Zoeken naar heiligende wetten

In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om de heiliging van de Zijnen. Jezus’ gebed als Hogepriester bevat de woorden ‘heilig hen door Uw Waarheid’. Gods Woord is de waarheid, in de Tien geboden [Exodus 20] is Gods wil vervat. Het gebod om [ouders] te gehoorzamen bevat een belofte, de verboden om te doden en de echt te breken [=overspel] hebben een veel bredere werking dan alleen de ‘hoofdzonde’. Wie een ander meeneemt op weg naar de dood en de hel is feitelijk een moordenaar zoals de duivel ook een moordenaar is: hij is de mensenmoorder van de beginne.

Exodus 20 vers 12-14: ‘[12] Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. [13] Gij zult niet doodslaan. [14] Gij zult niet echtbreken‘.

Zoeken naar heiligende wetten

 

Johannes 17, Hogepriesterlijk gebed. Heilig hen door Uw Waarheid. We kijken naar de heiligheid van Gods kinderen. De vitale Tien geboden. Ze zijn van alle tijden. Natuurlijk kunnen ze een ziel niet zaligmaken vanwege de zwakte van het menselijk vlees. We zijn afhankelijk van Christus, de tweede Persoon in de Godheid. Hij kwam naar deze aarde. Droeg de toorn van God over de zonden, de eeuwige straf over de zonden, weg voor de Zijnen. We hebben de betaling van Christus nodig en Zijn volmaakte gerechtigheid. Als we door Hem gered zijn, dan zijn de Tien geboden onze leefregel. We hebben Zijn kracht en hulp nodig. Het redt ons niet, we hebben Hem nodig.

In Exodus 20 staan de Tien geboden. Het vijfde gebod gaat het over het eren en gehoorzamen van de ouders. Met respect behandelen. Geef ze geduld. Geef ze waarde. Het betekent niet dat we ouders in alles moeten volgen. Als een patriarch. Alsof ouders totale autoriteit hebben zoals in sommige culturen met de stamvader als hoofd van de familie die overal in gevolgd moet worden. Als volwassen verantwoordelijkheid en ook je ouders dan ook voor jou. Respect. Voorzichtig te wachten. Dit is het gebod. Het is niet alleen toe te passen op het eren van de ouders. Maar breder. De zonden beschreven in de Tien geboden is de hoofd van de familie van zonden. Sociale ouders, politieke ouders, natuurlijke ouders, geleerden uit het verleden, geestelijke ouders.

Christenen zijn geen revolutionairs, rebellen. Gehoorzamen de overheid. Instelling van God. Respect. In de samenleving weinig van te zien meer. Geen respect, het ‘natuurlijke’ respect is er niet meer. Gehoorzaam te zijn. We zijn geen slaven dat we ze in alles moeten volgen. Puriteinen wezen op geestelijke gehoorzaamheid. Door God gegeven. Gehoorzamen, luisteren.

Er zijn mensen die het zelfrespect van ouders wegnemen. Dit is het eerste gebod met een belofte. Paulus heeft geen gelijk zeggen mensen omdat het tweede gebod dat ook al een gebod met een belofte is. Belofte aan Israël gedaan. Niet gezegd dat je dan negentig jaar op aarde wordt. Stabiliteit en lang land bezet. Een stabiele samenleving. Respect en standaarden. In onze samenleving verleden wegdoen. Alles van voor gisteren overboord. Nieuwe stijl. Verleden afschaffen en geen lessen uit trekken. Gevolg is ook geen stabiele kerk. De kerkelijke leiders hebben geen intrinsieke autoriteit. Luister: wees voorzichtig als het van het Woord is. Daar de autoriteit in.

U zult niet doden. De Schrift is zijn eigen uitleg. Exodus 21. Zelfs als de ouders het zelfrespect ontnomen wordt, dat is dat een vorm van doden. Het is zo slecht als doden. Zo geen respect tonen. Je neemt hun vreugde weg. Als je denkt aan de slavenhandel, dat is in lijn met de Tien geboden ook het doden. Neemt iemands vrijheid, leven en vreugde. Mannen gezien die de vreugde van vrouwen wegnamen. Als een ding zagen, hun vreugde wegnamen. Kidnapping ook hieronder en een vorm van doden.

Wie zijn vader of moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden, Exodus 21 vers 17. Leviticus 19 vers 16-18. Uw naaste liefhebben als uzelf. Iemands reputatie wegnemen nog erger: als moord. We moeten voorzichtig zijn met onze tong. Mattheüs 5 vers 21. Ook zelfs al een broeder een dwaas noemen is iemand doden. Je mag niet haten. Je mag niet doden. In de Pentateuch die Mozes beschrijft te lezen. Johannes 8 vers 44. Waarom was de duivel een mensenmoorder van de beginne? Hij liet de eerste twee mensen vallen. Ze stierven toen niet. Later wel. Leven was van hen genomen. Fysieke dood. Duivel vermoorde.

Iemand die zielen brengt naar de hel, de weg van het ongeloof, dat is moorden. In samenleving gebeurt het, zielen naar de ondergang leiden. Vrije seksuele moraal waarbij alle varianten moeten kunnen. Ouders die hun kinderen laten zondigen en op weg naar de hel leiden, die moorden. U zult niet echtbreken. In alle vormen. Overspel in gedachten, in hart en hoofd. Pornografie nog nooit zoveel toegang tot geweest. Christenen voelen zich trots dat je het aan kunnen, als is het maar voor een seconde. Laat zulke dingen nooit gebeuren. Homoseksualiteit. God zegt dat die zijn eigen ziel vergooid. Alleen God kan het wegnemen. Geen menselijke techniek kan het wegnemen. Naar het nieuwe van de beesten. Diep aangrijpend.

Mattheüs 12 vers 39. Een ongelovig en overspelig geslacht. Overspel. Ontrouw aan een vrouw. Ook al eventjes denkt dat je het weg doet, maar komt terug. En het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Overspel leidt tot leugens, hypocriet. Emotionele effecten zijn verstoord. Is er iemand hier die pornografie kijkt, die is een leugenaar. Loyaliteit weg. Maakt je koud. Ik geef geen maatschappelijke duiding maar toon het u aan vanuit het Woord. Het Woord van God.

Als je trouwt, breng je nooit in de verleiding van overspel. Je hebt een plicht om gevoeligheid te tonen. Als dienaar in de kerk over zovelen jaren hoor ik veel van mensen en dat kan moeilijk voor u zijn. Ik hoor van tijd tot tijd een vrouw waarvan een man geen emotie toont richting haar. Iemand in de kerk die zich bezighoudt met de dienst van de Heere. Hoe kan dat? Is het gericht zijn op zichzelf? Is er een verborgen zonden? Hoe kan het bestaan? Bid ervoor. Het is je plicht.

Heilig hen door Uw Waarheid. Christus’ gebed. Vertel hen in de preken. Dat ze elkaar liefhebben. Eer uw vader en moeder. U zult niet doden. U zult geen overspel plegen. In geen enkele vorm. Daar bidden we voor.

 

Zondag 24 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Exodus 20 vers 12-14