Christus de ware Wijnstok

De apostel beschrijft in Johannes 15 de lessen van Jezus over de wijngaard. Hij is de ware Wijnstok en God de Vader de Landman. Het is een pastorale les gericht op het behoud van zielen van zondaren. In Hem te blijven. Zonder Hem kunnen we niets doen. Hoeveel hebben wij Hem nodig. Wij mensen hebben ons niet gehouden aan het werkverbond, de mens was ongehoorzaam. Het beeld van de vertreden wijngaard wordt in het Oude Testament beschreven. God sloot in de Drie-eenheid een verbond met Zichzelf: de Zoon van God, Jezus, is gekomen om de wil van de Vader te doen: om te betalen voor zondaren, Hij is de Zaligmaker die de zaligheid voor allen die in Hem geloven heeft verworven. Wie in Hem blijft, die draagt veel vrucht. Bid tot Hem om gehoorzaamheid, bid om behoud van zielen, bid om Hem groot te maken in uw leven.

Johannes 15 vers 1: ‘Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman’.

De gelijkenis van de ware Wijnstok

Na de lessen van de Heere Jezus aan Zijn discipelen nu pastorale lessen. Zielen die gered moeten worden. We staan stil bij de bron van vruchten. Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Sommige denken dat deze gelijkenis een paar uur eerder is uitgesproken door Jezus en Zijn discipelen heeft uitgelegd. Hij ging vrijwillig naar Golgotha. Argument ervoor is dat het beter bij het Pascha past dat het eerder uitgesproken is. In die laatste nacht. Er is geen reden om het te verplaatsen van de plaats waar het staat.

De bron van vruchten. Psalm 80. Ik ben de ware Wijnstok. Daar wordt het beeld gebruikt. Een wijngaard gebouwd. De kinderen van Israël heeft God geplant in voorgaande tijden. Vers 12. Waarom zoveel verspilling? Vanwege hun ongehoorzaamheid en overspel. Verbrand en weggeworpen. Vers 17. Laat Uw hand op Hem zijn. Hem zelf. De wijngaard zal herstellen omdat Christus de ware Wijnstok is.

Jesaja 5. Bekend hoofdstuk. Opnieuw het beeld van de wijngaard. Hij heeft het geplant. Hij zocht naar vruchten. Vond wilde vruchten. Onvruchtbare wijngaard. Wat moet ik mee aan mijn wijngaard doen? Ik zocht naar vrucht maar vond wilde vruchten. Hij breekt de wijngaard af. Vers 7.

Beste vrienden, de mensen van het Oude Testament, Israëlieten. Ze faalden. Doctrine van het verbond. God maakt als het ware een verbond met het menselijk geslacht. In de Hof van Eden. Het verbond van de werken. Als je Mij gehoorzaamt en vertrouwt, dan ontvang je het eeuwige leven. Een overeenkomst, verbond. God geeft het eeuwige leven aan de ene kant. Adam en Eva aan de andere kant gehoorzaamheid. Maar mensen vielen. Misschien wel op de eerste dag. God onmiddellijk daarna gaf een verbond. Niet tussen God en mens. Fragiel, gevaarlijk. Mens zal altijd vallen. Dit verbond is tussen de Vader en Zoon. Ik geef de Zoon een volk voor de eeuwige. En de Zoon in Zijn aandeel naar deze wereld komen. Rechtvaardig leven. Leven gegeven. Menselijke termen gesproken. De rechtvaardigheid van de Zoon van God. De straf op Hem gelegd. De Zoon heeft vervuld de beloften uit het Oude Testament.

God gaf Zijn verbond aan het volk van Israël. Besnijdenis van het hart. Gelooft in de komst van de Messias, de Zoon van God. De ene die Hij gaf aan Adam en Eva, dat verbond is verbroken. Aanvaard worden bij God kan niet in eigen gerechtigheid. Kan niet zelf betalen. De Israëlieten waren zo gezegend maar velen geloofden niet in Hem. Een aantal wel maar de meerderheid niet.

Jezus: ‘Ik ben de ware Wijnstok’. U kunt dat niet. Ik ben de ware Wijnstok. Hij zorgt voor de vruchten. In Hem. De Zaligmaker heeft de zaligheid verworven. In Hem. Wij kunnen het niet. De bron van alle vruchten. Eeuwig leven. Voor Hem leven. De bron? Christus alleen. Het verbond tussen Vader en Zoon.

Geen vruchten? Dan geen nieuwe natuur van God. Zelfde persoon als daarvoor. Geen heiligheid. Last van de zonden. Niet onderscheiden van de wereld. Niet werkelijk er bij zijn. Geen persoonlijk gebed. Geen bewogenheid voor zielen. Vers 3. U bent gereinigd door het werk dat ik tot u gesproken heb. Over zaligheid. Beloften. Johannes 3. U bent gereinigd. Omdat zij gereinigd zijn, zijn ze door Christus aangenomen.

