Heiliging in de waarheid van God

In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de eeuwige Zoon van God, tot Zijn Vader om de heiliging van de Zijnen zo is in Johannes 17 opgetekend. De heiliging van de christenen is in de waarheid van God, gefundeerd in het Woord. God openbaarde Zijn wil in de tien geboden in Exodus 20. Zijn geboden zijn de leefregel voor de Zijnen. Niet de weg tot de zaligheid maar het leven uit de dankbaarheid, de heiliging. Om voor Hem te leven, bij de [werkelijke] vrijheid van de wet. De wet van God is onverminderd geldig voor gelovigen en zelfs voor ongelovigen. In de wet maakt God Zich bekend en stelt Hij voor hoe wij voor Hem dienen te leven.

Johannes 17 vers 17: ‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid‘.

In vers 15 staat dat ze bewaard worden van de boze. Enkelvoud. Hij zit achter alle kwaad. Jezus bidt niet om de Zijnen uit de wereld te nemen nu maar te bewaren van de boze. Zeven keer wordt de wereld genoemd. Bewaart van de boze. De wereld ligt in het boze. Het is een gevaarlijke plaats. We moeten ontzettend voorzichtig zijn met de wereld.

Vers 17. Heilig hen. Apart zetten. In Uw waarheid. Uw Woord is de waarheid. Heilig hen in Uw waarheid. Moraal. Exodus 20. De wet van God. Geheiligd worden. Natuurlijk, ik moet zeggen dat we verlost zijn door het houden van Gods geboden. Alleen door het volbrachte werk van Christus. In onze plaats. Plaatsvervangend lijden. We hebben zijn gerechtigheid nodig. Als we Hem toebehoren, dan hebben we een verantwoordelijkheid om de wet van God te houden bij de hulp van Christus. Alleen Hij kan de deur van de hemel voor ons openen. Alleen Zijn werk brengt genoegdoening.

Exodus 20. Van de eerste tafel van de wet. Ik ben de Heere Uw God. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. De wet van God die we moeten onderscheiden van de Joodse wetten en ceremoniële wetten. Die laatste alleen totdat Christus kwam. De wet van God voor alle tijden. Het is een reflectie van Gods karakter. Daarom eeuwig. Niet tijdelijk, niet alleen voor de Joden. Sommige mensen hebben het bekritiseerd en bijvoorbeeld verbod van overspel voor de wereld gehouden. Met het argument dat het niet meer geldt in de eeuwigheid. Maar het reflecteert het karakter van God. Geloof. God wil zelf dat gebod in eeuwigheid houden. Altijd getrouw aan Zijn beloften en volk. Altijd bewaren. De beloften van het eeuwige leven voor hen die Hem toebehoren. Het verbod geldt zo ook in het huwelijk hier op aarde.

U zult niet doden. God doet dat niet. Hij bewaart het leven van Zijn kinderen. Tegelijkertijd staat Zijn rechtvaardigheid. U zult niet stelen. God is een Gever. Het reflecteert het karakter van de Heilige en grote God. De geboden zijn blijvend. In het Oude Testament en Nieuwe Testament. Ook vandaag. Er is veel valse prediking over. Alsof de geboden alleen voor het Oude Testament waren. Ja, we worden er niet door gered maar wel in geheiligd. Rechtvaardigheid waar wij naar staan als we gered zijn. Jesaja 45. Nieuw verbond. Met het huis van Juda. Hebreeën. Voor het Nieuwe Testament. Dat oude verbond hadden ze verbroken. Na deze dagen Ik zal Mijn wetten in hun hart schrijven en zij Mijn volk zijn. In Hebreeën duidelijk de basis van de kerk van het Nieuwe Testament.

Het is onzin en dwaas dat de wet van God niet doorgaat in het Nieuwe Testament. Spurgeon, hij startte deze kerk niet, deze kerk gaat terug naar midden van de zeventiende eeuw. De wet van God geldt voor ons nog steeds, zei hij. Geloof hen niet die zeggen dat de wet er niet meer toe doet. Romeinen 3 en 13. Wie een ander liefheeft, die heeft de wet volbracht. Dat is de opdracht voor christenen. U zult geen overspel plegen, stelen en uw naaste liefhebben als uzelf. De wet is de standaard voor christenen.

Waarom lezen we Jakobus 2 als tweede Schriftlezing? Jakobus heeft het over de tien geboden. Waarom? Omdat Christus zo duidelijk de wet, de geboden centraal stelde. Niet als de weg tot de zaligheid maar heiliging voor christenen. Om voor hen te leven. Gerechtvaardigd bij de vrijheid van de wet? Klinkt dat niet vreemd? De wet blijft tot de dag van het oordeel. Zie het niet als de weg tot de zaligheid maar wel in heiliging. Voor christenen de wet van de vrijheid. 1 Johannes 3 bijvoorbeeld.

