In de gelijkenis van de goede Herder staat één van de zeven ‘Ik ben’ uitspraken. Het is de Zoon van God zelf, de Heere Jezus Christus, die zegt: Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben. Ik ben gekomen. Hij kwam naar deze aarde om het leven, het eeuwige leven te verwerven voor de Zijnen. U die in Hem gelooft en op Hem vertrouwt is Hij dierbaar. Dan is er geestelijk leven, de ziel is tot leven gekomen.

Johannes 10 vers 10: ‘De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben‘.

De natuur van geestelijk leven

In de tekst worden de dief, de huurling en de goede Herder vergeleken. De dief en de huurling komen om de schapen te verstrooien. Christus, de goede Herder, is gekomen om de schapen leven te geven. De King James vertaling houdt aan Ik kom. Een aantal andere vertalingen hebben het vertaald als Ik ben gekomen. Ik kom meer significant. Dit is één van de ‘Ik ben’ uitspraken. Ik ben de Weg. De zeven Ik ben. Om deze tekst te verbinden aan de andere Ik ben hebben de vertalers gekozen voor Ik kom dat zij leven hebben.

Laten we naar deze tekst kijken. De komst van Christus. In de tijd. In het vlees. Om leven te geven. Hij moet de schuld wegnemen voor schuldigen. Dat ze vergeven zijn. Hij heeft werk te doen. De schuld van de zonden wegnemen. Hij leefde een volmaakt leven in zulke moeilijke omstandigheden. Wij kunnen het niet verdienen voor onszelf, wij vallen zo gemakkelijk.

Het is een unieke komst. Overvloedig leven verwerft. Alleen God kan betalen voor de zonden. Geen engel kan het. Hij moet God en mens zijn. God Zijn om het lijden te doorstaan van de straf over de zonden om staande te blijven. Hij moet mens zijn om de prijs te betalen, om het te voelen wat het is om de schuld te dragen. De God-mens Jezus Christus.

Unieke komst. Vrijwillig kwam Hij. Niemand van ons kwam vrijwillig. Wij hadden geen keuze en stem in geboren worden. Later kwam we tot ons verstand en begonnen we te reflecteren. Volwassen. Maar geen keuze in geboren worden. Christus Jezus was de enige die vrijwillig besloot om geboren te worden op aarde. Gekomen om te lijden en te sterven voor een ontelbare schare. De vrijwillige geboorte.

Hij wist wat Hij moest doen om de zaligheid te verwerven. Hij kende de prijs. Nooit eerder is iemand geboren uit een maagd. Heilig, rechtvaardig is Hij. Hij kwam in een menselijk lichaam. De verleidingen te weerstaan wat wij hadden moeten doen. Het was een essentiële komst in de wereld. Als Christus nooit was gekomen, dan was het het einde van het menselijk geslacht. Allen naar het oordeel en eeuwig verloren. Ik ben gekomen dat zij leven hebben.

Onze behoefte aan geestelijk leven

In vers 10 staat over de dood en het verderf. Ook vers 12. De wereld wordt hier benaderd als een plaats van verderf voor de ziel. Eeuwige ramp. Maar de goede Herder is gekomen om het leven te geven. Niet het aardse leven. Het eeuwige leven. De goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen. Hij refereert aan de dag dat hij gearresteerd wordt en gebracht naar Golgotha’s kruis. Hij kreeg de straf opgelegd voor de Zijnen die niet kunnen betalen.

Het woord van Hem werd door velen niet begrepen. Vers 19. Er was verwarring over Zijn woorden. Sommigen noemden Hem de duivel. Ze konden Hem niet volgen wat Hij zei over het geestelijk leven. Het is net in deze dagen. Ongeloof en atheïsme terrein gewonnen. Materialistisch leven. De meeste volwassen in het Verenigd Koninkrijk denken niet aan het geestelijk leven. Ze verstaan niet de noodzaak van geestelijk leven.

Het herinnert me aan scheurbuik. Bemanningsleden op schepen die eraan stierven, soms tweederde van hen. Er was een remedie in de veertiende eeuw. De Portugezen hadden een oplossing en pasten die ook toe maar later volgden ze dat niet meer en leidde dat weer tot problemen. Vele landen deden niets. In de zestiende eeuw de Fransen en Spanjaarden schreven erover. Velen namen het niet serieus. In de zeventiende eeuw was er een dokter verbonden aan de Indische

James Ling was naar verluidt de eerste die ontdekte wat de oorzaak van scheurbuik was. Sinaasappels hielpen om scheurbuik te voorkomen. Het was zo op een bepaalt moment dat meer mensen aan scheurbuik stierven dan aan oorlogen. 1936. Vitamine C was het grote antwoord. Het was bekend voor eeuwen.

