De unieke ervaring van bekering

In de brief aan de gemeente van Efeze schrijft Paulus over de bekering. Het is een unieke ervaring. God werkt de bekering, Hij vernieuwt mensen. Bekering is de vergeving van zonden, aangenomen zijn tot kind van God, verlicht te zijn van verstand en geestelijk gaan verstaan. Dat Christus op Golgotha ook voor mij betaald heeft. Te weten verzoend te zijn met God en de eeuwige erfenis die we ontvangen. Ook is bekering het sterkste bewijs van het bestaan van God. Die diepe overtuiging in ons door de Heilige Geest gewerkt. Hoeveel moeten we Christus zoeken en vinden.

Efeze 1 vers 3: ‘Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus‘.

De unieke ervaring van bekering

Een relatie met God, met Christus. Het leven is veranderd. Bekering, verzoend met God. Zij die onder Zijn veroordeling waren. Niet een verandering van je mening of van je stem op de ene partij of een andere partij. Het kan alleen van God komen, we lezen het in vers 1. Het is Zijn werk.

Bekering is een handeling van genade. Uit genade. Onverdiende weldaad. Geen van ons kan het verdienen. God de grootste en hoogste, de mens in de laagte. We kunnen onze zonden niet wegwerpen. God moet het allemaal doen voor ons.

Bekeerd is zijn is gereinigd door God, rein in Zijn ogen. Gewassen door Zijn bloed. Het is over Christus. De tweede persoon in de Godheid die naar deze wereld kwam. Vrijwillig naar Golgotha ging.  God heeft de schuld van allen die tot Hem zullen komen gelegd op Zijn Zoon. De vergeving van zonden.

Als we onszelf zien zoals God ons ziet. Eigenliefde. Gericht op jezelf. Trots en rebbelie tegen God. Geen dienen van Hem. Heb ik een slecht temperament. Menselijk hart is, zo jaren geleden een dominee, als een berg zonden voor God. We hebben geen hoop in onszelf. Christus kwam. Hij nam het op zich. Miljoenen jaren straf. We kunnen het niet indenken wat het is.

Wat kun je doen met kernafval? Radioactiviteit. De zwakke delen zijn na tientallen jaren opgelost. Maar de sterke delen duizenden jaren. Je kunt het in staal verwerken. Of in de oceaan, daar hadden ze het over maar is nu niet meer geaccepteerd. Het is radioactief. Wat een beeld van de zonden. Gaat nooit weg. Maar Christus nam het weg. Het stond tussen en God in. Na de dood zouden we anders eeuwig gestraft worden.

We hebben herinneringen aan iets van soms tientallen jaren. Komt scherp terug. Hoeveel duizenden herinneringen zullen er zijn in het laatste oordeel. Komt als een film terug. God weet alles. Bekering is reiniging. Als je tot Christus komt, wordt je hersteld. Tegen God gezondigd. Maar God in Zijn liefde vergeeft het alles. Als je tot Christus komt.

Bekering geeft ook een nieuwe status. In dit land een monarchie. We weten het. Je kunt niet zomaar lid zijn van de koninklijke familie. Je kunt er niet naar zomaar toegaan. Maar bij bekering wel. Dan hoor je bij de Koninklijke gezin van God. Geadopteerd. Van buitenstaander binnengekomen. Het ene moment ben je een veroordeelde zondaar en nu een aangenomen kind. God de Vader hoort iedere roep. Prins van God. Verandering van status.

Bekeerd te zijn is verlicht zijn. Diep inzicht. Nieuw verstand. Ik herinner een interview van jaren geleden. Ingenieur. Ze vroegen wat hem dreef. Hij was tegendraads op school daarvoor. Jaren later ontdekte hij in zijn vakgebied ineens het patroon. Ineens zag hij het. Dat is een beeld van bekering. Verlichting. Het gaan zien.

Zoals de codekrakers in de Tweede Wereldoorlog. Ineens ontdekte hij het. Het waren niet te berekeningen maar het systeem van hoe het werkte. Ineens het inzicht hebben. Als je komt tot God, dan zie je het. Golgotha is niet een mens alleen aan het kruis. Hij leed en stierf voor mij. Ik heb het ervoor nooit gezien. Ik heb de heiligheid van God niet begrepen.

Je verstaat de Schrift beter. Ik sprak met een christelijke man. Hij zei dat hij een twijfelaar. In Jesaja las hij. Jesaja 53. 700 jaar ervoor profetie over Christus en Zijn sterven. Als je het voor het eerst ziet. Het is bij geheiligde inspiratie. Niemand kan het zoveel jaar ervoor voorspellen. Dan versta je Gods boodschap. Wat je zelf bent en het offer van Christus dat je Hem nodig hebt.

Leven is als een fles, ik meen dat Augustinus het zei. De inhoud ervan is Christus. Je leven. Alle dingen werden nieuw. Ik herinner me de getuigenis van een vrouw. Ze  was in een goede positie in business. Ze vertelde dat ze als tiener een groep vormde die anderen tackelden, dat vonden ze leuk en hadden er plezier in. Eentje stopte ineens. Ze zei: ik ben een christen geworden, ik kan het niet meer. Ze haatte haar. Een van de groep was die vrouw. Ze wilde ook zo worden. Ze ging naar haar toe. En die vertelde haar over Christus.

Verandering van leven. Veel dingen die je lief had die haat je nu. Alles is veranderd. Je verlangens. Bekering is dat je nu Christus volgt. Hij heeft je vergeven. Hij leidt je naar Hem toe. De verloren zoon vindt een huis. Een zondaar vergeving. Christus Jezus volg je nu. Zijn Woord. Je bidt tot Hem. Zijn discipel. O Heere ik geef U mijn helpen.

Als je Hem aanroept om hulp en zegen. Hij zal helpen. Bekeerd te zijn is natuurlijk een erfenis ontvangen. Ken je een miljonair. Je komt hem tegen. Hij zegt je: ik wil je mijn fortuin te geven. Ik heb nog maar drie maanden te leven. Er is iets veel hogers. Als de God je belooft: Ik geef je het eeuwige leven. Er is niets vergelijkbaars.

Je komt tot Christus en geeft je leven aan Hem. Hij geeft je het eeuwige leven. Vanaf vers 11. De erfenis die we gekregen hebben. Er is niets groters dan van dit leven gaan naar de ontvangstzaal van de Almachtige God. Bekering is iets dat alles verbetert. Kun je er zeker van zijn dat God bestaat? De wereld en de complexiteit. Het Woord van God. Geen tegenstrijdigheden en zijn diepten. Er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Het Woord verklaart alles over het menselijk bestaan. De absolute verzekering is dat Hij een persoonlijke God is. Bewijs is dat. Het is dan in je eigen leven. God begint de reiniging in je leven. Verandert je smaak. Geeft je een nieuw karakter. Hoort en verhoort je gebeden.

Ja Hij is daar. Hij is Almachtig. Hij is de God van alle goedheid. De God die een relatie aangaat met mensen. Bekering is gereinigd zijn. Vergeven door God. Een nieuwe status, een kind van God. Heb je dat? Verlicht. Nu versta je het en begrijp je het. Alles wat God zegt is waar. Een nieuwe natuur. Is Hem volgen. Eeuwige erfenis. En bekeerd te is het sterkste bewijs van het bestaan van God. Hoeveel moeten we Hem zoeken en vinden.

Zondag 15 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 78 en Efeze 1 vers 25 tot en met Efeze 2 vers 10