De val van mensen

De profeet Jesaja beschrijft hoe God mensen ziet. Door de val van de mensen, de zondenval, is het menselijk geslacht van God af. De aangrijpende werkelijkheid is dat wij van nature het leven niet begrijpen en niet tot God gaan, onafhankelijk van Hem leven. Het wonder is dat God tot ons komt: kom laat ons te samen richten. Hij kwam in eigen persoon, Jezus de tweede persoon in de Godheid. Nu staat Hij voor ons in de gedaante van Zijn Woord als Redder. Straks komt Hij als Rechter om te oordelen. Kom tot Hem.

Jesaja 1 vers 2: ‘Hoort, u hemelen! en neem ter ore, u aarde! want de Heere spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden‘.

De val van mensen

Het lijkt een negatief onderwerp. Wat een onderwerp. Ja, dat kun je denken dat het negatief is maar het is belangrijk, onmisbaar. We weten niet dat we Gods hulp nodig hebben als we onze val niet verstaan. We kunnen niet verlangen naar zaligmaking. Als we onze val niet verstaan komen we niet vooruit.

God straft mensen omdat ze vielen, ongehoorzaam zijn. De val van mensen komt in heel de Bijbel aan de orde. Jezus heeft er vaak over gesproken. Over de verdorvenheid van het hart van mensen. Paulus ook. Ook grote denkers waren het er mee eens. Maar tot de moderne tijd kwam en toen werd het ontkend. Verworpen, gehaat zelfs. Hoe was het? Omdat het zo vanzelfsprekend is. Dat het menselijk hart corrupt is. In de doctrine gaat het over de totale verdorvenheid. Dat betekent niet dat mensen alleen maar slechte dingen doen maar alle delen van het hart aangetast. Alles omgeven met slechte dingen.

Je leert over de ‘overleggende’ theorie van waarheid. Wat is geschiedenis? De val van mensen en de doorgaande corruptie. Je ziet het internationaal hoe naties zich gedragen en nationaal. De problemen in de samenleving hoe mensen zich gedragen. Wie zien het in onszelf. Ik ben een zondaar. Hele hart aangetast.

Wat God ziet is een meest onredelijk mens. Jesaja beschrijft het als een visioen. God spreekt tot hem. Hemel en aarde hoor. Raar beeld. Ze kunnen niet spreken en horen. Alles waar je naar kunt kijken en het zou spreken, zou bevestigen dat de mens niet aan Gods standaard kan voldoen.

God de Heere, met hoofdletters. Bestaat bij Zichzelf. Heere. Niets nodig buiten zichzelf. Ik heb het menselijke geslacht zoveel gegeven. Het boven de dieren, begrip, taal. Zoveel zegeningen. Maar ze verzetten zich tegen Mij. Onafhankelijk. Ze willen leven en gedragen zich alsof er geen God is. Ze danken Mij niet. Menselijk geslacht zo onredelijk.

Zelfs de dieren weten wie ze toebehoren maar Mijn volk niet. Israël, Zijn volk. Mijn volk denkt niet aan Mij. Komt niet tot God. Dat is ook ons probleem. Van God los. Onafhankelijk. We denken er niet aan, gaan niet tot Hem. Een diepe bezorgdheid, wee. Een zondige natuur. Pervers. We gebruiken het voor seksuele misdragingen maar dit is precies het woord dat ons mensen beschrijft. Het is pervers. We zijn niet op onze plaats. Onafhankelijk van God, zondig leven, is niet origineel. Overgenomen van vader op kind. Overgenomen van anderen. Ja, het zijn onze zonden.

Als jongeren eigen plan volgen. Volg mijzelf. Neem zelf beslissingen. Nee, je volgt anderen. Van je voorgangers. Er is niets origineels aan een rebellerend leven tegen God. Het is het minst origineel leven.

De dingen die gedaan worden in de huidige samenleving zijn zo slecht en als maar slechter. Het is negatief. Al de delen van ons bestaan zijn geïnfecteerd. Je bent zo gewillig in rebellie tegen God. Geen ruimte voor correctie, voor verbetering. Je ziet het in de samenleving.

Het ‘leeftijd probleem’ [‘age problem’?]. Sommigen dachten of het God was of niet. Was Hij erin of niet? Waarschuwing. De mensen negeerden het. Mensen verliezen hun huis. Dachten ze eraan dat het een oordeel van God was? Nee, dachten er niet aan. Zo gedetermineerd om eigen gang te gaan. Aan de ziel denken? Helemaal niet aan denken. Zo van Hem vandaan.

Kijk naar hoe het lichaam hier beschreven wordt. Van het hoofd tot de voet. Als God naar ons kijkt zonder dat we onbekeerd zijn, dan ziet hij iemand die ongeneeslijk ziek is. Kunnen het zelf niet oplossen. Ziek en zwak. Zo ziet God ons. Omdat Hij heilig is. Er is niets geheels aan ons.

In vers 8 wordt een beeld gegeven. Een dochter als een hutje in de wijngaard. Een mooie vrouw is voor haar veiligheid. Het is een beeld van oordeel en van eeuwig verloren gaan. Het is een beeld van ons.

Maar dan vers 18. Kom dan, laat ons te samen richten. Al waren je zonden scharlaken rood, ik zal ze wassen en witter maken dan sneeuw. Ik kan gewassen worden. God wil mij wassen. Mijn leven veranderen, mijn natuur veranderen. Zijn kind maken. Mijn gebeden verhoren. God wil dit alles doen voor een zondaar zoals ik. Hij wil het uit genade doen.

Hoe kan God mij vergeven? Hij kan het niet doen, mij vergeven in mijzelf. Hij is te heilig te hoog. Hij moet de zonden straffen. Naar Zijn rechtvaardigheid. Hij wil zelf komen. Hij komt zelf in de tweede persoon van de Godheid, Jezus de Zoon van God.

Hoe kan Hij dit doen? Hoe versta ik dit, begrijp ik? God komen? Dat Hij kwam en mijn plaats kwam en naar Golgotha ging om te betalen voor mij.

Hij vroeg: Vader straf Mij in plaats van hen. Opdat zij behouden worden. Hij in mijn plaats en ik Zijn gerechtigheid. Mij toegerekend. Zodat ik naar de hemel kan onder Zijn vleugels dat ik rechtvaardig ben, door Zijn werk.

Jesaja 53 vers 4 en 5. Hoor je de echo? ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ Echo van Jesaja 1 vers 6. Hij kwam in onze plaats en nam de zonden op Zich.

Pillipus was op de weg en zag de kamerling van Candacé. Uit Ethiopië. Hij las uit de boekrol, Jesaja 53. Verstaat u wat u leest? Hoe kan ik weten? Gaat het over hemzelf of over een ander? Een belangrijk man was de kamerling. Pillipus vertelt het dat het Zijn Zaligmaker is. Dat Jezus de Messias gekomen is. Duizenden vonden Hem, gaven hun leven aan Hem. Was hij de eerste Afrikaan die bekeerd werd? Zou kunnen zijn, in elk geval de eerste die beschreven wordt. Zo ook het Evangelie verspreid in Noord-Afrika. Hij vond de Heere. Kom nu, tot de Heere. En laten we richten.

Verspeel je leven niet in deze wereld. Kom nu. Ga niet voor materiële dingen in het hier en nu. Kom nu tot je Redder, anders zul je Hem die je nu voorgesteld als een Redder als Rechter die je veroordeeld ontmoeten. Kom tot Hem.

Zondag 9 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [London] – Jesaja 1 vers 2 – doopsbediening