De mensheid zoekt uit zichzelf naar alternatieven voor God. Van nature willen we niet met God te maken hebben. We willen ons eigen leven hebben en niet verantwoordelijk zijn om verantwoording af te leggen aan God. Maar daarmee missen we de betekenis en het doel van het leven. Buiten God is er niets dat betekenis geeft aan het leven. Menselijke religies gaan allemaal over werken en zelf iets tot stand moeten brengen. Alleen in het christelijk geloof is het ware leven te ontvangen als een gratis geschenk in en door Jezus Christus.

Jesaja 64 vers 4: ‘Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht‘.

Jesaja heeft het hier over bronnen buiten God voor hulp en doelen. Het probleem van de mensheid om altijd naar dingen te zoeken buiten. Als iemand God vindt, dan ziet hij wat God voor hem voorbereid heeft en Zijn liefde. Daarvoor wist je er niets van.

De Bijbel heeft een verklaring voor het niet zoeken van God. De mens heeft een dorst voor morele vrijheid. Hij wil de morele, heilige God niet. En de mens houdt van zijn eigen gang gaan. Hij wil morele vrijheid en eigen bestemming bepalen. God wil richting wijzen, raad geven en hem sturen. Maar de mens wil dat niet.

Hij wil niet verantwoordelijk zijn voor God. God die onze Schepper is. Aan het eind van ons leven moeten we verantwoording afleggen over wat we gedaan hebben. De zonden die we gedaan hebben. Dat wil de mens niet. Voor deze redenen, de algemene leer van de Bijbel, zoekt de mens op alle andere plaatsen naar betekenis geven aan het leven.

We kijken naar de zoektocht van de mens naar alternatieven voor God. Mensen rennen menselijke religies achteraan. Die aansluiten bij de mens. De ware Godsdienst leidt door de Schriften van God.

Voorheen afgoden. Immorele goden, goden die zondigden. Goden bij verbeelding. Absurde goden. Goden die je niet kon kennen. Of bij alleen maar materiaal om te kunnen dienen. Idolen voeden. Iedere stad in het verleden had afgoden in zich. Maar ze hadden allemaal geen goede verklaring voor het leven hier op aarde, en voor God hoe wij met Hem een relatie kunnen hebben.

En zeer beperkt over de eeuwigheid. De meesten hadden het niet. En als het erover ging, dan was het vaak niet aangenaam. En hoe zit het met de moderne afgod? Het is natuurlijk dat god niet bestaat. Krijg je uitleg? Nee, dat krijg je niet. Alles bij toeval ontstaan. Dat er geen doel is. Er komt een moment dat het implodeert en niets meer van over blijft, ook liefde niet. Totale verspilling van tijd. Maar van geen god krijg je geen betekenis, hulp, vergeving, herstel van het leven.

Naast u niet van betekenis. Als je zoekt naar alternatieven, ze zijn er niet. Menselijke religies. Ze hebben een overeenkomst. Dat het altijd gaat om zelfs iets doen. Zaligheid door te werken. De god in je, die te ontdekken in jezelf.

Het christelijke geloof is uniek. Vergeving en een werkelijke relatie met de ware God. De God die wil vergeven. Hij heeft het Zelf zo kostbaar uitgedacht. Als je je vraagt: er zijn zoveel religies, hoe kan ik het weten? Gaat het over een vrij geschenk of om werken? In feite zijn er twee groepen religies: het christelijk geloof en al die andere.

De bergen vliegen weg, zegt Jesaja. Wat heeft hij voor ogen? Het is het beeld in Egypte. Ze begonnen te bidden. Bevrijd van het lijden. Maar zelfs toen hielp God het volk en bracht Mozes groot. De Hebreeërs bevrijd uit Egypte. In de woestijn geleid. Het was bij een miraculeuze wijze van God.

Toen ze uit Egypte waren, gebeurde het letterlijk. De berg Sinaï schudde. De mensen zien niet wat de ziel nodig heeft. Opgeschud worden. Niet afgoden dienen. Niemand is ooit Christus gaan dienen zonder enige interne of externe opschudding. Als het alleen om een emotionele opschudding gaat, dan kan het overgaan. Het gaat veel dieper.

Laat me vertellen hoe mensen tot de Heere worden geleid. Soms externe opschudding. Een ernstige ziekte. Reflectie op het leven en waar je naar toe gaat. Het denken over het eeuwige leven. Velen kwamen zo tot geloof.

Dat het gebruikt wordt voor onze eeuwige zegen. Karakters gevormd worden. Hem dienen. En op een dag ingaan in de hemelse heerlijkheid. In Amerika leidde een recessie tot een opwekking. Velen zeiden wat een zegen dat we dit ontvingen.

Een grote teleurstelling kan leiden tot de Heere. Ik heb vele getuigenissen gelezen van deze aard. Bisschop Ryle’s vader was een bankier die failliet ging. En dat leidde tot de bekering van Ryle. Begon te zoeken naar de betekenis van het leven. Dit gebeurde vaak met mensen. Sommige mensen door diepe depressie, haast zichzelf van het leven beroofd. Dat is een interne opschudding.

Er was een piloot die kreeg promotie na promotie. Soms leefde hij lange tijd niet met zijn vrouw. Gaf problemen. Ze pasten nauwelijks bij elkaar. Ze waren allebei niet gemakkelijk. Elk van ons maakt het leven voor de ander miserabel.

We moeten nog een ding proberen. Ze sprak over een buur die hen uitnodigde om naar de kerk te komen. Hij was cynisch. En daar klonk het Evangelie. Het was een schok voor hem en hoorde voor het eerst dat hij een zondaar was. Hij was gewend instructies te geven aan anderen.

Hij ging terug naar de prediker en sprak met hem. En hij vond de Heere. En toen was de vrouw cynisch. Nu hebben ik zo’n man. Maar toen ze zag hoe haar man veranderd was, en ze zag hem op zijn knieën. En zij kwam ook tot bekering. Een paar jaar later werd hij een prediker.

Er was iemand die had een alarmerende droom. Niet met een boodschap erin. Maar het leidde voor hem ertoe na te denken over de betekenis van het leven. We moeten onze trots opgeven. Ik heb God niet nodig?! Ik heb Hem wel nodig! Vers 6. We zijn allemaal onrein, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed.

‘U ontmoet den vrolijke, en die gerechtigheid doet dengenen, die Uwer gedenken op Uw wegen’ [vers 5]. Als je graag tot God komt, en je verblijd in het Evangelie en de vergeving en het juiste doet. Je bekeert, je leven overgeeft aan Hem. Dan ontmoet Hij jou. Je ontmoet Hem. Het is een intrigerend woord.

God maakt een impact op hem. Als iemand in geloof en bekering tot God komt, dan wordt het leven als een altaar, en verandert. Een nieuw leven. Een nieuw doel en betekenis van het leven. Een leven in eeuwige zegen. Dat is de boodschap. Kom naar beneden o God en schud ons op en leid ons tot bekering en breng ons tot Uzelf.

 

Zondag 31 mei 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 139 vers 1-17 en Mattheüs 14 vers 14-33