Correctie in de bediening

De apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief over de bediening van de ouderlingen. Dat het goed met hen gaat, welvaart in leven en voor de ziel. Gajus, zijn geliefde broeder in Christus, is een voorbeeld hoe Hij zorgt voor dienaren en het bemoedigt. Het komt aan op het wandelen in de waarheid, het doen van de waarheid zelve. En niet eigen wegen gaan, domineren en eigen normen aanhouden. Het is het Woord van God dat de absolute autoriteit heeft en daarin worden Gods kinderen geleerd. Het is de apostel Johannes die benadrukt hoe onmisbaar persoonlijke groei en verbetering in het geloof is. 

3 Johannes 1: ‘De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb‘.

Correctie van de bediening

Johannes neemt geestelijk vooruitgang uiterst serieus. Het is niet altijd zo geweest. Ook in onze dagen. Jaren geleden was ik in een grote kerk, daar was een probleem. Was een diepe en ernstige bediening. Persoonlijke vooruitgang had weinig aandacht. De persoonlijke aandacht was nauwelijks aanwezig. Alle kerken kunnen hiertoe vervallen.

Johannes focust scherp op persoonlijke groei. De apostel Johannes is ongeveer negentig jaar en de laastlevende apostel. Schrijft tot Gajus. De ouderling schrijft aan de geliefde. Die ik liefheb in de waarheid. Gajus gaf onderdak aan Johannes. Hij preekte in het land en startte kerken. Gajus was niet in de kerk waar het nu om gaat. Diótrefes sloot mensen uit van de kerk waaronder Gajus.

Ik bid. Boven alle dingen dat u welvaart. Een goede reis hebt. Vandaag denken we dan aan veel geld. Maar dat bedoelt Johannes niet. Wel gezondheid. Welvaart. Waarom bidt hij zo voor Gajus? Omdat hij veel voor de Heere deed en dienaren ondersteunde.

Gelijk uw ziel welvaart. Gajus was een lichtend licht en voorbeeld die wel vaarde. Je hebt twee delen in leven. Je welvaart in het leven. Tijdelijke zegeningen. Johannes wenste het goede voor Gajus. Ik hoop dat we dat voor iedereen wensen. We wensen niet voor grote rijkdommen. Velen kunnen het niet aan, sommige hebben het. Bid voor gezondheid. Niet alleen voor jezelf maar voor het werk van de Heere.

Anderen vertelden dat ze bij Gajus verbleven. Hielp ons op verschillende manieren. Bemoedigde ons. Hij stuurde ons op pad. De waarheid in hem. Ook in de dienaren. Hij leerde. Leren wij ook van Gods Woord? Heiliging van zonden. Gods hulp heeft onze prioriteit? Niet dit leven heeft alles in zich.

Er komen testen in onze levens. Komende dagen, weken. Kan groot zijn, kan klein zijn. Hoe is het in onze kerk? Met geestelijke groei in het persoonlijk leven? Wat wordt er van je gezegd. Je kunt welvarend zijn in werk en zakendoen. Maar hoe is het met je ziel?

Johannes heeft zoveel mensen in gedachten waar hij voor kan bidden. God danken voor hen. Mensen die in Christus zijn. Wandelen in de waarheid. Geen grote vreugde dan dat mijn kinderen wandelen in de waarheid. Hij was altijd zo verheugd als hij hoorde dat iemand de Heere vond.

De bediening van de kerk zien velen als een tweede taak. Het is het niet. In het Nieuwe Testament komt het duidelijk naar voren dat het gaat om het verspreiden van het Evangelie. Rondom de eigen kerk. In die regio. Predikers starten kerken in de tijd van Johannes. Het is een geloofsdaad. Doet voor de broeders en vreemdelingen. Degenen die je kent en die je niet kent.

Gajus verzorgde de dienaren. Dat het goed met ze ging. Voor zorgen als dat God voor hen zorgt. Je bent Zijn vertegenwoordiger. U doet goed. Het is het krachtigste gebod van Johannes in zijn brief. Voor hen zorgen. Voor Zijn Naam uitgegaan. Ze verliepen de comfort uit de huizen. De familie. Ze namen grote risico’s. Ze namen niets van de heidenen. Ze waren afhankelijk van de gastvrijheid van andere christenen. Ze gingen om het Evangelie te brengen.

De christelijke prediker brengt een offer. Niet dat hij arm hoeft te zijn. Reformatorische predikers in de Verenigde Staten die $ 1 miljoen verdiend. Ze volgen het Woord uitgezonderd dit. Hij had medewerkers, dat hebben normaal gesproken alleen koningen en presidenten.

