Paulus roept gelovigen ertoe op de voeten te schoeien met de bereidheid van het evangelie. Hij gebruikt het beeld van een soldaat. Het gaat om het aangaan van de strijd. We moeten niet strijden voor geluk of gemak, maar bereid zijn, elke dag, om getuigenis af te leggen. Het evangelie moet de wereld door. Dat vraagt om voorbereiding en een heilige levenswandel.

Het grote doel van christenen

Jaren geleden hoorde ik een preek van een groot prediker hierover. Hij stond stil bij de boodschap van het evangelie en de boodschap van vrede – dat het belangrijk is dat we in vrede met elkaar leven. Dat is zeker belangrijk in het leven. Ik was verbaasd, die uitleg klopt wel, maar klopt niet bij dit vers. Dit is de vrede van de christen in zijn leven, voor God. Het nu nieuw-testamentische gebod is zeker om elkaar lief te hebben.

Dit gaat echter ook over het aanvallende karakter van een christen. Er zijn ook defensieve elementen. Zoals het gebed. Het gaat hier over een Romeinse soldaat. Dat is het beeld. Is hij geschikt voor het leger? Om 25 mijl te lopen per dag, in een mars. De voeten moeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. We moeten ons hart beschermen. Dit gaat over de offensieve zijde. We leven in een verloren wereld.

De voeten moeten geschoeid zijn met het evangelie van vrede. Waarom gaat het over de voeten en de mode? Het gaat niet over de Romeinse soldaten of mode. De Romeinse sandaal is zeer bekend. Ziet er anders uit dat ene moderne sandaal. Het was erg geschikt. Hier gaat over de sandaal voor de ziel. Een Romeinse soldaat had de uitrusting die bij hem paste. Dat was in de eerste eeuw, na Christus.

Als Paulus dit observeert, dan hebben de meeste soldaten al schoenen aan. De Romeinse soldaat was bereid en gereed tot actie. Een vijand kon hem aanvallen. De voeten kunnen hem beschermen. Bijvoorbeeld een raketregen. Paulus zag Romeinse soldaten in de gevangenis. Verschillende keren werd hij gearresteerd of geëscorteerd door hen. Hij neemt de Romeinse soldaat als voorbeeld.

Uw voeten moeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. KJV: de vorm is ‘je zult gereed zijn’, ‘je zult klaar zijn voor het evangelie van vrede’. Elke christen moet gereed zijn. Je bent een vertegenwoordiger van het evangelie. En je moet er klaar voor zijn. De Romeinse soldaat wordt hier getoond in termen van mobiliteit. Niet als een voorbijanger. Ook geen standbeeld. Nee. Aanvallend getoond hier! Sta er voor. Wees klaar voor oorlog en strijd. Dit is een vitaal component in van het christelijke leven. Het is belangrijk voor ons.

Elke dag zoeken we de Heere. We zoeken zijn beschermende arm. Zijn onze voeten elke dag gereed voor de bereidheid van het evangelie?

Ik ga even kort terug naar Jesaja. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigd! Paulus grijpt erop terug. Hij denkt daaraan. Als het om de voetkleding gaat, denkt Paulus hieraan. Wees altijd bereid om een antwoord te geven aan elk mens die een vraag aan je stelt. Petrus heeft het daar ook over in zijn brief.

Paulus vraagt de aandacht voor de voeten en de uitrusting. Gereed zijn voor mars en uitrusting. Het gaat om de christelijke business. We moeten toegerust zijn voor dit woord. Als we niet toegewijd zijn, dan komen we er nooit. Tegen Timotheus zegt Paulus dat het een gebod is. Het moet een gewoonte zijn. Elke gelegenheid gebruiken om het evangelie te verspreiden. Ben je zo toegewijd? Vandaag? Om Hem te vertegenwoordigen? Het is mijn taak die God me geeft te doen. Je moet toegerust zijn. Toegewijd toe je familie en tot het bijbel lezen, maar voor al dit! Om vruchten van heiligheid en getuigenis te dragen. Om de wil van God te gehoorzamen.

De komende week kan de vraag zijn: hoe zal ik spreken? Wat zal ik zeggen? Wat zijn de gelegenheden? Hoe zal ik het uitleggen en uitdrukken? Hoe maak je indruk op de harten van anderen. In welke weg, op welke manier? Dagen gaan voorbij: studie, familie, werk. Maar wat is mijn gelegenheid vandaag? Wat is er in mijn hart en gedachten? Soms denken we er niet eens aan. We bereiken dan niets als het hierom gaat. Je bent bezig met werk. Ook met je hoofd: planning, reflectie, voorbereiding. Ook in je familie: kinderen, je denkt na hoe je kunt participeren. Je denkt overal over na. We willen controle. Hier is de gedachte, wat doen we voor het evangelie? Bidden we voor de familie en kinderen? En de zondagsschoolklas? En wat dacht je van de dagelijkse getuigenis, de gelegenheden die je krijgt? Bid ervoor! Bid vooral voor de zegen van God. Ik heb het jaren, maanden niet gedaan? Misschien. Dan zijn je voeten niet geschoeid met de bereidheid van het evangelie.

We moeten heilig leven. Strijden voor een heilig leven. De Heere wil dat. Redding komt door geloof. Alleen door geloof. De voortdurende zegening gaat niet buiten het geloof om. Strijd voor heiligheid. Iedereen weet: ik ben niet heilig genoeg. In de familie, plaats, kantoor, richting mijn kinderen en tieners. Ben ik eerlijk in mijn woorden? We zijn niet heilig genoeg. Heiligheid is nodig om te spreken over Christus.

