De geestelijke strijd

De geestelijke strijd vraagt onze aandacht en dienen we ons bewust te zijn. De strijd speelt zich af op vier verschillende niveaus. De strijd om de ziel, de strijd om de heiliging, de strijd om het Evangelie en de strijd om de waarheid. God geeft kracht aan Zijn kinderen om de gehele wapenrusting aan te doen en alle wapens ter hand te nemen.

Efeze 6 vers 10 en 11: [10] Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. [11] Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels’.

De geestelijke strijd; wat het is en hoe je vol kunt houden?

Ten eerste is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van de geestelijke strijd. Het is niet genoeg om te denken dat het alleen een strijd van het geweten is. Er is een geestelijke strijd.

Is dit niet een raar om met dankdag hierover te preken? Is het niet een negatieve boodschap. Het is juist zo belangrijk. Bewust te zijn. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe zie je dat het oorlog is in deze stad, in Londen? Lichten om de vliegtuigen te zoeken helpen niet omdat er zoveel licht in de stad is.

Het is vitaal, het is onderdeel van onze christelijke kijk op de wereld. De strijd is gaande tegen God en Zijn kerk. Dit is precies het antwoord op ons falen. De geestelijke strijd. Velen struikelen en vallen.

Paulus begint met ‘mijn broeders’. Alleen Gods kinderen zijn zich bewust van de geestelijke strijd. Als we Gods kinderen niet zijn, dan weten we niet van deze strijd. Precies wat satan wil: niet bewust van de strijd. Paulus leert om op te letten. Wees sterk in de Heere. Er zijn vier niveaus van de geestelijke strijd.

Strijd om de ziel. Als je gered en bekeerd bent, maar de strijd is niet over. Strijd om je ziel. Wat is de staat van je ziel? Een vraag die we elkaar moeten stellen. Is de relatie met God levend? Ken ik de sterkte en de instrumenten om de geestelijke strijd te strijden. Heb ik hartelijk lief? Hoe zijn mijn gebeden.  Hoe staat het ervoor met de kracht om verleidingen te weerstaan. Satan valt dagelijks aan. Ben ik verzekerd dat ik gered bent? Je kunt dat bevestigen maar wees voorzichtig. Als het er echt is, dan ga je met God. Hebt je Hem lief en wandel je met Hem. Satan probeert het uit handen te slaan.

De tweede is de strijd om de heiliging. De strijd tegen de zonden. Liefde, vreugde, vrede. Ben ik meer onder controle? Wordt het verdiept? Soms zie ik christenen die gevorderd zijn. Als ik mijzelf zie, dan zie ik verleidingen bij mijzelf. Dat ik niet doe wat ik moet doen.

De derde is de strijd om het Evangelie. Om Christus bekend te maken en Zijn vergeving. Te vertellen in onze familie. Heeft satan ons terughoudend gemaakt, dat we er niet over spreken. En hoe in de kerk? Bidden we voor het verspreiden van het Evangelie? Er zijn kerken waar dat zo weinig is en het Evangelie zo weinig verspreid wordt. Waarom bidden we voor behoud voor zielen? Is er gebed voor hen die het Woord uitleggen. We zijn er allemaal in betrokken. Voor de bekering gaan we allerlei kanten op. Niet bekwaam nog toen.

De vierde is de strijd om de waarheid. We hebben een verantwoordelijkheid om de waarheid te bewaren. We leren de belangrijke zaken van het christelijke geloof. Kennen we de doctrine. In vele denominaties kwamen er dwalingen in de kerk. De oude waarheid werd niet gebracht, niet overeenkomstig het Woord. Maar in de achttiende eeuw hoorden mensen het maar hadden geen kennis om te onderscheiden. Daarom zo belangrijk dat we de doctrine kennen. Het gaat ons allemaal aan. Niet alleen de dominee en de ouderlingen maar ons allemaal.

De vier niveaus van de geestelijke strijd. Deze alle zijn zo belangrijk. We hebben de zegen van God nodig om de geestelijke strijd aan te kunnen. We moeten bidden en ons erin oefenen. Wij hebben verlangen nodig om te strijden. Je telefoon en e-mail vragen onze aandacht. Het leven alsmaar gecompliceerder. Waar is het geestelijke leven? Tijd en energie voor dankzegging en gebed?

Ik las jaren geleden over een bisschop die met emeritaat ging. De vraag kwam wat hij ging doen en toen antwoordde hij zorgen voor zijn ziel. Een verdrietige zaak aangezien het daar juist op aankomt in het leven van een christen.

Er is geen tijd meer voor de ziel. We hebben een verlangen nodig. We hebben de wil nodig. Een jonge man kwam vaker naar mij toe met hetzelfde probleem. Zijn persoonlijk geestelijk leven was niet op orde en hij kreeg het maar niet. Maar zijn probleem was dat hij zich niet oefende. Wij ook, dienen het verlangen te hebben en te oefenen. Tijd voor gebed.

We moeten ons oefenen om te strijden tegen de zonden. Op God te vertrouwen voor hulp. Ook voor het getuigen. Om mogelijkheden te zoeken en voor te bereiden. Vooraf te lezen. Wat heb ik geleerd? Wat heb ik gelezen? Sommigen zijn vijf of tien jaar in het geloof maar hebben niet het boek van Thomas Watson gelezen dat zo duidelijk is. Ze hebben geen plan en dat is een verdrietige zaak.

Gehele wapenrusting is in het Grieks een woord. Doet aan de gehele wapenrusting. Alles. Het helpt niet om alleen bezorgd te zijn over mijn ziel. Dan strijd je niet de gehele strijd maar alleen maar een kwart. Als je alleen maar over sanctification strijd, dan ben je niet in de geestelijke strijd. Of alleen maar de strijd om de waarheid. Paulus leert ons om de gehele wapenrusting aan te doen. Neem al de wapens ter hand. Richt je niet op alleen aspect van de strijd.

Hoe is het met mijn ziel? Ben ik slordig? Negeer ik mijn ziel? Kom ik niet vaak naar de Bijbelstudie? Denk ik het aan te kunnen zonder uitleg en instructies? Laat ik de wereldse zaken van TV en entertaiment na en richt ik mij op het behoud van mijn ziel. Merken mijn kinderen het op? Dat ik wandel met de Heere. Dat ik liefde heb. Omdat de ziel nauw aan God verbonden is. Hoe gaan we om met zonden en verleidingen? Er zijn zoveel gemakkelijke verleidingen en zelfs bij christelijke leraars.

[…]

Woensdag 17 oktober 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Efeze 6 vers 10 en 11 – annual thanksgiving day at the Metropolitan Tabernacle for the many blessings over another year