We hebben een televisieprogramma. We willen niets van de heidenen nemen. Zelfs niet als het betekent dat het programma stopt. Het komt hier uit de Schrift en op andere plaatsen. Luister niet naar ze die andere wegen gaan. Ze diskwalificeren zichzelf.

We hebben een verantwoordelijkheid om de dienaren te ondersteunen. Op de weg te zetten, te ondersteunen. We ondersteunen dienaren in andere delen van de wereld. We ondersteunen hen zoveel als mogelijk en de Heere zegent het. Het is onze taak. We zien het hoe de Heere het zegent.

Diótrefes heeft de prelude, de eerste te zijn. Zichzelf vooraan te plaatsen, op de voorgrond. Diótrefes was mogelijk de prediker en dat is waarschijnlijk. Maar hij verwierp de brief van Johannes. Hij wilde niet. Hij domineerde, arrogant. Hij was alleen geïnteresseerd voor mensen die voor hem zijn. Hij herkende Joahnnes niet. Iedereen wel. Bij de Heere en voor de Heere werkte Johannes. Brieven geïnspireerd door God. Maar Diótrefes herkende het niet. De apostel Johannes was de laatste apostel. Hij verwierp de brieven.

Snaterende tegen ons. Heel veel woorden spreken. Onzin praten wordt ook gebruikt in nieuwe vertalingen al is dat niet helemaal de betekenis. Hij gooide Gajus uit de kerk. 1 Korinthe 5 negeerde hij mogelijk. Het hoorde gehoorzaamd te worden. Wat doe je? Als iemand een zondaar in de kerk is. De ouderlingen moeten samenkomen en een kerkelijke bijeenkomst. Als het gebeurt moet het openbaar door allen gebeuren om iemand uit te sluiten. Niet door Diótrefes alleen.

Anderen grepen niet in. Die zeiden: we worden geleid door de Schrift en dat heeft absolute autoriteit. Het gebeurde niet. Demétrius is een kleine paus. Hoe de kerk van Rome startte. Autoriteit van de Schrift verkleinen, tweede plaats. Eigen traditie verheffen. Kerk van Rome gevormd. Dominante individuelen. We zien het terug vandaag in de kerk van Engeland. Ouderlingen die erop toezien dat wat gedaan is volgens de Schrift. Nee. Hiërarchie. Bisschop. Aan de top. Ze nemen de eigen beslissingen bij zichzelf. We zien het hier in de kleine gemeente met Gajus. 1 Timotheüs 3 en 1 Korinthe 5 verworpen. Gelijke sekse kan in de kerk. Wat ze zelf willen. Niet geleid door de Schrift. In de christelijke gemeente zijn meerdere ouderlingen en niet een die de macht heeft.

Volg het kwade niet na. Mogelijk van Psalm 34. In vers 12 lezen we over mensen die gegroeid zijn. Demétrius. Hij is veranderd. Waarschijnlijk ook een prediker. Apostelen zonden brieven en preken, deden die twee dingen tegelijk. En van de waarheid zelf. 1 Timotheüs 3 toegepast. Hoe ouderlingen en diakenen zich behoren te gedragen. En van de waarheid zelve. De eerste ouderlingen in Handelingen vol van de Geest zelf. Liefde. Waarheid. Zijn ze nederig? Bekwaam gemaakt voor de taak? Niet zoals Diótrefes die zijn eigen weg ging. Maar zelfonderzoek en verbetering. Het is vitaal dat zij mensen van het Woord zijn. Als de dominee een verkeerde weg in gaat, dan zal hij gecorrigeerd worden. Normaal leidt de dominee hen maar het kan nodig zijn.

In deze dagen roepen mensen zichzelf uit tot dienaar. Op internet. Volg mij. Platform. Ik publiceer. Maar ze hebben zichzelf niet verbeterd. Vrouwen. De Schrift zegt nergens dit te doen. Maakt bekwaam om dit te doen. Er kwamen hier mensen die prediker worden. Maar zichzelf verbeteren deden ze niet. Egotrip. Ik hoop dat je niemand volgt die zo is. 50% wat ze zeggen is waar, maar de andere 50% is onzin zogezegd. Ze hebben zichzelf niet verbeterd. Persoonlijke groei en correctie in de bediening.

Ik heb u vele dingen te schrijven. Maar wil naar u toekomen. Te groeten bij name. Persoonlijk. Spreek tot hen en voor hen. Het is een inzicht van het belang van vriendschap. Doe het voorzichtig. Solidariteit. Doe het eerlijk. Persoonlijke groei is onmisbaar. Het heeft topprioriteit. Wees gewaarschuwd bij de dienaren als Diótrefes. Maar altijd laten onderwijzen en corrigeren door het Woord.

 

Zondag 20 oktober 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 73 en 3 Johannes