Gods denken vergeleken met ons denken

Onze gedachten zijn rationale gedachten maar Gods gedachten zijn veel hoger zo leert de profeet Jesaja, geleid door de Heilige Geest, ons. Hij is de alwetende God die alles weet en tegelijkertijd weet van het verleden, het heden en de toekomst. Zijn gedachten zijn eeuwig, zijn altijd en zijn onveranderlijk. God heeft gedachten van vrede: Jezus Christus, de tweede Persoon in de Godheid, kwam naar deze aarde om te betalen voor de zonden. Hij is een vergevend God. Hij heeft autoriteit en spreekt met autoriteit: Zijn Woord [=de Bijbel] is de waarheid. Kom tot Hem en ons bekeren. In Jezus Christus is het ware leven.

Jesaja 55 vers 8: ‘Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere‘.

Naar het beeld van God geschapen. We zijn niet heilig. Gelijk aan God in bepaalde zin. Ontwricht door de zonden. We hebben rationele gedachten. Geweten. Ver boven de dieren. Gevoel. Mogelijkheid voor creativiteit. Ze zijn beperkt in ons en corrupt.

God zegt: Mijn gedachten zien niet uw gedachten. Zijn gedachten zijn veel hoger. Het is in deze zin te zeggen dat Gods gedachten gedachten zijn. Begrip. Actie. Reactie. Op verschillende situaties. Wij veranderen constant in onze gedachten. Zwaaien. Van het ene naar het andere. De Bijbel beschrijft God als iemand die gedachten heeft. Niet zwaait van het ene naar het andere. Verandert. Dat doet God niet. Als God een gedachte heeft dan heeft Hij een eeuwige gedachte. Volmaakt. Hij heeft miljoenen gedachten die er altijd zijn en zullen zijn in eeuwigheid.

Wij zijn beperkt. Wij veranderen onze perceptie. Onze plannen en hoop. Zwaaien. Gaat over onze gedachten en geldt voor onze gedachten. Uw wegen zijn niet Mijn wegen. Hij verandert Zijn gedachten niet. Vader, Zoon en Heilige Geest de eeuwige God. Voor ons is het nodig om te starten met de tekst en te begrijpen. Zijn gedachten zijn zo anders. Heilig. Hij deed geen onderzoek. Te leren van iemand. Hij weet altijd alles. Alwetend. Alles wat God weet, geen beperking, is altijd in Zijn begrip. Verleden, heden en toekomst. Kunnen wij niet bij met onze gedachten. Alles in een keer tegelijk zien.

Dieren reageren op basis instinct. Mensen bij wat er voor komt reageren we op. Maar God weet alles. Gods gedachten zijn ook dieper. Onze gedachten zijn beperkt. Veranderen. Maken fouten. Leren bij een traag proces. Concepten groeien en veranderen. Onze gedachten zijn aards en persoonlijk. Denken aan onszelf. God ziet alles. Onze gedachten zijn op onszelf gericht. God weet alles in elke situatie en van alle kanten.

Ik geef een voorbeeld. Wij hebben een geringe en arme kijk op zonden. Ik herinner me een medicijnendokter. Als iemand een drankprobleem heeft vraag ik niet hoeveel hij gedronken heeft. Altijd lager dan het werkelijk is. Understatement. Zo ook met onze zonden. Denken er klein van. Valt allemaal wel mee denken we. Klein maken, excuses. In relaties tot mensen. Ons zicht op zonden is zo zwak. Je leest het in de krant en dan zeggen als excuus: dat is niet zoals ik ben. Wat bedoel je? Excuses maken, kleiner maken. Een man kwam een paar jaar geleden naar mij toe. Had gereden en was dronken. Reed aan de verkeerde kant. Hij wilde een brief over zijn gedrag van mij als een dienaar. Dit is hoe wij zijn.

God ziet het zo anders. Zonden wil komen onder het oordeel. Onze natuur is zondig. Jaren geleden als mensen een auto kochten dan een oude auto. Je kocht problemen. Om te repareren. Het is een oude auto. Geen hoop voor, karakter. Dat is hoe wij zijn. Wij zondigen. Constant. Trotse zondaars. Geen hoop voor ons in onszelf. Zondigen tegen God. Dienen Hem niet. Hij is heilig en recht. Hij neemt zonden en gerechtigheid heel serieus.