Nieuwe natuur. Hij is de ware Wijnstok. Geloof in Hem is essentieel. Blijf in Mij. Wat betekent het? Het Griek vertaalt met staan, blijven. Vasthouden, aanhouden in Hem. Het woord wordt hier in deze verzen tien keer gebruikt. Vreemde uitleggingen. Hem visualiseren. Intentie op Hem gericht. Maar wat is het? De Bijbel zegt het zelf. Johannes 6 vers 56. Hij die van Mij eet en drinkt, blijft in Mij. De eerste manier waarop wij in Hem blijven is bij Calvarie, Golgotha. Zijn betaling voor ons. Als we eraan denken in persoonlijke aanbidding en aan het Avondmaal, dat overdenken.

Dat de straf en de pijn op Hem gelegd is. We overdenken het. In Hem blijven betekent naar Golgotha gaan. Overdenken, mee bezig zijn. We hebben geen vreemde, mystieke betekenis van blijven in Hem nodig. Het is Golgotha. In vers 7. Mijn woorden in u blijven. Vragen wat Hij wil. In Zijn Woord blijven. Christus zegt het. We hoeven niet verward te zijn. De Bijbel is alles voor je. De woorden van Christus. De tien geboden komen terug in Christus. Zijn nederigheid. Alles in Zijn woorden. Jagen naar heiligheid. Het serieus nemen, daarmee bezig zijn. Blijven in Golgotha, blijven in Zijn Woord.

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt. Hem de ere geven. Je belangrijke interesse. Christus op de eerste plaats. Hem groot maken. In Hem vertegenwoordigen, nadenken over Hem. Hem groot maken. Vers 9 en 11. Zoals de Vader Mij liefheeft heb Ik u lief. Blijven in de liefde. Doorlopend daarin zijn. Nooit zijn liefde vergeten. Erin wandelen, Hem ervoor danken. Dat Hij alles weet wat voor ons nodig is. Dat Hij bewaart van problemen, zelfs voordat ze zich voordoen. In Hem blijven. Over Hem spreken en Hem dienen. Zicht erop niet verliezen.

Dat is ware pastorale zorg vanmorgen. Lessen door de tijd. We hebben geen psychologisch boek nodig vanmorgen. Dit is hoe er vruchten zijn. Als we in Hem blijven. Vers 5 herhaalt vers 1. Zo belangrijk. Brengt veel vruchten die in Hem blijft. We moeten ze vasthouden. Het moet herhaald worden. We denken dat ons christelijk leven uit het verleden ons kracht geeft voor vandaag. Maar dat is niet zo. Christus nodig. Vruchten brengen. Meer vruchten brengen. Veel vrucht. Na jaren meer vruchten. Toename, groei.

Zonder Mij kunt u niets doen. Geen vrucht. Er zijn velen mensen die niet gered zijn. Doen goede dingen. Vraag voor mij was toen ik kort een christen was: denk je dat iemand die geen christen is geen goed kan doen? Ja is. Kunnen niets doen wat geestelijk en spiritueel opbouwend is. Ja, kunnen goede dingen. Je kunt duizenden mensen te eten geven of medicijnen. Compassie. Wat hebben we feitelijk gedaan? Alleen tevreden gesteld. Geen tegenstelling. We moeten goede dingen doen. Zonder het volbrachte werk van Christus kunnen we God niet behagen. Van geestelijke betekenis. Zonder Mij kunt u niets doen.

Al gaf ik mijn lichaam over tot verbranding, zonder liefde niets. Zonder Christus. Geldt ons ook. Ook als christenen Christus nodig. Hij leeft niet in het Woord van God. Hem niet te dienen. En zal samengebonden worden en uitgehouwen worden. Wereldse mensen zullen je vragen. Meer en meer tijd daar besteden. Meer aan je carrière. Ze hebben geen rol in het oordeel maar binden je samen om verbrand te worden. In de eeuwige straf.

De betekenis van het blijven in Hem. Je zult vragen wat je wilt, en het zal je gegeven worden. Worden de gebeden automatisch gegeven worden? De wil van God zal. Kunnen we overal om vragen? Charismatische predikers zeggen dat. Dwaas. Vliegtuigen, landhuizen en meer. Wat is bedoelt bij waar je om vraagt zal gegeven worden? In relatie met het dragen van vruchten. Bid voor gehoorzaamheid. Bid voor het groot maken van de Heere. Bid voor zielen. Voor de kerk, voor het parkeerprobleem hier. Voor anderen  te zien. Vraag om alles in relatie tot het dragen van vrucht. Maar niet naar luxe. Ik ben de ware Wijnstok. Wees gewaarschuwd, vers 2, die in Mij niet is en geen vrucht draagt en ook vers 6. Zal gestraft worden in de eeuwige dood. Dit is Christus lessen van pastorale lessen voor zielen.

Zondag 13 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters – Johannes 15 vers 1