De almacht van God

Na de opwekking van Lazarus door Jezus komt de Joodse raad bijeen. Ze hebben een probleem met Jezus en Zijn tekenen. Velen mensen volgen Hem. Hun voorspelling dat allen Hem zullen geloven is verkeerd en ook het plan dat ze beraden om Hem te doden. Kajafas de hogepriester profeteert, zonder zelf te beseffen, dat Jezus Zijn leven zal geven voor het volk.

Johannes 11 vers 47: ‘De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden den raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens doet vele tekenen’.

Hiervoor de opwekking van Lazarus. Duidelijk verbonden aan het einde van Johannes 11. Niet een speciale gebeurtenis daar maar weerstand tegen het werk van Jezus.

Het is het Evangelie van Johannes. Niet zomaar een boek maar zo nauwkeurig beschreven. Wat is de betekenis? Hier laat het zien hoe de Schriftgeleerden en Farizeeërs denken. Ze verwierpen Christus. Ook vandaag. Maar wel voorspellingen doen over de toekomst maar zijn totaal verkeerd omdat ze gebaseerd zijn op ongelovig denken.

De Schriftgeleerden en Farizeeërs voelden zich heel wat. Ze waren briljante denkers. Door de geschiedenis heen. Het bijzondere is dat Gods macht hen gebruikt tot Zijn glorie. Johannes laat het ons zien.

Hun voorspellingen waren verkeerd. Ondanks dat ze zo briljant waren. De Schriftgeleerden, meest Sadduceeën, en de Farizeeërs, de raad van zeventig. Of Nicodemus en Jozef van Arimathea daarbij waren staat er niet. In elk geval waren er gelovigen tussen zoals we eerder in het hoofdstuk zagen.

De Joden moesten de steen weghalen bij de opwekking van Lazarus en raakte het levende lichaam aan. Er waren er die geloofden en anderen verharden van hart.

Sommigen vertalen vers 47 met ‘wat zullen we doen?’. Er staat ‘wat doen we?’ in de tegenwoordige tijd: ‘wat zijn we aan het doen?’. Deze man doet zovelen tekenen. Tekenen van de Messias. Niet hiervoor gezien. Maar zij zijn tegen Hem in. Hoe vaak hebben ze het niet gezien en onderzocht of het wonder niet klopte. Zo vaak maar vonden nooit iets. Ze hoopten zo dat de genezing van de blindgeborene niet klopte. Zelfs het opwekken van een dode zoals hiervoor Jezus twee keer eerder deed. Maar hun harten waren zo hard. Het is vandaag niet anders. Als de Bijbel waar is.

Ze verwierpen Hem omdat Hij preekte bekering. En dat wilde ze niet. Ze wilden zichzelf blijven.

In vers 48 is de eerste duidelijke dwaling en voorspelling. Alsof allen dan in Hem geloven zouden. En dan de Romeinen komen. Ze zaten verkeerd. Wat ze deden is Zijn leven nemen en de Romeinen kwam. Ze doden de Messias. In het jaar 68 is Jeruzalem verwoest. Ze waren vertrouwd met de Schrift. Had Johannes de Doper niet voorzegd dat Jezus het Lam van God is die de zonden wegneemt.

We zien het vandaag de dag. Ook de Rooms Katholieke kerk. Ze verwierpen dat ze in Hem geloven en bekering. Ze plaatsten goede werken in de plaats om God te behagen. Maar het is onmogelijk. Zo ook met ons. Voorspellingen zijn verkeerd. Hun oordeel is verkeerd. Maken van de diensten entertainment om mensen te behagen en in te brengen. Aansluiten te zoeken bij de wereld. En wat er van komt is dat de kerk afglijdt en niet echte kerken meer zijn.

Zo ook met wetenschappelijk humanisme. Vrijheid. Seksuele losbandigheid. Uiteindelijk is het het verwerpen van God. Doen verkeerde voorspellingen over de toekomst.

Verwoesting van Jeruzalem voorspeld. Niet alleen de tempel maar veel meer.

In vers 49 zien we dat hun aanpak, hun plan, verkeerd was. Kajafas was de hogepriester. Elk jaar een ander maar toen hij al twaalf jaar hogepriester. Flavius Josefes meldt dat hij een slimme man was. Een voorzitter in een bepaald opzicht. Kajafas sneert en zegt het met een bepaalde minachting. ‘Jullie begrijpen niet hoe je een probleem op moet lossen.’ Laat ik het voor je doen op een manier zodat de mensen het accepteren. We moeten Hem aan de weg ruimen. Godslasting gebruiken, het gaat over framing. Het is nut dat één Mens sterft voor het volk en het volk niet verloren gaat. Dit is goed te verkopen. Beter een die lijdt dan heel het volk. Hij zegt: ‘u verstaat niet’. Kajafas is de oudste, hij kan dit zeggen. Hij heeft zo weinig moraliteit in zich.

Het bijzondere van deze voorspelling dat Kajafas profeteerde. Hij was geen profeet maar God gebruikte Hem. Kun je bedenken dat de discipelen dit gebruikte op de dag van Pinksteren? Dit is precies wat Jezus deed voor het volk: Hij stierf voor de Zijnen.

Het officiële statement vanuit de tempel, waar God op aarde in die tijd woonde, was exact wat het was.

Kajafas sprak dat als hogepriester van hetzelfde jaar. Vanaf die dag zochten ze een mogelijkheid om Jezus te vangen. Maar dat was niet mogelijk voor twee maanden omdat de tijd van Jezus nog niet gekomen was. Jezus ging naar het land van de woestijn, naar de stad Efraïm.

Vervolgens is de vraag of Jezus komt naar het feest van het Pascha.  Wat denk je? Of zoals we vandaag zeggen: denk je echt dat hij niet komt. In de zin van onmogelijkheid. Waarom zeggen ze dit? De Schriftgeleerden en Farizeeërs beweerden en voorspelden dat hij niet zou komen. Het was aangekondigd dat Hij gearresteerd zou worden. En ook anderen moesten hen vertellen als ze Hem gezien hadden.

Hij durft niet en zal niet verschijnen, dachten de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Hij is uit beeld. Maar Zijn tijd was gekomen. Alles was verkeerd bij hun. Voorspellingen niet goed, observaties niet goed en ook hun plan van aanpak.

Zo wordt er ook gedacht in de huidige wetenschap. Het geloof uitbannen en wegzetten als achterhaald. We hebben ermee afgerekend, we hebben er bijna geen last meer van. Ongeloof zit altijd verkeerd.

Zondag 4 novemver 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [minister of the Metropolitan Tabernacle] – Johannes 11 vers 47