Gods beschrijving van onze menselijke behoefte

De profeet Jeremia is door God gezonden om het volk te waarschuwen. Hij sprak niet alleen tot het gehele volk maar ook mensen aan in hun persoonlijke bestaan. Vandaag komt een aantal beelden tot ons die in Jeremia 6 staan. Het zijn verschillende beelden waarin God tot ons spreekt wat wij werkelijk nodig hebben, onze menselijke behoefte. We kunnen niet zonder God, niet zonder de verzoening van Christus voor God verschijnen. Op Golgotha betaalde Hij voor de Zijnen. Zie op Hem. Het atheïsme zal ons niet verdedigen in de dag van het oordeel, een vooraanstaand atheïst wiens ideeën wij volgen zal ons daar niet kunnen verdedigen.

Jeremia 6 vers 16: ‘Zo zegt de Heere: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen’.

Gods beschrijving van onze menselijke behoefte

Jeremia preekte in Juda en waarschuwde mensen voor de ballingschap naar Babel. Verlieten de rechte paden waarin zij de Heere dienen. De mensen waren tegen Jeremia. Een hele slechte tijd. Koning Nebukadnezar had de macht. In een tijd dat mensen zich afkeerden van God. Jeremia sprak niet alleen tot het gehele volk maar ook mensen persoonlijk. Twee doelen: de natie en mensen in hun persoonlijk leven.

Krachtige beelden van Jeremia. Vers naar vers verschillende beelden, metaforen. Laten we luisteren naar Jeremia. Wat zei hij dat het relevant is voor ons vandaag? Wat vertelde hij? Het is fascinerend. Laten we een aantal beelden langslopen. Vers 1. Te verdedigen steden. Zo’n 45/46 steden die aangevallen werden. Het vuurteken is een signaal en waarschuwing voor anderen. De heuvels van Jeruzalem. Het alarm. Met een trompet werd gewaarschuwd. Zodat de mensen tijd hadden zich te verdedigen. Jeremia gebruikt dit beeld dat ze te laat naar God gaan. Ze luisteren niet naar hem. Uit het geslacht van Benjamin, de meesten van Israël waren uit dit geslacht. Blaast de bazuin om te vluchten. In een bepaald opzicht is hij zelf sarcastisch richting hen. De stad Tekóa is geen verdediging voor hen.

Wat gebeurt vandaag is dat mensen zo niet geïnteresseerd in het christelijk geloof. Gebruik je tijd voor jezelf. Atheïsme. Er is geen oordeelsdag. Geen absolute regels van God waar ik mij naar te dragen heb. Vrouw in een ziekenhuis. Kinderen zeggen: o mama het gaat goed, met een paar dagen sta je buiten. Wat ik doe is bidden. Voor een plaats in de hemel. In God geborgen te zijn. Voorbeeld van een begrafenis. Mensen spreken tot de overledene. Waar halen ze de autoriteit vandaan? Persoon kijkt vanuit de hemel naar ons. Is niet in de Bijbel, niet in het Oude en Nieuwe Testament. Mensen zeggen: vrede vrede en geen gevaar. Maar het is niet waar. Ze zijn in gevaar.

In vers 2 gaat het over de dochter Sion bij een schone en wellustige vrouw gelegen. Ze leeft in een buitenplaats. Maar onbeschermd. Rovers nemen het daar over. Haar schoonheid helpt haar niet. Hoe kwetsbaar is ons hart vanwege de zonden. Wat als je aan het einde van je leven komt? Als je atheïst bent, geen vooraanstaand professor komt naar je om voor je te spreken of te verdedigen. Ze zijn ook onder het oordeel. Ook niet in de entertainment geen verdediging. Als een tiener wist ik niets van het leven. Van de leegheid van de argumenten van atheïsme. Namen mij over. Ik dacht slim te zijn. Dat is het beeld van de schone vrouw. Kwetsbaar. Kwetsbaar voor verleiding. Hoeveel hebben we de Heere wel niet nodig.

Laat ons vroeg in de morgen de stad overnemen. Nee nee. Laten we het in de nacht doen. Zeggen ze dit van ons, vragen de Israëlieten? Ja, zegt Jeremia. God kan je op ieder moment je leven hier op aarde beëindigen. In een paar seconden. Horen het nieuws dat iemand is overleden. Maar die persoon was toch niet ziek? Hoe kan het? Zo kan het gaan.

Want zo zegt de Heere der heirscharen: houwt bomen af. Terwijl Jeruzalem trots was op haar vruchten van de bomen. Jeremia zegt: het eerste wat de vijand doet is overnemen en de bomen afhouwen. Je trotst en vreugde wil je vijand zijn. De dingen waar we het meeste trots op zijn. Je slimheid, geheugen, de dingen je die kunt. Welke ze ook zijn. De vijand wil je zo trots maken op je talenten. Je carrière. Om rijker te worden. Geen tijd voor de Heere. Niet geïnteresseerd in de Heere. Je trots. Vrienden laat het niet gebeuren om zo bezet te zijn met het leven hier op aarde.

Gelijk een bornput zijn water opgeeft; alzo geeft zij haar boosheid op. Het beeld is niet zo speciaal, klinkt heel gewoon. Wat gebeurt in dit beeld? Mensen zijn er  door geraakt. Maar het blijft doorgaan. Beeld van zonden in de wereld. Zonden is een massieve zaak voor de mensheid. Menselijke trots. De mens viel in zonden en bestuurd door zonden. Ik wil dit niet geloven. Het is een fontein die niet te stoppen is. Je kijkt naar het nieuws. Landen waar oorlog is, mensen overnemen. Grote problemen. Een altijd doorgaande fontein. Zelfs in zo land als we in zijn zoveel mensen geloofden in God. En nu de vraag wat je nog kunt vertrouwen. Verliezen vertrouwen in banksysteem.

Zonden is een fontein. Als christen op de weg naar de hemel en nieuwe karakter. Als je zegt: mijn zonden hoeven niet vergeven te worden. Atheïsten sluiten de ogen voor de realiteit. Jeremia vertelt deze beelden. Vers 14. Mensen zeggen: vrede vrede. Maar daar is geen vrede. Behalve als je naar Christus komt. Verzoening, vergeven. Op weg naar de hemel. In Hem te zijn. Vers 16. Waar is de goede weg? Rust vinden voor de ziel. Jeremia’s boodschap: zoek Christus. Hij had alleen de beelden. Wij hebben nu de Bijbel. Hij betaalde op Golgotha voor de Zijnen. Hoeveel hebben we Christus nodig!?

 

Zondag 2 juni 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Jeremia 6 vers 16