De enige Middelaar

Jezus Christus, de Middelaar van God en van de mensen, is veel meer dan een ‘zakelijke’ mediator die twee partijen bij elkaar brengt die door beiden wat toe te geven tot elkaar komen. God is heilig, volmaakt en kan geen gemeenschap hebben met de zonden. Wij mensen zijn naar het beeld van God geschapen maar gevallen door onze ongehoorzaamheid. God is zowel rechtvaardig, er moet betaald worden, als genadig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Geen mens kan die hoogste prijs betalen want een mens zou betalen vanwege eigen schuld. God Zelf kwam, Jezus de tweede Persoon in de Godheid gaf Zijn leven. Hij is de enige Middelaar. Zonder Hem kunnen wij geen gemeenschap met God hebben. Wij hebben Hem nodig als Heere én Zaligmaker.

1 Timotheüs 2 vers 5: ‘Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus‘.

De enige Middelaar

Voorbidding en dankzegging voor alle mensen. Wereldwijd. Niet alleen koningen of staatshoofden maar ook alle onderdanen. In alle gerustheid een leven met de Heere. God wil dat alle mensen zalig worden. Van overal vandaan. Dat betekent het. Niet dat alle mensen zalig worden. Niet iedereen gelooft in Christus tot zaligheid. Er is alleen een Middelaar voor alle mensen.

Waarom maar een? Een Middelaar. Mediator. Een geschil tussen een werkgever en werknemer om ze samen te brengen. Compromis te sluiten. Er is in allerlei vormen een mediator nodig. In de familie. Mensen weer bij elkaar gebracht worden. Als er alleen een verschil van mening was tussen God en mensen. Dat God een beetje toe moet geven en mensen. Dan zou de Middelaar alleen maar een beetje hoeven spreken met beiden. God is heilig, volmaakt. Onvergelijkbaar met wie dan ook. Wij mensen zijn tegen Hem. Gebod overtreden. Het is iets heel anders dan door te spreken samen te brengen.

God is volmaakt. Hij kan niet liegen. Hij is rechtvaardig. Hij kan geen zonden verdragen. De Middelaar die we nodig hebben moet onze plaats innemen. Wie kan dat doen? Er is een God en een Middelaar. Een groot verschil tussen atheïsme en het christelijk geloof. Atheïsme: er is geen God, geen schepper. Alles wat we om ons heen zien, biologische systemen, de ongelooflijke functies in schepselen, laten zien dat er een Ontwerper is, maar is ontstaat uit chaos, ongericht bracht in eens structuur en orde. Alles bij pure kans ontstaat. Er is geen God. Geen eeuwigheid. Geen wetgever die absolute standaarden aan mensen gaf. Geen openbaring van God. Waarom we hier zijn en geen reden voor het leven volgens atheïsme.

Het christelijk geloof is totaal het tegenovergestelde. Er is een Maker, een Schepper. Alles wat we om ons heen zien is een uiting van dat Hij er is. Hij is wijs. Hij is onderscheiden van ons. Boven ons. Benaderbaar. Naar Zijn beeld geschapen. We hebben gewetensvol leven. Door geen wetenschapper begrepen. We hebben taal. We zijn niet heilig in welke vorm dan ook. God schiep ons voor een reden, voor een doel. Voor Hemzelf. Maar zonden kwam in. De mensheid viel. Ja, mensen kunnen goede gedachten hebben, goede motieven. Maar elk deel van ons geïnfecteerd voor onszelf te doen.

God kan zo rechtvaardig en genadig zijn. Door de Middelaar Jezus Christus. Kan een mens dat doen? Hij moet volmaakt zijn. Als hij dat niet is sterft hij voor zichzelf vanwege eigen zonden. Geen mens kan dat doen. De Middelaar moet heilig zijn. Een Persoon in de Godheid. Mysterie in de Godheid. De tweede Persoon Jezus Christus werd mens. Om te lijden om te lijden zoals wij behoorden te lijden. God om geschikt te zijn om dit werk te doen. Niemand anders dan Christus kon het doen.

Wat een transactie. Toen Christus kwam in deze wereld. Hij is genomen en naar Golgotha gegaan. Wat een transactie met God. Zondaren die tot Hem komen en vertrouwen in Hem. Hij gestraft in hun plaats. Al de steden zoals Londen kunnen qua grootheid niet worden vergeleken met wat Hij op Zich nam op Golgotha, de prijs die Hij betaalde. Geen mens kan heen Middelaar zijn.

Heeft de Islam een middelaar tussen God en mensen. Leert dat alle mensen in staat zijn om God te dienen. We zijn niet gevallen zegt de Islam. Moreel gezien natuurlijk. Je kunt het zelf. Je hebt geen middelaar nodig maar instructies om God te dienen. Paulus schrijft aan Timotheüs dat er een Middelaar is. Islam ziet Jezus niet als de Zoon van God. Wat je moet doen in Islam is gebeden in Arabisch, ramadan houden en de bedevaart maken. Is er in boeddhisme een middelaar? Geen heilige God. Geen oordeelsdag. Geen zonden en vergeving.  Verzoend met God. Er is geen onderwijs dat je veroordeeld bent en hulp nodig hebt. Hindoeïsme. Dat er meer dan 3 miljoen goden zijn. Een grote god maar niet persoonlijk benaderbaar. Geen verzoening met hem nodig. In sommige delen een middelaar. Een offer brengen leren ze.

Als we Hem niet hebben, te trots. We zijn verloren en gaan dan verloren. De Middelaar gaf Zichzelf. Zelfs voor de wereld geschapen was. Van voor de grondlegging der wereld vastgelegd. Rantsoen voor allen. Niet letterlijk allen. Maar voor iedereen over de wereld. Wat voor de schepping van de wereld werd afgesproken werd toegepast in de tijd en gepreekt. Een rantsoen. Een prijs die betaald moest worden.

De heilige Schepper, Vader, Zoon en Heilige Geest, schiep de mens maar die viel. Christus kwam om te lijden en te sterven. Allen die tot Hem komen, in Hem geloven ontvangen een nieuw geestelijk leven. Het meest bijzondere wat je in het leven kan overkomen. Met Hem te leven.

We hebben geen middelaar nodig zoals in het zakelijk leven. Iets oplossen aan beide kanten. Nee, Christus is die Middelaar die ons met God verzoend heeft en met Hemzelf. Wat is je visie op de wereld? Atheïsme? Niet meer dan dierenleven? Of de boodschap van de Bijbel? De boodschap van eeuwig leven. Dat is wat we nodig hebben. Dat Hij onze Heere en Zaligmaker.

 

Zondag 26 mei 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 1 Timotheüs 2 vers 5