De apostel Paulus maakt de balans. Als hij ziet op de bekering tot God, door God gewerkt, dan gaat het om winst en verlies. In Christus een nieuw leven ontvangen en een nieuwe natuur. Er is ook ‘verlies’: niet meer in het oordeel van God over de zonden. Christus heeft de straf overgenomen. De apostel is er duidelijk over: alles schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus.

Filippenzen 3 vers 7 en 8: ‘[7] Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. [8] Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen’.

Het verlies en winst in bekering tot God

De apostel Paulus heeft het over financiële termen. Dat is de taal die hij gebruikt als het gaat over de bekering tot God.

Ik sprak een aantal jaar geleden een professor die niets begreep van bekering. Zag het iets als een proces, om aan te werken. Maar niet als een plotselinge gebeurtenis.

Bekering is niet iets waar je aan moet werken. Zoals een opleiding. Of een dienstbetrekking. Wordt betaald. Hoopt te groeien. En meer geld. Beetje bij beetje meer. Dat is geen beeld van bekering. Dat je het meer wordt. Nee, een moment je wordt veranderd en dan is alles is er.

Wat een verdrietig beeld van het aards leven. Van twintig jaar naar dertig, dan meer ervaring. En wordt ouder veertig, vijftig, zeventig. En dan sterf je. En de oude stierf is als een bibliotheek die vergaat. Alles kennis vergaan. Een atheïst gestorven, wat een tragedie.

Het is meer een dramatische verandering van seizoenen. Temperatuur gaat op in voorjaar en alle bomen tot leven. En de bloemen. Alles is zo anders. Atmosfeer zo veranderd. Dat is een beter beeld dat dichterbij bekering komt.

We woonden in Kennington street. Huis met zes verdiepingen. Hele huis leeggehaald. Vloeren. Materialen kwamen er uit. Je verwachtte dat het huis zou imploderen. Alles leeggehaald en dan nieuw gemaakt. Dat is een beter beeld van bekering.

De apostel Paulus: Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Er was een zoon van een vorige premier. Zoon in Algerije vermist. Zes vliegtuigen zochten naar hem. Vonden hem na vijf dagen met zijn bijrijder. 50 mijl van de koers geraakt. Gevonden.

Daar gaan we het over hebben. Bekering. Moreel. Daar gaat het over. Veranderd. Je gedrag veranderd. Voor je bekering was het alleen maar mogelijk in de verleiding te vallen, maar nu kun je door Gods kracht verleiding weerstaan. God gaf je dat. Een geestelijke verandering. Je ziel was daar maar sliep. God is een theorie, geen betekenis voor je. Je kunt met God spreken.

Juridisch. Er staat niets meer tussen. Een kind. Een plaats in de hemel. Erfenis ligt voor je te wachten. Recht op het eeuwige leven. Geadopteerde status. God is echt voor je geworden. In de Schrift. Het verdubbelt het: antwoord op het gebed omdat God je nu hoort.

Je kunt door gebeurtenissen in het leven verward zijn. Maar je bidt tot God en Hij maakt het je duidelijk. Efeze 3 vers 17-19: ‘Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods’.

Wat een ervaring. Je voelt de goedheid van God in je. Je was je er niet van bewust voor je bekering. Er is ook een intellectuele verandering. Je krijgt een nieuw verstaan. Je ziet dingen vanuit God. Je ziet nu de betekenis van het leven en de bestemming.

Hoe intellectueel ook voorheen, je kon niets verstaan met een geestelijk gevolg. Zoals de zondeval. Mensen kunnen de realiteit niet zien. Maar als je komt tot Christus, dan is er diepe overtuiging over Gods Woord en uitleg.

Je dacht eerst het is slechts een oud boek met mythen. Verwacht een menselijk product van literatuur. Maar nu de perfectie en natuur: dit is Gods Woord en Gods waarheid. Al die dingen vinden plaats.

Ik zeg dit als laatste. Een emotionele verandering. O dit is slechts emotioneel. Nee, het is rationeel. Het christelijke Evangelie. Het veegt je niet zomaar naar binnen in het koninkrijk van God met een emotionele beweging. Maar het veranderd je. Moreel, geestelijk, en verstandelijk. Je houdt ervan van Hem te leren. Op een dag door Hem ontvangen te worden, eeuwige dingen.

Bekering is mooi en raakt je op alle punten. Er is winst maar ook verlies. Wat zal je verliezen? Dingen waar je vanaf moet. Het oordeel van God. Het oordeel van de Almachtige God hangt boven ons allen als een groot zwaard. Hem te dienen, gehoorzaam te zijn. We hebben verantwoording af te leggen. Degene die recht op ons heeft. Hij deed een betaling voor jou. En je bent vernieuwd, en rein. Je bent verlost van het oordeel van God.

Als je op je sterfbed ligt weet je wat gaat komen. Een oceaan bij Hem vandaan. Riepen we tot Hem om vergeving? Er is niets dan stilte van God. Gescheiden van God. Maar bij komen tot Christus raken we dit kwijt. Gevangen in zonden. Twintig al in delen. Dertig meer. En veertig, vijftig gevangen in zonden.

Gevangen in deze wereld. Doen wat anderen doen. In de grip van de wereld. Van de duivel, de vijanden van zielen. Wat is je zonde? Als je een trots persoon bent, dan gevangen in die trots. Of vuil, dan door vuilheid gevangen. Je verliest deze dingen. Bekering brengt je vergeven. Rechtvaardiging. Gerechtvaardigd bij God. Niet meer schuldig verklaard, Christus schuldig verklaard bij God. Je ontvangt het eeuwige leven.

Christus heeft het voor je verdiend. Voor  allen die God toebehoren. Christus is God en mens. Gerechtvaardigd. Vernieuwd. Een nieuwe natuur. Een nieuw hart. De schrijver van Filippenzen 3 is bekend als Saulus van Tarsen. Dacht goed over zichzelf. Meende speciaal door God gezegend zou moeten worden. Had een ervaring op weg naar Damascus.

Alles daarvoor gedaan was waardeloos voor zijn eeuwige zaligheid. Acht alle dingen schade voor de uitnemendheid: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn. Grieks: dingen die voor de honden weggegooid worden. Waardeloos. Het slechtste. Het beste dingen in ons leven, hoeven geen slechte dingen te zijn, veel dingen een zegen in leven, maar gaat zien dat we allemaal waardeloos zijn voor je bestaan voor God. Je geeft ze allemaal op om Christus te hebben.

Dat is bekering. Wat ik doe is bekeren van mijn zonden en Hem vertrouwen. Hij doet zoveel voor jou en mij. Dit is de roep van Christus voor iedereen die geboren is. We spreken van de algemene roep tot iedereen. Maar de effectieve roep, dat is wat anders. Alleen die verkoren zijn, die doorsteekt het het hart. Mag het die effectieve roep zijn. Er is niets te vergelijken met de bekering tot Hem.

 

Vierde lijdenszondag 12 maart 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 32 en Filippenzen 3 vers 1-14