De herschepping van het leven

Wie in Christus is, die is op Golgotha gestorven aan zichzelf. Christus is de Plaatsvervanger en leed in plaats van de Zijnen. Paulus schrijft in de tweede brief aan de gemeente te Korinthe dat het oude voorbij is voor hen die in Christus zijn. De herschepping van mensen is geheel Gods werk. Hij schiep deze aarde en vanwege zijn eeuwige zondaarsliefde maakt Hij mensen een nieuw schepsel. Niet door enige kwaliteit in mensen te leggen of maar een klein deel toe te laten. God verandert mensen en gaat door met Zijn werk. Kan Hij werk aan u doen? Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.

2 Korinthe 5 vers 17: ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden‘.

De herschepping van het leven

Zo dan indien iemand. Een van de grote ‘indien’ van het Nieuwe Testament. Als iemand bekeerd is, wedergeboorte daar is, dan is dat te zien. Laat het zien en wordt onmisbaar herkend. Kun je eenvoudig vertellen of iemand een christen is?

Waarom gebruikt de apostel Paulus het vreemde ‘in Christus’. Het betekent: iemand is in Christus’ verzoend. Hij leefde het volmaakte leven in onze plaats. De mens is gevallen, hopeloos, zo diep gevallen van God. We hebben een Plaatsvervanger nodig. Hij leefde een heilig en volmaakt leven. Hij leefde een volmaakt leven in gedachten en daden. Zo dat het eeuwige leven is verdiend voor de Zijnen. Hij droeg de straf weg. Zonden. De status van ons hart. Zonden die gedaan worden. Hem niet de eer gegeven. Elke activiteit van trots.

Indien we in Hem geloven, dan waren wij daar op Golgotha. Plaatsvervanger. Hij kent al de Zijnen. Eeuwen geleden. Wij waren daar in Christus. Hij nam onze zonden en betaalde de prijs in onze plaats. In Hem op Golgotha. Is daar een bewijs dat je zonden weggenomen zijn in Christus op Golgotha en God je aanneemt? Ja, Paulus laat het ons zien. Eerst de definitie. Zo dan indien iemand in Hem is. Onder Zijn hart, onder Zijn bescherming, in Zijn familie, in Zijn gerechtigheid. Je hebt niet meer genoeg aan jezelf. Het is een beeld hoe beschreven wordt hoe we in Christus zijn. Een definitie wat het is om in Christus te zijn.

Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Nieuwe creatie.  Ook zo. Paulus gebruikt het woord voorzichtig. Bekering betekent dat je veranderd bent. Theologisch gaat het om nieuw schepsel. Paulus denkt terug aan het begin van de wereld. God schiep uit het niets. Hij veranderde niet iets. Dat het wat beter oogde.

Indien iemand in Christus is. Een nieuw schepsel uit niets gemaakt. Niet veranderd uit wat je was voorheen. Het was zondig. Leven wat ik leefde voor mijzelf. Voor het vlees en de tijd. Nieuwe schepping. Zoveel in die persoon nieuw. Niet dat iemand een beetje verbeterd is. Je kijkt naar iemand: hij is zo veranderd van wat hij, zij was.

Nieuwe verlangens. Wat Hij begeerde voorheen nu haten. Geestelijk leven is daar en was daar niet. Voor de bekering zielen sliepen. Niet actief. Maar feitelijk was het er niet. Geen geestelijk leven was er. Nu communiceren met de levende God. De richting is erin gelegd. Waartoe we behoren: nieuwe familie. Nieuwe bestemming. Op een dag naar de hemel om eeuwig bij God te zijn.

In Christus een nieuw schepsel. Je kunt dit niet doen bij het verbeteren van jezelf. Velen probeerden het zelf. Maarten Luther bijvoorbeeld. Zichzelf behaaglijk maken voor God door veel inspanningen. Hij realiseerde het zich. Zaligheid komt van God en Hij schenkt het vrij. Elementen in leven die er voorheen niet waren.

Aantal vragen. Is het geen proces? Dat iemand begint een interesse te krijgen. En meer en meer interesse te krijgen. Groeien daarin. Nee, zegt Paulus. Het is iets dat plotseling plaatsvindt. Zoals de schepping van de wereld plaatsvond. Niet in een periode van jaren maar direct daar.

Je was geen christen en dan werkt God in je. Het is een crisis. Is het gedeeltelijk? Dat God iets doet en dan zelf aan het werk om dichter bij God te komen. Zoals de geboorte van een baby. Hopelijk gaaf. Herschepping ook zo volledig.

Waarom is het nodig? Waarom hebben de ware christenen, volgens de Bijbel, het nieuwe leven ontvangen? We zijn ongeschikt voor God. In ons leven zijn we ongeschikt voor God van onszelf.

Kat, eekhoorn en hond. Snuffelen rond van alles wat op de grond te vinden is onder op te kijken. Diereninsticten. Daar lijken wij op. Compleet opgaan in het hier en nu. Toegewijde wereldlingen. Daarom nieuwe schepping nodig. Nieuwe natuur. We hebben vergeving nodig.

De oude dingen zijn voorbij gegaan. Hoe werkt het? Hoe start het? Het oude leven voor het hier en nu, voor mijzelf, een werk van God is begonnen in mijn leven. Begin te denken: is er niet iets beters dan dit leven? Begint al met dat het oude leven niet voldoende is. Ogen geopend, dan realiseren dat God het alleen kan. Die in de tijd hun vertrouwen op God stellen.

Jaren geleden liep ik door een oude straat. Was een groot dispuut om de muren te renoveren. Het was allemaal in een slechte conditie. Later uitgesloten. Niet geschikt voor bewoning. Zo is het met onze oude natuur. Het is onder de veroordeling. Alles moet vernieuwd worden. Het is alles nieuw geworden.

Begin jaren ’60 was in Amerika een journalist. Schreef romans, boeken. Maakte er een film van. Hollywood film. In de film een voorbeeld van iemand die in een ander lichaam kwam. Twintig, dertig jaar jonger. Ging later vragen om familie want bleef qua identiteit natuurlijk de oude persoon die hij voorheen was. Je kunt het lichaam misschien veranderen maar de persoon, het zijn, de persoonlijkheid kun je niet aanpassen. Bij bekering is het in de Bijbel niet zo dat je een ander lichaam krijgt. Wel een nieuwe vertoning. Echte relatie met Hem. Het verandert het essentiële van jou en mij.

En al deze dingen zijn uit God. Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Weet je wat verzoenen betekent? Het betekent meer dan alleen iets goed maken tussen mensen. Het betekent letterlijk dat God je veranderd heeft en jou naar Hem veranderd heeft. God kan niet veranderen. God kan niet veranderen. Dan zou Hij daarvoor niet volmaakt geweest zijn.

God heeft met Zichzelf verzoend. Christus kwam in het vlees. Bleef God. Nam een enorme stap door te komen naar deze wereld. God smaakte de dood voor ons. God de tweede persoon in de Godheid heeft niet gezondigd maar liet Zich tot zonden maken. God heeft zoveel gedaan.

Hij herschept ons om voor Hem te leven. Christus nam onze plaats in en betaalde in onze plaats. Indien iemand in Christus is. Alle dingen zijn nieuw geworden. Hij moet alles doen. Verzoening aangebracht. Geloof in Christus Jezus.

 

Zondag 17 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – 2 Korinthe 5 vers 17