Bij de afsluiting van zijn tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente te Korinthe roept hij zijn broeders op om blij te zijn. Dat het u welga, vaarwel. En volmaakt te zijn in getroost te zijn, eensgezind te zijn en te leven in vrede. Met de belofte daaraan verbonden dat de God van de liefde en van de vrede met hen zal zijn. We worden als de christelijke gemeente aangespoord door dit apostolisch onderwijs. Zijn we werkelijk gericht op geestelijke zaken, op het geestelijk leven? Zijn we altijd verblijd en houden we in gedachten dat Gods Geest onzichtbaar werkt? Zien we in alle aanvallen en teleurstellingen de troost van de Heere? Zijn we eensgezind in de christelijke gemeente en vredestichters? Het leidt tot de zaligheid van zielen als het Evangelie wordt geproclameerd, de Godheid van God wordt geproefd en de vrede van God zij met u.

2 Korinthe 13 vers 11: ‘Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn‘.

De aanwezigheid van God

We komen tot de afronding van de tweede brief aan de Korinthe. Het is een pastorale afsluiting. Het zit een rijke belofte in. De gemeente in Korinthe had problemen doordat een minderheid daar ruimte aan gaf. Maar de kerk in de breedte was anders. De meerderheid volgde de Schrift. Er was een minderheid Judaïsten.

De laatste groeten van Paulus zijn heel kostbaar. Er zijn er verschillende en sommigen lijken op elkaar. Vaar wel. Begint het mee. Het heeft in onze taal zijn betekenis verloren. Weest blijde. Verheugd! Gedag zeggen. Vaar wel. Het is verblijd in de originele taal. De plicht van christelijke blijdschap.

Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u verblijd u. Dit geldt ons allen. We zijn zo van de blijdschap afgebracht. Misschien was je het in de afgelopen 48 uur. Niets moet onze christelijke blijdschap in de weg staan. Misschien maak je moeilijkheden door. Maar laat het nooit de blijdschap in de weg staan.

Dank aan God geven voor Zijn genade. Wat Christus voor je heeft gedaan. En Zijn eeuwige heerlijkheid. Het is altijd daar. Laat niets je christelijke blijdschap in de weg staan. Geen teleurstelling moet de christelijke blijdschap overnemen. Niets. Geen verwerping. Geen verdriet. Paulus plaatst het aan het begin bij zijn laatste groeten.

Herinner je het prijzen. Er zijn mensen die naar je kijken. Paulus begint ermee: weest blijde. Het tweede is: weest volmaakt. Hij adresseert het aan de kerk. Volmaakt vervuld. Efeze 2 vers 14. In Hem groeien in Christus. Van wie het hele lichaam is samengevoegd. Bemoedigend in de liefde. Het beeld van een familie van God samen.

Dat is wat Paulus in gedachten heeft. Weest volmaakt als een kerk. Daarna geeft hij drie onderwerpen ervan. Zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. Drie verplichtingen. Ze functioneren met elkaar. Weest volmaakt in vertroost te zijn. De moderne vertalingen hebben het totaal anders neergezet.

Zijt getroost dat je ontvankelijk bent voor vertroosting. We moeten weten wat het is. Is het dit of is het weest volmaakt in het getroost wezen. De King James Bijbel gebruikt een woord wat meer consistent is, 28 keer gebruikt. Dan weest ontvankelijk voor vertroosting.

De conclusie is in en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Het past beter dan dat hier een instructie wordt gegeven om getroost te wezen. Mogelijk is dat de uitleg van de woorden van Paulus en ook in het blijde te zijn. De oude vertalingen hebben dit zo neergezet. Wat is het belang van dit alles?

In alle teleurstellingen en aanvallen tegen de kerk, moeten we de troost van de Heere zien. Het leven. Daarop gebouwd te worden. Het is zo kostbaar. Weest volmaakt in vertroost te zijn. Dit is hoe we doen: de beloften van de Heere in gedachten houden.

