken, de proclamatie van het Evangelie, dat zielen gered worden. Belangrijke les. Niet bij drama.

Het vraagt om inspanning. Ze bidden erom. Maar doen niets. De netten moeten worden uitgeworpen en binnengehaald. Ook hulp van andere discipelen. Er is werk te doen. Het is niet alleen gebed. Maar ook inspanning. Ontmoeten, bezoeken, onderwijzen. Getuigen in de omgeving en in de studie. Werk samen. Ook als individuele werk maar we werken samen. Toen mijn vrouw en ik pionierden samen zo’n 57 jaar geleden waren daar snel helpers. William Carey in India. Niet alleen. Zo snel als het werk startte waren er anderen. Werkten samen. Als je als erg gedividualiseerde gelovige getuigt maar niet samenwerkt in de kerk, dan mis je deze instructie hier van de Heere Jezus bij het vissen.

De grote vissen ook binnengehaald. De grootste Atheïst. Groot wonderwerk van God. Er zijn hele grote vissen binnengehaald. Het net  brak niet. We hoeven het Evangelie niet aan te passen. Het net breekt niet.

Het eten. We danken en de bidden de Heere. We brengen Hem de dank en de glorie. Omdat het Zijn werk is. En anders laat de duivel denken dat we het zelf deden. Bijzonder. Dan gaat het naar het hoofd. Alle zegen komen van de Heere.

De correctie van Petrus. Jezus is ook de enige bron van persoonlijke kracht. Simon, hebt u Mij meer lief dan dezen? Petrus heeft de Heere verloochend. Dit is heel serieus. Het was nog niet hersteld. Nu noemt de Heere de naam Simon voor dat hij geroepen was al discipel. Heel formeel. Wat bedoelt de Heere? Heb u het vissen meer lief en vis dan Mij? Nee, dit is niet bedoeld. Bedoeld is dan dezen, de discipelen. Ik zal u niet verlaten, al zouden ze allen u verlaten had hij gezegd.

Petrus gebruikt een ander woord voor liefde dan Jezus. Liefde met hart, wil, het brengen van offers en commitment. Niet alleen een affectie maar met heel het hart. Het woord dat Petrus gebruikt is meer de affectie. Zonder het offer en de commitment. De verschillen zijn klein. Ik denk dat hij het lichtere woord omdat hij zich schaamt het sterke woord voor liefde. De overtuiging wordt al gewerkt in hem. Bij de derde vraag gebruikt Jezus hetzelfde woord. Die liefde op de affectie, gevoeligheid. Niet alle vertalingen hebben het meegenomen en gebruiken hetzelfde woord.

Weid mijn lammeren. Preek het Evangelie. Drie keer vraag Jezus het. Hij had Hem ook drie keer verloochend. Wat leren we hiervan? Bekering is geen geringe zaak. Soms doen evangelisten er makkelijk over. Zeg sorry en je kunt door. Nee, het is een ernstige zaak. Niet gering. Petrus was bedroefd. Drie keer. U weet alle dingen: u weet dat ik U liefhebt.

Bewaart worden van trots. Ik zal u niet verloochenen. We moeten voorzichtig zijn met loyaal. Zelfgenoegzaamheid. Geen gebeden nodig. Onderschat de duivel en de taak. Sociale media. Wees voorzichtig. Het is een instrument van satan. Plaats van trots. Als je het gebruikt, wees voorzichtig. Kijkt naar wat mensen doen. Aandacht voor henzelf. Ik ben zo speciaal. Iedereen moet leuk vinden wat ik leuk vindt. Is dit voor nederigheid? Is dit voor mijzelf? Maakt satan een dwaas van mezelf? Laat het niet gepromoot worden in jezelf.

Heb je mij werkelijk lief? Met alles? Hart, wil, offer, gehoorzaamheid. Als je dat doet, dan kun je gebruikt is. Is de liefde voor zielen nodig voor het redden van zielen? De eerste hier is dat we Hem liefhebben. Dat is de sleutel voor nederigheid, loyaliteit. De sleutel naar alles. Christus is de bron van zielen winnen en de liefde tot Hem.

Zondag 5 mei 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Johannes 21 vers 1-17