De wet is gemaakt voor gelovigen. Ook voor ongelovigen zelfs. Gods standaard voor het leven. Het is als een brug naar een kasteel. Als je denkt het zelfs te kunnen, zal de brug omhoog gaan en de weg afsluiten. Maar voor gelovigen is het anders, bescherming van hun geloof. Het is een standaard en een waarschuwing.

Om wekelijks de tien geboden te hebben in de dienst, is dat goed? Aan de ene kant wel om ze wel te kennen. Er zijn christenen die niet de tien geboden kennen en daarom is het goed. Anderzijds, als ze zo centraal staan dan alleen de genoemde zonden in een groep zonden. De grootste zonden. En dan denken: ik heb niet gedood, geen overspel. Als je alleen de slechtste op een rijtje zet en geen aandacht voor de andere hebt. Mozes heeft het volk onderwezen. Niet doden betekent ook niet kidnappen. Bijbel niet tegen slavernij? Het is iemands vrijheid ontnemen. Zelfs iemand zelfrespect ontnemen. Zelfs dat. Het is een handeling van doden. Je kunt denken ik ben goed persoon terwijl er veel zonden in je leven zijn.

De tien geboden hebben het tegenovergestelde positieve in zich. Hebreeën 13 vers 5. In de geboden ligt hoe te leven voor God besloten. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Zie je het positieve ervan in? Vaak wordt het gemist. God zegt: Ik ben uw God. Vader. Ik ben er voor jou. Ik ben goed en Zaligmaker en Vriend. Je hebt niets anders nodig dan Mij. Ik geef zegen. Ik geef de beste hulp, ik oefen je. In het licht van wat Ik geef is het een vreselijke zaak als je een andere god dan Mij dient.

Wat zijn de andere goden? De afgoden, idolen. Alles wat de idolen representeert. Elk alternatief voor God is een idool. Atheïsme. Van jezelf verwachten ook. Bevrediging in welvaart, materiële zaken. Mentale idolen. Dagdromen. Ook zorgen. Heb je kinderen? Zegen van de Heere. Wees voorzichtig om te pochen over je kinderen. Idolen. Ouders compleet uit balans. Je doet niemand goed. Alternatief in plaats van God. Idolen in shoppen, huizen, auto’s. Meisje hier in de kerk. Elke week andere haardracht. Ik herkende haar niet eens. Zo ben ik, zei ze. Obsessies, hobby’s. Een man legde een minitreinbaan in zijn tuin aan. Wat heeft dat met christelijke plichten te maken?

God mag niet afgebeeld worden. De Heidelbergse Catechismus. Omdat Hij levend is en persoonlijk. En eeuwig. Dat kun je niet vangen. Je kunnen Hem wat beschrijven met woorden maar bij lange na niet hoe Hij is. Als je het probeert probeer je Hem als iets te maken dat gezien wordt. Hij is eeuwig. Je verkleint Hem. Kleine God. Hij is heilig. Almachtig. Ook Zijn liefde en genade. Om Hem te beschrijven. In verwondering met wat woorden beschrijven. Vandaag de dag worden allerlei dingen ingebracht. Drama. Niet mensen laten zitten, ogen dicht en bidden tot God. Maar het is onzin om God dichtbij proberen te brengen met allerlei. Zelfs Christus vernedering kunnen we niet eens beschrijven. Film van maken en nagels door de handen slaan. Veel dieper was dat dan wij ons kunnen voorstellen. In Zijn ziel.

U zult de Naam van God niet ijdel gebruiken. Sommigen denken dat het alleen met zweren te maken heeft. Is ingesloten. Letterlijk betekent het: u zult de Naam van God niet nemen voor jezelf. Niet met ijdel gebruik. Interessant Hebreeuws woord. Als een wind in een landschap en vernietigd alles op het land en laat afval achter. Zo de Naam van God misbruiken. Niet Gods Naam gebruiken op een lichtzinnige manier. Ook niet in gebed en aanbidding. Zijn Naam is Zijn identiteit. We kunnen God niet zien. We kunnen Hem niet aanraken. Een vriend, man, vrouw, kun je zien. In de ogen kijken. Liefhebben. Naam is bij mensen onderdeel van hun identiteit. Bij God anders. Hij is die Hij is. Zijn Naam. Ik ben. Als ik de dienst open: ‘O God’ en ik denk er niet bij na. Dan licht gebruikt. Geldt ons allemaal.

Als de dienst begint, zorgen dat je op tijd bent. Dit is Hem dienen. Aanbidden. We moeten eerlijk zijn, waarheid. Het bewaard ons. Ik heb gesproken over een aantal van de tien geboden. Heilig hen in Uw waarheid.

 

Zondag 10 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Johannes 17 vers 17