Het grootste probleem dat de mensheid heeft is de schuld voor God. Ieder mens moet voor de rechtvaardige God verschijnen. De zonden, het missen van het doel, kunnen niet ongestraft blijven. God is rechtvaardig én barmhartig. Alleen door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus is er vergeving van zonden en wegneming van de straf over de zonden. Hij droeg de straf in plaats van de Zijnen. Wie in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden én het eeuwige leven.

Hebreeën 10 vers 4: ‘Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme‘.

De enige manier om de schuld weg te nemen

Dit is de grootste zaak in het leven. Hoe de schuld wegnemen? De schuld die we voor God hebben. Zoveel draait hierom. Ontvangen te worden bij God. We kunnen het niet. We kunnen niet met Hem wandelen en met Hem te leven kan niet zonder dat de steen van de zonden is weggenomen. Antwoorden op gebeden hebben we anders niet. En hulp en kracht in het leven. En het begrijpen van het leven. Waar het heengaat. Waarom is de menselijke natuur zoals ze is? Echt begrijpen vanuit het Woord van God.

Dan na de dood naar de hemel te gaan. De poorten open gaan voor ons. We hebben de vergeving van zonden nodig. De eerste gedachte is dat iedereen de wegneming van de zonden nodig heeft. Ons probleem vanuit ons gezichtspunt is dat de zuiverheid en volmaaktheid van de Almachtige God. God heeft in Zijn karakter de toorn over de zonden. Rechtvaardig. Immoraliteit kan niet voor Hem bestaan. Hij kan niet iemand hebben in de hemel die zondig is. Dan wordt het een hel.

God kan in Zijn tegenwoordigheid geen zonden hebben. Als Hij het toe zou staan dan zou Hij niet meer heilig, rechtvaardig en recht zijn. Hij is perfect en volmaakt. Hij kan niet tegen Zijn eigen natuur ingaan. Het menselijk geslacht is gevallen. Zonden is het breken van Gods wet. Haat, zelf gerichtheid, ondankbaarheid, lust, boosheid, niet getrouwheid. 101 dingen van de Tien Geboden. Geen dienst voor Hem. Geen liefde voor God. Hoe ver zijn we van Hem?

Tot eer van God te leven en Hem verheerlijken is het hoogste doel van mensen, zegt de kleine Catechismus. God is het doel van het leven. Wij verwerpen Hem. Wij haten dit, we willen dit niet. Ik verwierp het. Ik deed het op een bepaalt moment. Dit is niet eerlijk, zeggen we. We zijn niet zondig. Als we niet spreken over onszelf dan zeggen we dat er veel goede mensen zijn.

Het betekent dat we verloren zijn en geen hoop is er. Dit is geen populaire boodschap. Mijn gedachten gaan terug naar een man die las alles wat hij kon lezen. Hij had een held die hij diende. Grote wetenschapper diende hij. Later hij solliciteerde voor werk en het was een laag salaris. Hij schreef een brief aan de grote wetenschapper. Na een jaar werken kwam hij erachter hoe dwaas en zelf gericht de grote held was. Ze ogen werden geopend. De eigen noodzaak om God te hebben.

We hebben allemaal deze ervaringen. Omstandigheden brengen ons dichtbij. We lezen de biografieën van de groten. En dan zijn we geschokt wat ze deden aan slechte dingen. We hebben allemaal vergeving nodig. Zonden in hart, woorden. We schieten zo te kort in het volgen van de wet van God. Zonden is doel missen. Het is tegenstand, opstand tegen God. Het is beschreven als een dood, als perversiteit. De zonden stapelen zich op.

En met dit de vrees voor de dood. Waar komt het vandaan? We geloven niet. De laatste privileges van het leven raken we kwijt. Dan komt de vrees voor dood.

De vrees voor de dood heeft te doen met de zonden en geweten. We weten dat we niet de laatste dag op aarde en het laatste oordeel aankunnen. Misschien ken je dit wel. Je bereidde een examen voor. Je las bijna alles van de syllabus maar niet alles. Toen kwam je bij het examen ging het precies over dat wat je niet eigen had gemaakt. Vrees. We weten dat er mensen zijn die zeiden dat ze faalden en dan het heel goed gedaan hadden. Dit is echt. Je voelt dat het zou komen en het kwam. Dat is ook met de dood. Het geweten vertelt dat we niet bereid zijn voor het oordeel. We weten dat we niet bereid zijn voor het oordeel.

Een andere gedachte waar we bij stilstaan is dat stieren en bokken de zonden niet weg kunnen nemen. Hoe is dat mogelijk? Is het niet zo dat God het zelf aangewezen had? Het is noodzakelijk. De offerdieren waren niet om de zonden weg te nemen. Symbolisch, lessen wat God eenmaal zou doen. Schaduwdienst om wat zou komen. Dat er met de zonden gehandeld moet worden. Bloed vloeien. Een dier was alleen maar een beeld.