Het is hetzelfde met het geestelijk leven. Het is voor eeuwen bekend. Dat Christus kwam en Zijn leven gaf. Hij stierf voor de Zijnen aan het kruis van Golgotha. Ik noemde het eerder. Geloven in deze dingen was waarop de natie werd gebouwd. Nu nog maar weinigen weten ervan. Mijn schapen horen Mijn stem en volgen Mij. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Bidt tot Hem. Dan is er leven in de ziel.

De rijkdom van geestelijk leven

Leven te hebben in de ziel. Er is een verhaal verteld over een man die een hond had. Affectief aan verbonden. De man had niets anders dan de hond. De hond ging dood. Hij was zo alleen. Hij wilde het lichaam van de hond bij zich hebben. Dat gebeurde. Hij keek naar de dood.

Op een dag van de man heel teleurgesteld. Hij voelde zich schuldig. Er was geen herkenning bij de hond. Geen reactie. Geen leven. De man kon het niet meer aanzien. Hij stopte de hond weg ergens in zijn huis zodat hij het levenloze lichaam van de hond niet meer kon zien.

Hoe groot is het verschil tussen iemand die geestelijk leven heeft en een ander zonder geestelijk leven. Vanuit God gezien. Hij ziet alle mensen. Verleden, heden en toekomst zijn voor Hem gelijk en ziet Hij tegelijk.

Geen interesse in Hem. Geen reactie. Geen leven. Niets. Zoals een bewaard gebleven dier zonder leven in zich. De ziel is inactief. Feitelijk dood. Herinner je wat Christus zal zeggen in de dag van het oordeel. Ga weg van Mij, ik ken u niet. Je bent levenloos voor mij. O vrienden, de tragedie van geen geestelijk te hebben.

En vanuit ons gezien. Als we geen geestelijk leven hebben, dan kunnen we niet met Hem spreken. Dan geen gebeden verhoord. We hebben geen Gids. Geen God voor ons in de hemel. We zijn dood. De ziel is onbeweeglijk, roerloos.

Je hebt leven in de ziel. Je kunt bidden tot God, je gebeden worden gehoord in de hoogte. Je kunt bidden voor karakter. Je kunt bidden voor anderen, je kunt voor zoveel dingen bidden. Maar je moet komen in bekering. Komen voor vrije zaligheid. Je haat zonden en strijdt ertegen. Je hebt een verlangen om rein te zien. Je wilt Hem ontdekken. Met Hem wandelen. Hij overziet je leven en geeft je eeuwig leven.

Vergelijking tussen het geestelijk leven en aardse leven

Waarom zijn we zo verbonden aan het aardse leven? Waarom willen we dit niet horen? Waarom zijn we zo verbonden aan de aarde en de zonden. Er is niets geestelijks. Geloof niet in de Bijbel en in God. Je bent slechts een dier. Je bent hier door toeval. Duizenden complexe processen. Hier vandaag, en morgen weg. Geniet ervan. Geen doel, geen eeuwige toekomst.

Christus heeft compassie voor je. Hij gaf Zijn leven voor een zondaar zoals jij. Christus behandelt je als een persoon, een individu. Om gered te worden en te brengen in eeuwige heerlijkheid. Deze wereld bestaat uit lust. Maar Christus legt je uit wat Hij gedaan heeft. De wereld brengt je in een meer verhard cynisme. Elk jaar meer verhard.

In de wereld ben je in gevangenschap van de zonden en dood. In Christus hebt je vrijheid en leven. De wereld heeft geen enkele beloften gehouden. Allemaal verbroken. Maar Christus houdt al Zijn beloften.

Wat een verschil vrienden. Je moet geestelijk leven zoeken en vinden. Zoek een verborgen plaats. Vraag God om hulp. Wat Christus gedaan aan het kruis van Golgotha. Bid voor leven en bekeer je van je zonden. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Als je komt, zul je Hem vinden. Hij is zo gewillig om te vergeven. Er kwamen reeds miljoenen tot Hem. We hebben gezien op de unieke komst van Christus. De noodzaak van geestelijk leven. De rijkdom van geestelijk leven. Het verschil tussen het aardse en geestelijk leven. Kom tot Hem vrienden.

 

Zondag 12 april 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 84