De apostel Paulus schrijft aan de christenen van de gemeente in Efeze over de liefde van Christus. Het is nauwelijks in woorden uit te drukken zo groot en zo rijk. Het gaat alle kennis te boven. Alle intellectuele kennis over de Bijbel, alle kennis in het onderzoeken van ingewikkelde concepten en theorieën en alle ervaringen komen niet in de buurt. De liefde van Christus overtreft alles. Hij kwam uit bewogenheid naar deze wereld om te lijden en sterven. Heeft u Hem gevonden? Dan bent u voor eeuwig gered. Buiten Hem is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Kom tot Hem en uw ziel zal leven.

Efeze 3 vers 19: ‘En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot al de volheid Gods‘.

Een ervaring die alles overtreft

De grote liefde van Christus. De bewogenheid van Christus en alles wat Hij doet voor die op Hem vertrouwen. Die al de kennis te boven gaat. Alle mogelijke kennis is te boven gegaan, uit het origineel. Alleen door gelovigen die de werkelijke reden van het leven hebben ontdekt.

Wat betekent het alle kennis te boven gaan? Er zijn drie benaderingen waar het over gaat in deze kennis. Alle intellectuele kennis over Christus. Je kunt theoretisch over Christus’ geschiedenis weten, kennis met het hoofd. Dat Hij naar deze wereld kwam. Over het water liep. Goddelijke kracht bij het genezen. Dat je zelfs weet over de vergevende genade. Hoe je bekeerd wordt tot God.

Maar alleen de kennis leidt tot niets. Het geproefd te hebben. Ervaren te hebben de liefde van Christus. Te weten van verhoogde gebeden. Dit is de eerste benadering.

De tweede is dat de kennis alle andere kennis te boven gaat. Je bent misschien een wiskundige. Hoe het allemaal werkt. Hoe het allemaal werkt in de wereld, ontdekt. Meer en meer ontdekken. Maar de kennis van Christus gaat het te boven.

Of het filosofie is of commercie, de kennis van Christus gaat al het andere te boven. Natuurlijk is dat zo. De kennis van Christus is in aanraking zijn met Goddelijke zaken. Dingen die dit leven te boven gaat. Karakter en dood. Superieur boven alles. Het te proeven en ervaren de kennis van Christus.

Een derde is dat het alle andere ervaringen te boven gaat de kennis van Christus. Paulus kan het in zijn totale volheid noemen. Wat zijn de grootste benodigdheden voor mensen? Gaat ver boven alle andere kennis. Verzoening met God. Eeuwig leven. Geestelijk verstaan. Alleen bij Christus zijn ze binnen bereik.

De elementen van de liefde van Christus. Voor ons arme verstand zo benoemd maar het vat het zelfs niet. Wat is het in Christus? Ik gebruik een beeld. Je loopt in een park in de zomer als het warm is. Je ziet een rivier. Kind speelt daar. De ouders zijn ver weg. De kind gaat naar de waterkant en valt in het water en wordt meteen meegesleurd door de stroming.

Je redt het kind. Natuurlijk doe je dat. Je kent het kind niet en de familie. Maar je pakt hem om hem in veiligheid brengen. Maar je doet het. Uit bewogenheid.

Denk aan Goddelijke bewogenheid. De hymn schrijver: Hij zag de naties liegen. De geruïneerde wereld. Een verloren eeuwigheid. Gewillig opstandig tegen Hem. En de dag van het oordeel en eeuwig verlies en straf. Uit bewogenheid kwam Hij naar deze wereld. Bewogen met compassie. Je leest het keer op keer in het Evangelie. Dat Hij bewogen was als de kudde schapen zonder herder.

Zo ingewillig om Hem te ontvangen. En toch was Hij vervuld met compassie. Zijn generositeit om verloren mannen en vrouwen te redden. Hij moest incarneren. God-mens. Hij moest mens zijn om de straf voor mensen te voelen. Alleen God kan het doen. Dit is het probleem van het universum. Hoe kan een heilige en volmaakte God te maken hebben met zondaren? Die rechtvaardig is ook genadig zijn? Het kan alleen door Zelf te komen.