Toen ik een jongere was was er veel meer aandacht voor de beloften. Er waren mensen die de beloften in plaats van doctrine namen. Alsof een belofte op een briefje geschreven werd en het doosje geopend als het

Jesaja 43 vers 2. Wees gewaarschuwd dat bij de beloften ook voorwaarden gelden. Maar de meerderheid was onwaardig omdat ze zich er niet aan hielden. De belofte was voorwaardelijkheid.

Houd altijd het onzichtbare werk van de Heilige Geest in gedachten. De mensen begrepen het niet dat Paulus gevangen werd genomen. De kerk kan niet een zijn. De mensen niet bemoedigend te worden toen Paulus naar Rome werd geleid. Maar God werkt alle dingen naar het voornemen van Zijn raad.

Als je in moeilijkheden verkeert, vergeet niet het onzichtbare werk van God. Wees niet dwaas. Laat ze niet door je vingers glippen. Dat je zegt de Heere heeft mij bijzonder verhoord. En drie weken later weet je het niet meer. In diepe wateren gevormd te worden. Wedersta de duivel, de aantrekkelijke woorden. Houd de toekomst in gedachten. Haal ze op een paar dagen later.

Lees naast de Bijbel. Het is moeilijk om jonge mensen te laten lezen. Je leert, leest over kerkhistorie. Je wordt wijzer en sterker. Dat versterkt het geloof. De volharding van de zaligheid.

Voorts broeders weest eensgezind. Wees van een gedachte. Was een van doel. Niet dat je allemaal hetzelfde denkt. Maar natuurlijk wel als het gaat over geloof, doctrine. In geestelijke zaken, niet zozeer in aardse zaken. Kunnen we zeggen dat we in geestelijke zaken hetzelfde denken. Het behoud van zielen.

Dat is veel belangrijker dan het beste huis, de beste auto. Zijn we gericht op geestelijke zaken? Er zijn mensen die denken dat je vervolging moet voorkomen. Is het heiligheid of slechts verstandelijke kennis. Weest volmaakt in doel. Leef in vrede. Het derde deel van het weest volmaakt. Compleet hersteld in volmaakt te zijn als een kerk.

Leef als vredestichters. Vrede maken. Het doen. Weest volmaakt in het vrede maken. De liefde zal menigte van zonden bedekken. Of ben ik boos. Boos is vaak een uiting van trots. De boze persoon is een trots persoon. Er zijn mensen die de gaven hebben om dingen te zien die slecht zijn. Wees voorzichtig als je die gave hebt.

Vaak hebben ze gelijk. De analyses zijn vaak waar. De waarschuwingen zijn belangrijk. Maar vaak vernietigen ze zichzelf. Vergeten zichzelf. Predikers zijn dat tot bepaalde mate ook. Maar je moet voorzichtig zijn. Wat anders vernietig je iets kostbaars in jezelf.

Bedenk je eigen zwakheden. Deel je gedachte. Ik zei tegen een Amerikaanse broeder dat zijn content in een magazine 50% positief was. Hij was haast ontzet. Ik waarschuwde hem voorzichtig te zijn met anderen te bekritiseren. Hij nam het niet van mij over zoals ik inmiddels wel gewend ben.

Voorts broeders weest blijde. Volmaakt zijnde. In getroost te zijn. In eensgezind te zijn. In vrede te leven. ‘En de God der liefde en des vredes zal met u zijn’, Hij belooft het. Hij werkt het. Stel je voor je hebt een business zonder geld. Een businesspartner stopt al het geld erin en jij doet alles. Dat is ook zo in het geestelijke. Hij geeft alle kracht.

We hebben gekeken naar de afsluiting. ‘Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.’ De zaligheid van zielen als het Evangelie wordt geproclameerd. De Godheid van God wordt geproefd. En de vrede van God zal met je zijn.

 

Zondag 20 september 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 17 en 2 Korinthe 13