Als je bedenkt wat God heeft gedaan voor onze vergeving. Een persoon in de Godheid kwam in deze wereld. Jezus Christus. Om te lijden en sterven in onze plaats. God kwam Zelf. Toen Hij naar Golgotha ging, Zijn ziel leed. Hoe te beschrijven? Het lichamelijk lijden was geheel niet te vergelijken met het lijden van Zijn ziel. In drie uren samengeperst.

Zonden moeten gestraft worden. God nam het Zelf op Zich. Als we komen tot Christus en zoeken Zijn vergeving. Hoe weten we zeker dat Hij ons vergeeft? Gods gedachten zijn zoveel groter. Ik heb geen recht. Niet nodig onze gedachten. God is zoveel groter. Vergeet je gemakkelijk? Ik kan namens je beantwoorden: nee, wij vergeven niet werkelijk uit onszelf. God wel. Zoveel hoger en beter Zijn gedachten.

Het is hard om een tegenstander te vergeven. Herhaaldelijk en constant. Hoe kun je vertrouwen? Vergeven. We zijn allemaal tegen God van onszelf. Wat groot dat Hij anders is dan ons. Iemand die je slecht behandeld, tegen je is. Zo zijn wij naar God. Jij vergeeft iemand maar vergeet je het? Is het altijd op de achtergrond?

Maar God vergeeft werkelijk. Hij kiest ervoor het nooit meer in te brengen. Vanwege Zijn alwetendheid kan Hij het niet vergeten en toch in bepaalde zin vergeet Hij het. Werpt Hij in de zee van de vergetelheid. Hij vergeeft zonden die je gedaan hebt, ook wat je niet gedaan hebt. Omissie. Hij vergeeft trots. Diefstal. Hem niet de eer gegeven. Maar er zijn voorwaarden van Gods vergeving.

Je moet alles opgeven of je kunt niets hebben. Je kunt niet zeggen tegen God: o Heere ik deed dit en mij niet bekeren van andere. Niets achterhouden. Je moet Hem alles geven. Of Hij wil je niets geven. Vergeet dit niet, de belangrijkste voorwaarde van God. Andere voorwaarde is dat je door Hem veranderd bent. Niet zonder nieuwe natuur. Neemt je leven over. Wat Hij wil dat je bent. Sommige mensen denken dat het wel kan. Je moet eerlijk zijn. Met gehele hart.

Gods gedachten zijn autoriteit. Laat ik zeggen wat ik bedoel. Sommige jaren was een beweging van begrafenis directeuren. Onderzoek. Vragen gesteld aan elkaar. Wat is de favoriete muziek is bij de begrafenis. Niet alleen christenen. Popmuziek. De meeste die gekozen waren seculiere. Met iets erin van de hemel erin. Iedereen gaat naar de hemel. Kijkt naar ons beneden. Het laat zien dat zelfs atheïsten een instinct hebben voor leven na het leven. Zelfs in de popmuziek. Wat mij zo verbaasde dat zoveel mensen het serieus namen. Niet een christen te zijn. Wat is de basis? Wat is de autoriteit? Om dat te zeggen, te doen. Zoals op Wikipedia. Referentie. Autoriteit. Hoe verdedigen. Niet zomaar in wetenschap. Wat is je autoriteit. Zeker als het gaat over hemel en het leven na dit leven. Je hebt een autoriteit nodig hebt. Dat we daar zijn en vrolijk naar beneden kijken.

Gods woorden hebben autoriteit. Het komt uit Zijn mond. Uit het Woord. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. In Jezus Christus. Zestig jaar geleden moesten we nationale dienstplicht doen. Ik als een van de laatsten. Mijn geboortedag viel er vier dagen binnen. Je kunt eerst onderwijs doen maar je moet je dienstplicht doen erna. We hebben je in het vizier en je zult het doen. Wij startten eerst met nationale dienstplicht. Sommigen deden eerst onderwijs. Toen liet de overheid hen gaan en schafte de dienstplicht toch af. Maar zo is God niet. Dat iedereen naar de hemel gaat. Hij is de heilige en almachtige God. Je hebt een autoriteit nodig. Gods gedachten zijn zoveel groter dan onze. We moeten tot Hem komen. Ons bekeren. Vertrouwen in Jezus en ons leven Hem geven.

 

Zondag 10 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Jesaja 55 vers 8