Christelijke gerechtigheid

Bij de heiliging van de gelovigen staan Gods Tien geboden [Exodus 20] die Hij op Horeb heeft gegeven centraal. Niet als de weg tot de zaligheid, als dat met het houden van Gods geboden de zaligheid verdient kan worden, maar in het nieuwe leven van de heiliging. Het gebod om niet te stelen omvat veel meer dan alleen het stelen van een goed. Ook tijd, godsdienstige plichten en zelfs eigen bezittingen kunnen we stelen: door ze niet op de goede manier te gebruiken. Het geven van een vals getuigenis is ook veel meer dan alleen maar iets zeggen dat niet de waarheid is. Het kan ook over onze houding gaan waarin wij een valse hoedanigheid aannemen. Het gebod van niet te begeren raakt ons allen: we hebben onze begeerten. De begeerlijkheid van het vlees dienen we als een oud kleed van ons te werpen. De begeerlijkheid vermijden aangezien het tot harde harten leidt. Waarin ligt de kracht om staande te blijven en ‘overwinningen’ te boeken: in het werk van Gods Geest die leidt in het nieuwe leven. Dat nieuwe kleed aan te doen.

Heilig hen door Uw Waarheid. Onderwijs uit het Hogepriesterlijk gebed van Jezus aan Zijn discipelen en de kerk. Heiliging gaat het over. Je kunt de zaligheid niet verdienen door het gehoorzamen aan de wet van God omdat we struikelen in velen. Vanwege onze zwakheid en onze gevallen staat. We ontvangen zaligheid door genade. Door het werk van Christus. Uit genade. Door het geloof. Als we gered zijn, dan is de wet van God onze leefregel. Om onze te bewaren. Kan ons niet zalig maken.

Elk gebod, en zeker de tweede tafel met de laatste zes geboden, is een hoofd van de familie van zonden. U zult niet doden is veel meer dan alleen maar het werkelijk doden. Ook vrijheid ontnemen. Zelfrespect ontnemen. Haat ook. De Heere Jezus legt het duidelijk uit. Als ons doet denken bij het horen van het gebod, dat gaat het over de hele groep zonden, familie van zonden als het ware.

Exodus 20 vers 15. U zult niet stelen. Stelen is iets van menselijk instinct. Mensen hebben sterk de wil om te bezitten. Bezetten. Kinderen al. Hij pakte het van mij af. Iets van jou genomen. Het is een fout van een fundamenteel instinct. In iedereen. De dief, de nemer, gaat tegen een fundamenteel recht in van menselijke standaarden en nog erger van Gods recht. We leven in een samenleving van dieven. Groep van parlementsleden had een hogere opleiding genoteerd dan ze werkelijk hadden. Ook in de zakelijke wereld alsof het gewoon is. Tijd om ziek te zijn menen ze recht op te hebben. Het is in de kerk. Mijn zonden zijn vergeven, gewassen op Golgotha. In de kerk, doen hun plichten, evangelisatie maar doen ook allerlei andere dingen waar ze helemaal geen tijd voor horen te hebben en aan te besteden. Of ander voorbeeld van geld uitgeven in samenleving en maar een klein beetje aan de kerk. Of stelen door geen geduld te tonen met anderen, lankmoedig te zijn. Mensen stelen in het huwelijk. 1 Korinthe 7.

Stelen van genade. We ontvingen genade maar we getuigen niet. We nemen maar geven niet. Ook een vorm van stelen. Stelen van je eigen bezittingen. Misschien doen velen het van ons. Het is niet van jou. Hij zegt het tegen iedere familie. Het land is van Mij. David herhaalt het. Ik ben een vreemdeling. Het is niet van mij. Dit land, deze bezitting is niet van mij. Hoe denk je over je huis, flat, auto? Is het van jou? Als gelovige zeg je: het is van de Heere. Steel je hem voor jezelf? Alles wat ik heb is van Hem. Geleend van Hem. Het is van God.

Exodus 20 vers 16. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. God haat leugens. Er zal geen leugenaar in de hemel komen. Die de ongerechtigheid werkt. Of de leugen doet. De leugen komt niet in de glorie van God. We zijn in de gerechtigheid van Christus of staan er buiten. U zult niet naar een valse getuigenis luisteren. Niet alleen zeggen maar ook niet naar luisteren. Het gaat tegen de wet van God in.

Elke leugen verdriet de Heilige Geest. We kunnen niet gebruikt worden. Een leugen raakt het vertrouwen. Luistert met vertrouwen maar je breekt dat door te liegen. Elke leugen verzwakt de leugenaar. Opent de weg van de ene naar de andere leugen. Elke leugen heeft een zondig motief in zich. Een excuus maken is een leugen. Elke leugen leidt tot een andere zondige activiteit. Satanisch plan achter om je te verzwakken en slechter te maken.

