Zondag 3 september 2017 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 2 Korinthe 5 vers 1

Website van de Tab: http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-on-2-Corinthians/The-Concept-of-Eternal-Life

Het concept van het eeuwige leven. Belangrijke en bekende woorden in deze brief van Paulus. We weten dat ons aardse lichaam afgebroken wordt, de tent – dat beeld, we een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt, in de hemel.

Zie je de verschillen?! Wat een contrast! Gebouw veel beter dan een tent. In de hemel en op de aarde. Wat een verschil. Huis, niet met handen gebouwd. Het is eeuwig. Beste locatie.

Dit lezen gaat over naar het eeuwige leven. Dat is de les. Van de beginne af. Boom van het leven. En de andere boom van goed en kwaad. De dood volgt.

Het boek van het eeuwige leven. De bijbel. Het gaat er heel de bijbel door over. Ook in het Oude Testament. De psalmen gaan ook over het eeuwige leven.

Ik ga iets ongewoons doen. Aantal noemen. Want alzo lief had God de wereld. Wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. En Jezus zei: Ik ben het brood des levens. Voorwaar voorwaar zeg Ik u, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Het leven in Christus! In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat u bent waar Ik ben. Vader Ik wil dat die U mij gegeven heeft, ook zijn waar Ik ben. De beloften van Christus over het leven! Wie in Christus is, geen verdoemenis maar het leven. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen het eeuwige leven, heerlijkheid.

Bijzondere tekst in Spreuken. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. Beter nog: Hij heeft eeuwigheid in het hart gelegd. Mensen hebben een ingeschapen verlangen voor de eeuwigheid. We denken aan een leven na dit leven. Je moet trainen om die gedachte tegen te houden.

De bijbel leert ons dat we het eeuwige leven niet hebben omdat we van God af zijn. We hebben het niet van nature. We hebben een Zaligmaker nodig.

De dood en het sterven vaak langzaam maar toch plotseling. Opeens afgebroken. Als je gered bent, je zonden vergeven, dan is het eeuwige huis bereid. Het is al gereed. Verheerlijk lichaam dan. Boven onze macht om te beschrijven hoe groot en heerlijk het is.

Wij zuchten onder dit leven. Ook gelovigen. We zijn zo beperkt in deze beperkte wereld. Gelimiteerd. In deze zondige en gevallen wereld.

Als je gaat met God, dan weet je hoe heerlijk het is met Hem. Gaat aan op de glorie, Zijn glorie. Als we bekleed zijn, zullen we niet naakt bevonden worden.

Wat is dood? Het neemt alles van je! Gezondheid. Bezittingen. Tot absoluut niks meer. Maar met vergeving in het bloed van Christus. Dan met Hem bekleed! Dan ga je in de eeuwige heerlijkheid! Vanuit deze tabernacle, deze tent, over te gaan in de hemel.

Voor wie geloven, komt tot Christus, God heeft alles verzorgd voor hen. Is er enige zekerlijk? Onderpand des Geestes! Betalen met een onderpand. Het is voor een contract. Iets dat zeker is, zekerheid geeft. God geeft dit ook. Het is niet hetzelfde. Het is een onderpand. Om er zeker van te zijn.

Het verhoord gebeden. Alles wat je krijgt in de hemel, hier aan een beetje ervan. Onderpand. Zekerheid. Vreugde en blijdschap. Een voorproef van wat gaat komen. Misschien zeg je: ik wil iets anders, een wonder. Nu, dat is het!!

We wandelen door het geloof en niet bij aanschouwen. Niet zo: hoop op hoop. Hopen het maar. We zien meer. Door het geloof. Niet alleen materiële zaken maar ook geestelijk. Gods uitleg. Je route is het woord van God. Alles wat je nodig hebt is erin. Routekaart. Daar water, daar dit en dat. Zo ook in het Woord. Alles wat we nodig hebben!

God leert ons hoe we dienen te leven. Niet zoals mensen soms altijd optimitisch en positief brengen maar ook waarom iets fout is.

Voor christenen is er niet alleen leven na de dood maar ook al in dit leven. Het onderpand, een begin. Op weg naar de eeuwige heerlijkheid.

We bewegen mensen, vers 11. Om tot Christus te komen. Omdat ze van zonden houden, van materiële zaken. Illustratie van Maarten Luther, is zoals een dure kat. Lijkt eerst leuk. Uitdagen, aanraken en dan ineens slaat hij terug.

Ik houd van mijzelf. Plezieren. Geniet ervan. Leeft ervan. Maar dan ineens is het over. Slaat het terug zoals de kat. Dan is het ineens over. Het leven over en dan in de hel zonder God.

Je moet tot Hem komen. In Christus een nieuw schepsel. Wie Hij liefheeft, in God, zal niet worden veroordeeld.