Christus kwam naar deze wereld. Hij leefde een volmaakt leven. God de Vader strafte Hem in plaats van hen voor wie Hij stierf. In zes vreselijke uren op Golgotha aan het kruis. Om zo’n prijs te betalen en dit te doen voor ons.

Hij is zo groot. Hij heeft de eeuwigheid met de Vader en Heilige Geest. Hij was het instrument van alle schepselen. Van zo’n hoogheid van perfectie en wonder. En Hij kwam in die zo lage staat. Hij kwam naar die het niet verdienen. Zo genereus is Zijn liefde.

Jij hebt degene die het niet verdient niet lief. Ja natuurlijk doen we het tot een bepaalde hoogte in de familie maar niet verder. Voor wie kwam iemand om het voor je te dragen? Het hoofd van de staat. Onvoorstelbaar. Gebeurd nooit. Maar Christus kwam voor een rebel zoals ik ben.

Wat liefde wil doen. Hoe ver gaat de liefde? Je komt tot Christus en roept tot Hem. Wat doet Hij? Hij laat je opnieuw geboren worden. Een nieuwe status. Je bent verandert. Dan is Hij met je. Hij zegent je. De mensen in de Bijbel zoals Petrus. Hoe Petrus daar stond op de dag van het Pinksterfeest. Dagen ervoor hij verstond heel veel niet. Zo aardsgericht. En zo veranderd. Waar de mens ook vandaan komt, zo veranderd.

Hetzelfde met Paulus van Tarsus. Op weg naar Damascus. Zo veranderd. Vergeven de zonden en vooruit te helpen. De liefde rust op de onveranderlijkheid van God. De liefde van Christus is onveranderlijk. Ik zal je nooit verlaten. Ik struikel en val. Maar Hij vergeeft altijd en vernieuwt me. Ik wil nu spreken over de krachtige affectie van de liefde van Christus.

Hopelijk is er liefde in de familie. Omdat we zondige schepselen zijn, is er ook haat en verwijdering. Maar ook liefde omdat Christus bestaat. De liefde tussen man en vrouw. Heel dicht bij elkaar. En voelen voor elkaar. Dat is heel mooi. Maar het is heel beperkt in vergelijking met de liefde van Christus.

In tijd van verdriet, als je Christus kent, Hij is zo nabij. Charles Wesley: het hart op een vreemde manier verwarmd. Komt in gebed. Je kunt Hem niet zien. Maar Zijn liefde is er. Je proeft het in de antwoorden van de gebeden. In Zijn Woord. In Zijn daden. In Zijn verwarmende invloed in het hart.

De liefde van Christus is een krachtige affectie. Paulus: het leven dat ik nu leef is door de liefde van Christus. Voor mij, een vervolger. Een zelfzoeker Farizeeër. De liefde van Christus is zo verbazingwekkend en bijna niet te beschrijven.

We komen tot het einde van het leven. Dan zullen de volle liefde van Christus proeven. Komen in de receptiezaal van de hemel. Waar Christus’ liefde vol zal zijn. We spraken over de bewogenheid van Christus. Zijn generositeit. De kracht van Zijn liefde. De kracht van Zijn liefde voor eeuwig. De affectie van de liefde van de Heere.

We zongen een hymn vanmorgen van Charles Wesley. Tot Hem te gaan. Jesus, my All-in-all Thou art, My rest in toil, my ease in pain, The medicine of my broken heart, In war my peace, in loss my gain; My smile beneath the tyrant’s frown; In shame, my glory and my crown.

Ik denk aan predikers die leden omwille van het Evangelie leden. In Siberië in gevangenis met -40 graden. Maar van binnen de liefde van Christus. ‘In want, my plentiful supply; In weakness, my almighty power; In bonds, my perfect liberty; My light in Satan’s darkest hour; My help and stay whene’er I call; My life in death, my Heaven, my all.

Wat een winst is het om de liefde te hebben van Christus. Niets mee te vergelijken. Wat een verlies het niet te hebben en de eeuwigheid zonder dat in te gaan. Heb je dat? Kwam je tot Hem? Tot Golgotha? Heb je je bekeerd? Heb je Hem gevonden? Kom tot Hem vrienden. De eeuwigheid hangt ervan af.

‘Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en u in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat u ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot al de volheid Gods.’

 

Zondag 24 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 116 en Markus 8 vers 1-21