Zondag 3 september 2017 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 2 Korinthe 5 vers 14

Website van de Tab: http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-on-2-Corinthians/Pressed-by-Christ-s-Love

Moeilijke reizen van Paulus. Hoe deed hij dat? Waarom? Omdat de liefde van Christus hem dringt. Mensen tot het geloof bewegen. Vanwege de schrik des Heeren, vers 11.

Mensen sterk tegen God. Willen er niet van weten, van Hem weten. Natuurlijk: tegen God. We willen onszelf zijn, voor onszelf. Vervuld en blij met de tegenwoordige materiele wereld. Niet gericht op de geestelijke zaken.

We moeten bewogen worden. Door de Heilige Geest. We bewegen mensen, schrijft Paulus. Maar het is natuurlijk niet genoeg. Dit bewegen onvoldoende. Vers 14: de liefde van Christus. Dat is het verschil tussen een ware en valse Christus. Gedreven te worden door de liefde van God.

Waarom hier over de Zoon? We hebben toch de liefde van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat Hij kwam, plaatsvanger, God en mens. Hij gekomen.

Dringt ons. Dringende liefde. Zo heeft de King James bijbel het vertaald. Accuraat. Oud woord misschien, goed om uit te leggen. Exacte Engelse equivalent of het Griekse woord. Het woord kan zowel positief als negatief gebruikt worden. Andere vertaling als de liefde van Christus controleert ons is niet bedoeld hier. Dringen het beste woord. Samenbrengen, samentrekken.

Wat is het proces? Veel christen worden door de liefde van Christus gedreven. Dienen Hem, prijzen  Hem. Bij andere christenen werkt het minder. Ze zijn minder bewogen met andere mensen. Je komt naar de kerk maar het het functioneert niet echt. Vraagt om uitleg. Misschien gebed, of het getuigenis.

Het is een proces! Waarom werkt het bij sommigen en anderen niet. Hoe? Vers 14. Als die oordelen! Niet gebruiken, reflecteren. Als je er niet mee bezig bent, over nadenkt, dan heeft het niet je aandacht en functioneert het niet.

De liefde van Christus dringt ons. Brengt samen. Om voor Hem te leven. Om Zijn wil te doen. Om Hem te dienen. Vandaar ook het Avondmaal. Om te ontvangen, te overdenken. Het lijden en sterven van Christus. Zijn sterven voor ons.

Christus liefde is zo groot. Een wonder als de liefde van Christus ontvangen hebt. Onverwacht, zo groot. Christus kwam naar deze wereld voor jou, voor mij. Zo onverwacht.

Goede werken doen? Verdienen? Nee. Gaat niet. Wij zondaren en God heilig. Hij gaf Zijn Zoon!

Denk erover na wat God voor ons deed. Hij voor mij! Zijn lijden en sterven overdenken. Het is onverdiend, onverwacht. Wat kan ik doen voor Hem? Er is geen reden in ons dat God ons liefheeft. Het verteld ons zoveel over Hem. We kunnen niet begrijpen en overzien hoe zwaar Christus geleden heeft. De pijn die Hij leed. Film gemaakt: Passion of Christ. Natuurlijk niet te filmen. Niet te beschrijven.

Hij deed het met jou in gedachten! Verbinding. Hij ziet jou als je behoort tot Zijn volk, Jesaja 53. Christus deed het voor jou, met in gedachten wat Hij geeft aan mij. Hij houdt van je, ook als je ongehoorzaam bent. Niet ondanks maar vanwege Zijn liefde.

Christus liefde is gratis. Je kunt het niet verdienen. Absoluut gratis/vrij. Hij geeft dat, Hij heeft dit verworven. Denk erover na. Verbinding. De liefde van Christus dringt ons.

Als Eén, dat is Christus, stierf dan sterven allen. Hier duidelijk bedoeld dat Christus voor Zijn kinderen, gelovigen stierf. Hij stierf en wij met Hem.

Op dat moment. Met Hem gestorven. Wij waren daar niet aanwezig. Maar wel de juridische daad. Effectief wel, naar Calvijn. We leven in een andere tijd, nu hier.

Hij stierf onze dood. Onze zonden, schuld, verantwoordelijkheid tot God, onze interesses. Hij vertegenwoordigde ons. Plaatsvervangend. Gerekend dat wij daar waren. Effectief. Juridisch.

Als kind van God kun je zeggen dat je al geoordeeld bent. In Christus tot gerechtigheid. Ik heb de straf vanwege de zonden ondergaan. Christus voor mij. Mij toegerekend. Daar zijn we gestorven.

Als Eén sterft, dan allen. Eén gestorven, zij met Hem gestorven. Goede vertaling. Volgt de King James bijbel ook. Christus bracht ons daar met Hem samen op Golgotha.

Gestorven aan deze wereld. Geen oordeel meer, gestorven daaraan.

Ook gestorven aan de zonden. Niet meer voor deze wereld leven. Voor macht, aanzien et cetera. Maar leven voor Hem. We leven door en voor Hem.

We zien verder dan deze wereld. Op Christus. Wat deed Hij voor mij? Miljoenen mensen zalig door Hem. Door de tijd heen.

De liefde dringt ons. Brengt samen. Dringt. Het proces: dat het functioneert. Zijn lijden en sterven. Zie op Hem, denk erover na. Door Hem geleid te worden in het christelijk leven. Dat de Heere het zegent voor ons allen. Amen.