Koning Agrippa was bijna een christen geworden. Maar bijna is toch helemaal verloren. In reactie op wat de apostel Paulus ter verdediging bij het verhoor zei reageerde koning Agrippa door te zeggen dat hij bijna een christen werd. Toch boog hij niet voor Christus en bleef hij wie hij was. De oproep tot geloof en bekering klinkt: buig u voor Christus neer, omarm Hem, en u zult gered zijn.

Bijna een christen

Handelingen 26 vers 28: ‘En Agrippa zeide tot Paulus: U beweegt mij bijna een Christen te worden’.

Sommige zeggen dat hij bijna een christen was en daarna werd. Maar de oude vertalingen hebben het juist. Bijna een christen. Paulus reageert dat hij wenste van God dat allen christen werden.

We weten wat van Agrippa. Van seculiere geschiedenis. Josephus. Agrippa de tweede. Agrippa was veel meer een vervolger. Hij had ondanks dat allerlei fouten. Agrippa was een Jood maar zijn familie had het Judaïsme verlaten. Vader een soort Joodse proseliet. Een Jood van afkomst maar een Romein bij het opgroeien. Hij stuurde meer dan zijn vader in de profeten. De Joodse zaken maar mogelijk geen reguliere dienstknecht. Zijn zusters in een incestueuze relatie.

Paulus was in de gevangenis in Cesarea. Paulus deed een beroep op zijn recht als Romein om in Rome berecht te worden. Maar hier nog niet. Hier komt het verhoor van de zaak van Paulus en zijn verdediging.

Handelingen 25 vers 12. ‘Toen antwoordde Festus, als hij met den raad gesproken had: Hebt u u op den keizer beroepen? U zult tot den keizer gaan.’ We kunnen hem niet tot de keizer sturen zonder een goede reden. Laten we eerst een goede reden vinden.

Vers 23. ‘Des anderen daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice, met grote pracht, en als zij ingegaan waren in het rechthuis, met de oversten over duizend, en de mannen, die de voornaamsten de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voor gebracht.’

Paulus was geroepen om voor zichzelf te spreken. Paulus zegt ik blij koning Agrippa want ik zal vandaag mijzelf verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd wordt. Hij begon over zijn jeugd. Ambities. Houden van alle ceremoniën. Maar nu sta ik voor de verdediging van de hoop van het Evangelie.

Ik sta hier en wordt vervolgd vanwege het prediken van het oude geloof. Helemaal terug naar het paradijs. De belofte van het Zaad van de vrouw. Terug naar Abraham. Jakob. Izak. Zelfde beloften beloofd. Ik zeg niets vreemd. Hij zegt dit tegen Agrippa die iets wist van de profeten.

Vers 8. Hij komt tot: ‘Wat? wordt het bij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt?’. Op een dag zullen we verheerlijkte lichamen hebben. Agrippa geeft geen antwoord. Dat de Messias opwekt van de dood en uit de dood doet opstaan. Ik was net zo zegt Paulus.

Hij vertelt over zijn bekering. Op zijn weg om te vervolgen. Een licht van de hemel. Hoe Christus hem neervelde en gaf hem een nieuwe opdracht. Apostel van de heidenen. Hij was niet ongehoorzaam aan de missie. Hij vond Zijn vergevende liefde. De Joden probeerden hem te doden.

Christus moest lijden en als eerste van de doden opstaan en een Licht voor de wereld zijn. Festus zegt: u raast. Paulus reageert: de koning weet van deze dingen. Niets voor hem verborgen. Studeerde op het Oude Testament, de profeten. Deze dingen geschiedden niet in een hoek. Niet in een verborgen plaats, dat niemand het zag. Openlijk en publiek. De opstanding van Christus. Voor menigte van mensen. Niet in het verborgen gedaan. De Romeinen wisten het voor jaren.

Dan spreekt hij koning Agrippa aan. Waarom is iedereen vergeten dat Paulus de ondervraagde is? Paulus wist van koning Agrippa. Groot respect van de oude geschriften. Hij geloofde dat er een Messias zou komen.

En dan koning Agrippa: u beweegt mij bijna een christen te worden. Dit is een gevallen wereld. Dat een Zaligmaker moest komen en ons vergeven. Hij wist ervan. Maar hij kon er niet bij. Paulus reageert: dat hij wenste van God dat allen christen zouden worden. En dan staat er dat de koning Agrippa opstand. Hij einde van het verhoor. Geen woord gezegd.

Als de koning opstond dan was het voorbij. Bernice en Festus. Ik vraag me af of dat gebeurt met iemand hier. Je gelooft dat dit een gevallen wereld is, je gelooft iets van Christus, maar als het erop aankomt om voor Hem te buigen, dan doe je dat in het verborgen niet. Wat een tragedie met koning Agrippa. Hij had de grootste prediker in de geschiedenis en hij was bijna een christen.

Mag ik een oud verhaal vertellen? Bijna een christen is helemaal verloren. Een man rende voor zijn leven. Hij kwam tot een ravijn. Er was tussen twee bruggen een ladder met twee touwen. Sommige treden ontbraken. En een touw brak. Een touw over. Hij was bijna bij het einde maar toen brak ook het andere touw. Je kunt zeggen: hij was er bijna. Maar hij was er niet. Koning Agrippa was bijna een christen.

Waarom bekeerde koning Agrippa zich niet en riep om hulp om gered te worden. Een reden was dat daar een andere Romeinse stadhouder Festus was. Claudius zou het horen. Nou en? Dat was heel gevaarlijk. Hij kon zijn positie niet loslaten. Hij hield van geld. Zijn kantoor. Hij kon niet buigen voor Christus. Hij was te trots om zich te bekeren van zijn zonden en vragen voor een nieuw begin. Wat zouden ze doen? Hem haten.

Hoe zit het met ons? Vergeven te zijn. Er zijn mensen die me dan verwerpen. Ik kan het niet. Of is het anders: ik houd van mijn zonden, ik houd van deze wereld. Mijn vertrouwen in deze wereld niet verliezen. Bijna bewogen maar nooit bekeerd. Eenvoudig voor Hem te buigen.

Zo’n zes, zeven jaar later stierf koning Agrippa. De barmhartigheid van God viel weg. We weten niet meer van hem, zo schrijft Josephus. Er zijn er die zeggen dat het christelijk geloof veel beter dan atheïsme. Of mensen die zeggen ik groeide op bij de Islam. Christelijk geloof veel beter omdat er een Zaligmaker is. Bijna bewogen. Maar nooit Christus omhelsd. Bijna gekomen. Nooit Hem omarmd.

Loop niet weg bij Gods barmhartigheid.  Ik houd mijn zonden vast?! Kom tot Hem, vrienden. De tweede Persoon van de Godheid, Christus, kwam om te betalen voor de zonden uit liefde. Hem hebben, met Hem wandelen, heb je alles. Ik kan over Hem vertellen. Calvaries kruis. Kom tot Hem. Wees niet een bijna-gelovige maar kom tot Hem en vraag Hem om je leven te veranderen.

 

Zondag 1 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 145 en Handelingen 26 vers 15-32