Geestelijke koudheid corrigeren

Verlies van spiritueel gevoel, liefde, vreugde en vurigheid zijn ernstiger en onheilspellender dan we misschien denken. Aanwezigheid ervan geeft snel lijden en een achterwaartse drift komt op gang. Waarom gebeurde het? De geestelijke oorlogsvoering moet weer in zicht komen, met al zijn maatregelen en hulp. [link]

Wees sterk in de Heere en in Zijn kracht. Als de ziel van de gelover, we kennen de Heere, als er een situatie is van geestelijke achteruitgang. Geen grote geestelijke energie. Niet veel aandacht voor de dienst van de Heere. Om Hem te dienen. Het is er niet. Er is iets mis.

Intellectueel zijn we misschien heel sterk. In de theologie, in de leer. Over genade enzovoorts. Maar het hart kan koud zijn. We kunnen van alles doen, lezen erover en mee bezig zijn. Met broeders en zusters en de ontmoetingen. Maar ondertussen de persoonlijke relatie met God is koud. Zo bezig zijn met persoonlijk leven, zakelijk of familie. Gebeden lauw en automatisch. Moeilijk om naar de kerk te gaan. Zo bezig met de wereld, entertainment bijvoorbeeld.

Kracht is nodig in de strijd. We hebben terrein verloren aan de duivel, de tegenstander. In al zijn methoden in de strijd. Om aan te doen de gehele wapenrusting van God. Om tegen te staan de strategieën van de duivel. Te weerstaan. Hij heeft een groot arsenaal aan wapens en technieken. Vers 12. Niet de strijd tegen vlees en bloed maar tegen de geestelijke boosheden. Niet zozeer tegen mensen.

Om te kunnen blijven staan in de boze dagen. De strijd is een doorgaande strijd. Vers 14. We weten niet wanneer de slechtste tijd is. In militaire zin. Ontspanning gaat niet. De vijand wacht op het juiste moment om aan te vallen. Je moet het zien als een doorgaande strijd. Gereed zijn. Het gebed is zo nodig. Leid ons niet in verzoeking.

Het is een strijd voor alle onderdelen van het christelijke leven. Als een soldaat, zo Efeze 6 lezen. Elk onderdeel van ons deel van de strijd. Hart, smaak, gevoelens enzovoorts. Om je koud te maken voor geestelijke zaken. Je wil, de manier waarop je beslissingen neemt, je geweten. Hij, de duivel, probeert alles aan te vallen.

Om staande te blijven. Grote zaak als christen. Je hebt een stand. Nieuwe leven, andere kijk op de wereld. Positie in militaire zin. De duivel probeert die stand aan te tasten. In de waarheid staande te blijven. Gods hulp zo nodig. Omdat je eigenheid onder vuur ligt.

We vertellen mensen dat we niet in problemen zijn. Maken excuses voor mensen. Maar God zo nodig. Het is niet een middel maar zo nodig, noodzakelijk. Misschien niet langer bereid voor het Evangelie. Als het niet functioneert. Geloof. Is er geloof? In dit hoofdstuk aanwijzingen van de bedreigingen en wat ons kan overkomen. Misschien mis je de Bijbeluitleg. Wekelijkse Bijbelstudie bijvoorbeeld waar je niet bij bent.

Het is alles in Gods voorzienigheid. Het is een geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed, tegen mensen. In vergelijking gemakkelijk met deze strijd. Het is een zware strijd. Onderschat het niet. Niets is zo aangrijpend als een ‘ontspannen’ christen. Niet sterk genoeg. Niet in besef van de gevaren en de strijd. Denken de dag zonder God te eindigen bijvoorbeeld.

Wat doet de duivel? Hij probeert ons te laten zondigen. Probeert ons denken aan te tasten. Aan andere dingen te laten denken. Trotse gedachten. Teveel tijd besteden aan het plannen van dingen die je nodig hebt. Onzuivere gedachten, corrupte gedachten. Onvriendelijke gedachten. Je gedachten in de wereld te brengen. Te voorkomen dat je je oefent in goede gedachten. In geestelijke zaken. In het dienen van de Heere. In de dingen die we nodig hebben.

Wat is de bediening van het Woord? We kunnen de bijbel voor onszelf lezen. Belangrijke zaken. Mensen die predikanten als een kok voorstellen. Verschillende smaken. Niet zozeer: smaakte goed of niet. Kritisch op zijn. Maar veel meer zaken in het prediken. Eer van God, zielen die gered moeten worden. Vier delen. Zoals mensen naar de Bijbelstudie: voedsel voor de ziel. Zo nodig de publieke prediking. Predikant dient zich daarin te bekwamen. Wat nodig voor mensen? Verschillende zaken.

Vergeet niet de genade van God hierin! Hij geeft dit. Zeg niet dat je het niet nodig hebt. Alsof je zonder kunt. Teruggaan is een slechte zaak. Achteruit glijden, achterwaarts gaan. Zoals je was voordat je een christen was. Als anderen vooruit gaan en jij terug, dan wordt het gat groter. Soms zie je dat na een paar weken al. Laat het niet gebeuren.

Sommigen laten dit gebeuren in het huwelijk. Man of vrouw koud en die beïnvloed de ander. Vaak mannen. Misschien onvriendelijk, niet gevoelig. Ze begrijpen niet dat geestelijke ondersteuning is in het huwelijk. Als je zelf ongevoelig bent, hoe verwacht je dan dat God je liefde geeft? Het is principe van God is dat de man zijn vrouw moet liefhebben zoals God heeft: Efeze 5 vers 25, zoals Christus de kerk liefheeft. Als je je vrouw niet liefheeft, dan heeft God jou niet lief. Daarvoor ben je verantwoordelijk. Ben je koud, ongevoelig, voor je vrouw en kinderen?

Sommige mensen hebben een ingewikkeld probleem. Ze kunnen geen nee zeggen. Anderen zeggen kom en doe dit. En kunnen dan geen nee zeg. Als ik nee zeg, dan vandaag een moeilijke dag. Sommigen zeggen ja tegen alles. Aangenaam enzovoorts. Maar denk je ook aan je geestelijk leven?

Begin met het bidden tot God. Betrouwbaar te zijn. Vertel Hem wat je nodig hebt. Doe aan de gehele wapenrusting. Om bescherming. Hart en wil. Om met discipline de juiste dingen te doen. Heere breng me terug om de weg van de gerechtigheid en te getuigen. Getuigenis voor anderen. Schild van geloof en vertrouwen dag bij dag. Iedere verzoeking te weerstaan. Te leven voor Christus en Zijn grote dag. Niet te leven voor deze wereld. Breng me terug naar het gebed. Om te bidden voor dat wat nodig is. Te bidden voor anderen. Het besef dat als je zelf afwijkt, dat dat anderen beïnvloed.

Sommigen hebben bijzondere genade nodig. Mensen soms alleen, erg op jezelf. Man die bij de predikant kwam vroeg: waarom sommige dingen zo moeilijk? Omdat je alleen bent. Je hebt een vrouw nodig. Wat brengt een vrouw? Vertelt je waarom ze de dingen doet zoals ze doet. Als je op jezelf bent, dan zelf doen. Hoe langer je zonder vrouw bent, hoe moeilijker (zo op jezelf). Psalm 25 zo’n mooi voorbeeld. Wat we nodig hebben.

 

Zondag 4 februari 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Efeze 6 vers 10