In sommige christelijke kringen wordt gezegd: de Heere leidt me tot dit en dat. Grote zaak. Het zijn leugens gebruikt door de satan. Strategie van hem. Niet gemeende glimlach is een leugen. Hymnboek open en zingen maar niet menen is hypocriet.

Exodus 20 vers 17. U zult niet begeren van de naasten. Het verlangen naar meer. Heel gevaarlijk voor het menselijk hart. Het menselijke verstand droomt altijd. Als je geen gelovige bent, motiveer je je voor in dit leven. Voor verlangens in dit leven. We zijn er van afhankelijk. Essentie om voortgedreven te worden. Positie, bezittingen, aanzien. Zelfs nadat we wedergeboren zijn en de Heere liefde hebben, waarschuwt de Heere ons voor gemak in dit leven. Je kunt niet de Heere dienen en deze wereld.

Het lijkt erop dat je als apostel in het Nieuwe Testament arm dient te zijn. Lijden. De Heere dienen die veel geeft. Afhankelijk van de Heere. Ze bezitten zelfs bijna niets. Het geldt voor dienaren van het Woord. Eenvoudig leven. Niet rijk te zijn in deze wereld. Begeren raakt ook de sterkste christenen. Het is een handeling van dienen. Ook overspel. Dingen nodig. Laat het onder u niet zijn, zegt de apostel Paulus. Niet een keer. Het gaat tegen God in. Als het gaat over seksuele misdragingen. Pornografie ook. Infecteert ook anderen. Het ruïneert je dienst aan de Heere.

Ik heb over jaren gezien mensen die niet een mooi huis wilden maar meer en meer. Het leidde van het ene naar het andere. Romeinen 7 vers 7. Ik kende de zonde niet zonder de wet. Ik had ook de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Anders niet eens gerealiseerd. Begeerlijkheid leidt tot harde harten. Veel willen in dit lezen leidt maar zo tot dienstbaar aan zijn. Begeerlijkheid in. 1 Korinthe 5. We moeten begeerlijkheid vrezen. Hoe moeten we het voorkomen?

1 Korinthe 10 vers 7 en 8. Niet begeren naar kwade dingen. Overspelers. Begeerden de vleespotten van Egypte het volk van Israël. Gestraft door God. Ons tot voorbeeld gegeven. We verliezen onze inzet, vrede met God en discipline. Galaten 5 vers 17. Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Je hebt een nieuwe natuur. Nieuwe verlangen. Nieuw begrip. Maar de oude natuur is daar nog steeds. Het is diep in je. Die oude mens en nieuwe mens. Paulus schrijft erover in Efeze en Galaten. Suggesties komen op: ik vind dit leuk. God overtuigd je. Het komt van de oude natuur. Wat doe je op dat moment? Ik wil het hoe dan ook. De gelovige geeft er niet aan toe. Werp het van me.

Hoe dwaas om aan de oude natuur ruimte te geven. Met de leugen. Wat een tragedie. Luister naar de stem van het geweten. Want het vlees begeert tegen de Geest. Ze staan tegenover elkaar. Contradictie. De nieuwe natuur behaalt de overwinning. Die strijd vindt plaats in je en de nieuwe natuur wint. Er moet een strijd zijn. Met Christus gekruisigd de begeerlijkheden. Sta ertegen op met de hulp van God. Verleidingen komen van buitenaf en van binnenuit. We overwinnen ze in Gods kracht.

Een oud kleed afdoen. Dat is het beeld. Om het vlees niet meer te dienen. Nieuwe mens wandelt naar de Geest. Het nieuwe kleed is het nieuwe leven door de Geest. Zal ik slagen daarin? Ja, de nieuwe natuur behaalt de overwinning. Uitdoen en aandoen. Andere te dienen. Geld niet besteed en dan waar kan ik het dan aan besteden. Vlucht van de jeugdige begeerlijkheden. Niet alleen seksuele. Misschien de meest krachtige is ambitie, positie en aanzien. Vlucht weg van. Om te krijgen en te hebben. Wees voorzichtig. Is dit goed voor mij als een dienaar van de Heere? Is het in Zijn wil voor mij? Dromen over. Breng tot de dood. Als ik dit heb, wat doe ik dan? Zul je gedachten. Vlucht erbij weg. Heilig hen. Heiliging.

 

Zondag 31 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Exodus 20 vers 15-17