Dat God op een dag zou komen om het offer op Zich te nemen. Natuurlijk kan een dier het niet. Alsof je een auto probeert te starten met een ongeschikte batterij. Wat gebeurt er dan? De startmotor gaat niet aan en geeft misschien zelfs helemaal geen reactie. Een dier kan helemaal geen pijn voelen. Een dier was namelijk dood. Toen Jezus op Golgotha gekruisigd werd als offer was Hij levend. De dieren waren dood. Een symbool.

Als iemand in het dier geloofde, dan was het dwaas. Zelfs als een dier nog levend zou zijn dan nog niet. Een dier is geen geschikt object om in plaats te worden geofferd. Geen geweten. Geen zonden. Geen ziel. Kan niet voelen de scheiding van God. Het kon ons niet vertegenwoordigen. Alleen Christus die Mens werd kon dat. Gelijk aan de Vader. Die naar deze wereld kan. Op Golgotha’s kruis gekruisigd. Zijn Godheid ondersteunde Hem. Hij droeg al de straf weg. Het moest een Man zijn die leed en stierf in onze plaats. Een volmaakt mens.

Je ziet we leren over het offer van Christus. Wat de dieren niet kunnen. Het is onmogelijk dat stieren en bokken de zonden wegnemen. Zonden is zo moeilijk weg te nemen. Olie, als een olievlek. Het kan niet vliegen. Het trekt er in door. Zonden en schuld is ook zo. Het brengt ons naar straf, van God af. Het kan alleen maar door de kracht van God overwonnen worden. Hij heeft het recht om ons te reinigen.

Het kan alleen door Jezus Christus op Golgotha. De Persoon gestraft. Dat is waar bekering over gaat. Als ik tijd, het waren niet alleen de Joden die in de symbolen van dieren betekenis zien. De Hindoes maken dezelfde fouten. Over twaalf jaar. Het is een rivier die heel vies is. Daarin gedoopt te worden kan niet de schuld voor God wassen. Zelfde fout. Islam zegt 2,5% van je inkomen weggeven om je zonden van je ziel weg te nemen. Dat kan niet. Alleen Christus kan de schuld wegdragen.

Beste vrienden er is geen andere weg dan Christus. Laat ik een van onze remedies noemen. De wereld is een ongeluk. Er is geen God en oordeel. Je kunt een zondaar zijn en hebt niets met God te maken. Maar het geweten is daar nog steeds. En de laatste rivier moet worden doorgegaan. Er zijn mensen die maken een excuus voor alles. Dat helpt niet. Het is onecht. Als iemand dat telkens zegt geloof je het niet. Je kunt je helemaal storten op entertainment maar je geweten volgt je en moet ingezien worden.

Alleen door de Zaligmaker kunnen je zonden worden vergeven. Hij is waardig. Hij is de enige die het kan. Hij kwam van de hemel naar de aarde. Geen trots. Geen imperfectie. Hij deed alleen maar goed. Hij ging naar Calvarie. Hij verdiende voor al de Zijnen die in Hem geloven. Christus alleen kan alleen de schuld van de zonden wegnemen.

Ik herinnerde dat ik probeerde uit te leggen aan een intelligente man. Hij wilde weten over het plan van de zaligheid toen ik het vertelde. Hij reageerde: het is te simpel. Simpel om te begrijpen misschien maar het maakt het niet simpel. Het was heel moeilijk voor Christus. Het zwaarste wat Hij ooit kon doen. Naar deze zondige wereld komen. God zelf op Zich genomen. Voor miljoenen mensen samengeperst in een paar uren. Het was het moeilijkste ooit in de wereld gedaan. Het was zelfs moeilijker dan het werk van de schepping.

Te simpel. Te simpel. Er is een probleem in de Godheid. We zeggen het menselijk. God zag in de toekomst en de val van mensen. En de zonden. Het probleem van God. Hoe kan Ik rechtvaardig en eerlijk zijn en de zonden vergeven. Hoe kan dit gebalanceerd te worden? Om miljoenen te vergeven. Om ook genadig en barmhartig te zijn. Het klinkt als een probleem maar dat was het nooit in de perfecte Drie-eenheid. Maar van onze kant.

Gestraft in Jezus Christus. Dat God recht is. Rechtvaardig en barmhartig de zonden vergeven. Te simpel, reageerde de man. Wat kon God nog meer doen dan wat Hij deed? Alleen Christus kan het doen. Je leven veranderen. Wandelen met Hem. Als je dat niet doet moet je eeuwig de straf zelfs dragen.

Kom tot Hem. Vertrouw alleen in Golgotha. Dan heb je de zekerheid dat je zonden vergeven is, je ziel gered is en je God kent.

 

Zondag 10 mei 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 90 en Hebreeën 10 vers 1-18