De vraag is ook, hoe kan ik getuigen jegens anders als ik ruzie heb? Of als er sprake is van clashes op je werk? Soms zijn clashes noodzakelijk. Maar je moet een basis hebben als de gelegenheid voor getuigenis komt. De relaties met anderen moeten goed zijn. Ook de voorbereiding. Wat zeg ik dan? Hoe ga ik er mee om? Welke argumenten hanteer ik? Hoe bereiden we ons voor op het getuigenis? Dit is belangrijk voor de toekomst. De weg om te gaan.

Ben je bereid om te lijden? Om te verliezen? Het betekent dat je zult lijden. Je zult misschien geen promotie krijgen. Je manager mag je niet. Ben je er klaar voor? Om te getuigen, tegen die prijs? Ja, Heere. Ik ben er klaar voor. Ik kijk niet naar mijn zonden, maar mijn getuigenis komt bij u vandaan. Het is mijn roeping. Om in Christus te geloven. Ik bied u deze dingen aan. De tekst zegt: de voeten moeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie.

Ik geef een uitdaging mee. Misschien is er alternatieve voetmode. Niet van de getuigenis. Geen gefundeerde voeten. Maar iets anders. Anderen hebben voetmode zoals slippers en gemakkelijk leven. Dat zijn verleidingen. Geen idee van het belang van de christelijke dienst. Beperkt aanwezig zijn in de kerkdiensten. Een voorkeur voor carrière en familie. Die zijn dan belangrijk voor je. Het is zeker belangrijk. Maar niet het allerbelangrijkste. Dat is erg. En verdrietig. Wie zichzelf verliest, die zal winnen. Ik dank God voor de volharding van de heiligen. Maar waarom is er zoveel in uw leven? U heeft geen besef van de grootheid van God en van Gods kracht. U dient Hem dan niet. Je zult verliezen. Als je God echt kent, word je behouden.

Beste vrienden, dit is vitaal. Anderen dragen de voetmode zoals beroemdheid. Zelfs ook voorgangers. In de USA, megakerken. Ze hebben grote salarissen. Leven het leven van een rijke. Ze vergissen zich verschrikkelijk. Ze dragen de voetmode van beroemdheid. En dan komt de crash. Ze dragen de verkeerde schoeisel. Namelijk die van geluk en goederen. Christus waarschuwt daarvoor. Het moet je niet om jezelf gaan of om beroemdheid. In de Bergrede heeft Jezus het daarover. Jezus waarschuwde de Farizeeërs hiervoor. Een vreselijk woord. Als ze voor God staan hebben ze niks voor God. Beroemdheid en geluk zullen je niets brengen.

Wat ook kan: schoeisel van geluk en plezier. Ik wil gelukkig zijn. Ik ben happy. Misschien maakt kerkwerk je gelukkig. Het lijkt op de schoeisel van gemak. Demas kreeg de wereld weer lief, zegt Paulus. Het moet vooral ook leuk zijn in de kerk? En gelukkig leven? Maar je mist dan de roeping en Gods wil.

Een goede observatie ten aanzien van het evangelie: wees bereid voor het evangelie. Ik wil zeggen wat de prediker zei, een oudere man: het schoeisel helpt je om over ‘peaks of truths’ te klimmen. Wees gereed voor het evangelie. Dat is je doel in het leven. Het helpt je de Bijbel te interpreteren. De Bijbel is vol van het evangelie. In Genesis 12 gaat het over Abraham. Hij gaat op weg naar een onbekend land. Hij gaat dan daar naar Egypte. Zijn schapen ook. Iets verschrikkelijks overkomt hem. De prinsen van Farao zien Sara, zijn vrouw. Zij willen haar halen voor Farao. Abraham zegt tegen zijn vrouw: je moet zeggen dat je mijn zus bent en niet mijn vrouw. Dan redden we ons en zullen ze mij niet vermoorden. Hij wilde het leven redden. Abraham lijkt op een ‘coward’. Hij had op God moeten vertrouwen. Hij ging liegen. Een grote fout. Misschien denken we, dit was een grote fout? Het evangelie moet altijd in onze gedachten zijn. Abraham was schuldig aan zijn geloof, maar zie de reden: hij redde niet zijn nek maar het evangelie. Hij wist dat God hem had uitgekozen voor de Messias en het zaad. Hij moest liegen om de belofte van God te redden. Als Abraham stierf, hoe was het dan met Christus gegaan? Het ging dus anders. Je moet het evangelie in je hart hebben. Abraham geloofde daarin. Hij is aangeklaagd voor het falen van zijn geloof. Maar de belofte is bewaard.

Bekleed de voeten met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het helpt je bij het interpreteren van de bijbel. De tijd is op. Beste vrienden, dit schoeisel, brengt je uiteindelijk het leven uit. Israël werd uit de woestijn geleid. De voeten zullen gewassen worden. Je zult een evangelie-man/vrouw zijn. Wees gereed. Een Schotse prediker zei, toen hij stierf: hij wilde onder de kerk begraven worden. Zijn graf moest een getuigenis zijn. Ga nooit naar een kerk waar het evangelie niet verkondigd wordt. Bescherm het. Strijd ervoor. Wees gereed voor het evangelie. Jezus Christus, onze Heere, was een man van reizen. Altijd reizen. Langs dorpen en steden. Uiteindelijk terug naar Jeruzalem en naar Golgotha. Zijn reis was het. Handelingen is het boek van de reizen van de apostelen en Paulus. Wees bereid. Kies voor het evangelie van Jezus Christus.

Metropolitan Tabernacle London, zondag 17 oktober 2021, 11 uur. Schriftlezing Psalm 24 en Romeinen 10:1-17.