Paulus roept de gemeente van Korinthe op tot gebed. Het gebed is nodig om de zegeningen van God te ontvangen. Een christelijke gemeente kan niet functioneren zonder Prayermeeting: een bijeenkomst waarin we onze zorgen en vragen voor de Heere neerleggen. We moeten onze zorgen en zonden (ook die van anderen) bij God brengen. Verder wijst de apostel op een eerlijk en godzalig leven en het getuigenis dat daarvan uitgaat.

De apostel spreekt over lokale aangelegenheden. Hij dankt voor gebed. En hij legt uit waarom hij ze nog niet heeft bezocht. En verwerpt de suggestie dat hij niet in de gelegenheid was. Hij legt dat uit.

Maar er is meer. Ik wil laten zien vanmorgen dat er een thema is: geestelijke route. In vers 11 begint dat.

Het is belangrijk om het gebed met elkaar te delen. De apostel roept vaak op tot gebed voor gebed voor hem zelf. Zodat hij het evangelie kan brengen. Het gebed is onmisbaar in het werk voor God. Gebed is ook dankzegging voor alle gaven.

Gebed. Je denkt misschien: God heeft geen gebed nodig. Hij heeft ons gebed niet nodig. Hij kan ons redden zonder ons gebed. Het gaat niet om wat God kan doen, maar om wat God wil. Het is een gebod. Hij wil dat wij bidden. Hij kan het zonder. Maar Hij wil dat wij bidden. Er zal geen verhoring zijn zonder het aanroepen van God. Het is Zijn gebod.

De apostel zegt het heel vaak, dat we moeten bidden. Daarmee suggereert de apostel dat we niet zonder kunnen. Wij zijn erg zwak en God is er groot. Wij hebben Zijn zegen echt nodig. Zonder Zijn zegen hebben we geen stabiel leven.

We moeten betrokken zijn op anderen. En voor ze zorgen. Collega’s, familieleden, iedereen. En daarom moeten we voor ze bidden. Als we van ze houden, bidden we voor ze. Als we niet bidden, gaan ze dood. Voor hun zaken moeten we bidden.

We bidden soms voor iets en God geeft het. Dat is een grote zegen! We moeten ons tot de Heere wenden. We bidden tot God. Dan hebben we geen twijfel dat de zegen van Hem komt. Hoe meer we bidden, hoe meer we krijgen van Hem.

Het is de wens van de apostel dat God wordt gedankt voor de zegen. Vandaar dat wij een prayermeeting hebben. Dat is een oude traditie hier om Bijbelstudie en Prayermeeting van elkaar te scheiden. Er zijn ook Worshipmeetings. Maar wij volgen de aanwijzingen uit Handelingen. In een Prayermeeting 50-60 jaar geleden, ergens in deze stad, was er veel theologie, ze dankten overal voor. Er was niets om voor te bidden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Spurgeon noemde de Prayermeeting een Askingmeeting. Het gaat om het vragen. Er was ook een keer een dame die bij een Prayermeeting om kleine dingen vroeg. Niet om grote dingen. Wat is een Prayermeeting? Een Askingmeeting voor grote en glorieuze dingen. We hebben een agenda. Een exclusieve. Er is een agenda om te helpen. Ik herinner me een broeder enkele jaren geleden die nergens voor te bidden had. Hij dacht aan een formulier om in te vullen. Het is verbazingwekkend hoe mensen verkeerd naar de Prayermeeting kijken. Bidden is in de aanwezigheid van God komen. Om te bidden voor zielen. We komen om met elkaar te bidden. En brengen de zaken voor de Heere. We bidden voor iedereen voor wie we verantwoordelijk zijn.

Ben je wel eens bij een Prayermeeting geweest? Ben jij beschikbaar om te bidden, ben je gered door het bloed van Christus? De apostel wijst op de kracht van het gebed.

In vers 12 gaat het over het delen van oprechtheid. Het getuigenis van ons geweten moet zuiver zijn. En eenvoudig. En puur. Niet met vleselijke wijsheid. Ons getuigenis klinkt in de wereld. We zijn in eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid op de wereld. Dat moet onze richtig zijn.

We vertrouwen het woord van God. Volledig. De boodschap van Christus. Ik ben bang dat veel christenen niet eerlijk zijn. Er wordt veel ingezet op emotionele effecten in kerken. Er was snel gebed. Geen aandacht voor waarachtige bekering. Het gaat niet meer over zonden.

Apostel zegt dat onze vreugde is in het getuigenis van ons geweten. In deze dagen zijn er veel kerken van wie de diensten lijken op concerten en theaters. Het is funny. Het verschilt niet van de wereld. Kom hier. Maar het gaat niet over bekering en over het leven met Christus. Er is het welvaartsevangelie. Predikers die veel geld van mensen afhandig maken.

Maar het gaat om het belijden van zonden, geen geheime zonden, onze verantwoordelijkheid is om eerlijk te zijn. En oprecht voor God.

Vers 15-16, de apostel legt uit waarom hij niet kwam. Hij legt uit dat wat hij zegt betrouwbaar is. Niet het ene zeggen en het andere bedoelen. We zijn vertegenwoordigers van Hem. Christus is absoluut betrouwbaar. Al Zijn beloften zijn betrouwbaar. In Hem is ja ja. De beloften zijn Amen in Hem. De beloften van een lijdende knecht des Heeren, ze zijn waar. Omdat Hij betrouwbaar is, moeten wij dat ook zijn.

In vers 21, ik zal kort zijn, God heeft ons geroepen. Hij stortte het leven in uw harten uit. En dan komt de apostel opnieuw bij het delen uit: delen van oprechtheid en ons geloof. [De preek werd hier beëindigd omdat de voorganger onwel werd.]

Metropolitan Tabernacle (Spurgeon’s) London (UK), zondag 23 februari 2020, 11 uur. Schriftlezing Psalm 130 en Psalm 131 en Romeinen 13.