Het Evangelie van vrije genade is een getrouw woord om door alle mensen aanvaard te worden. Christus Jezus de Zoon van God kwam naar deze aarde om te betalen voor de zonden. Wij moeten bekeerd worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. De bekering is zo’n grote verandering: van een tegenstander en opstandeling tegen God tot een kind van Hem die Hem toebehoort en deelt in Zijn liefde. Ongeloof herkent de werkelijkheid niet. Vertrouw op God met heel je hart en je zult bekeerd worden.

1 Timotheüs 1 vers 15: ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben‘.

De noodzaak van bekering

Dit is de boodschap van Paulus die hij predikte in dorpen en steden. Het is de boodschap van Christus. Vanuit het Oude Testament de boodschap van de profeet Jesaja. Het is de boodschap van de Bijbel. Dat Christus zou komen, dat Christus is gekomen voor de vergeving van zonden.

Het is een betrouwbaar woord. Om te worden aanvaard door alle mensen. Dat Christus naar deze wereld kwam in een menselijk lichaam voor vergeving van zondaren. Voor Saulus van Tarsen en andere zondaren. Bekering is een enorm groot gebeuren. Het kan niet overschat worden.

Grote verandering door de bekering. Eerst opstand tegen Hem en dan zonen van God, prinsen en prinsessen zegt de Bijbel zelfs. Bekering is een groot gebeuren voor de toekomst. We kijken voor de bekering alleen het oordeel tegemoet. Hem verworpen. Maar nu, na bekering, zijn we op weg naar het Paradijs met Christus. Als derde is bekering een grote verandering in jou en mij. Karakter veranderd. Nieuwe natuur. Begrip van de zaken van God. Nieuwe verlangens in de tijd.

Voorheen waren we helemaal bezet met het materiële leven en onszelf. Maar na bekering willen we Hem kennen. Anticiperen erop. Gemeenschap met God. Spreken met Hem. Grote verandering de status, de toekomst en nieuw karakter.

Voor de bekering waren we niet in staat verder te zien dan de horizon. Voor de bekering is onze blik beperkt tot het hier en nu. Na de bekering zien we het doel van dit alles hier. En wat God wil doen. Voor de bekering hadden we een beperkte blik. Nu een nieuw gezicht. Het vereist een Damascus-ervaring.

Paulus was voorheen een godslasteraar. Dat betekent niet dat hij godslasterlijke dingen over God zei. Dat is de moderne betekenis nu. Maar hij had een positie om de christelijke kerk te vervolger. Hij zei allerlei dingen tegen hem. Vooral Paulus radicaal veranderde en een apostel werd, had hij de taak om te liegen over christenen. Informatie tegen christenen. Hij maakte ze sekten.

Je kunt het zien in het moderne leven. 1971. Michael Bordeaux. Hij was in Rusland. Hij was heel goed in de Russische taal. Hij las dat ze daar tegen Baptisten waren. Ze schreven dat Baptisten hun kinderen doden. Dat ze seksuele contacten met hun kinderen hadden. Het was helemaal niet waar. Het was de propaganda machine. Hij publiceerde het in Europa. In die tijd ontvingen we materiaal van de raad van gevangenissen waaruit bleek wat de Sovjet-Unie deed met hen in gevangenissen, in Siberië. Dat was precies wat Paulus deed.

Ik ga niet op politieke zaken in. Maar wat doet Rusland? Ze publiceerden het in de media. Intimideren. Paulus deed dat. Ik kan geen ander beeld geven van Paulus dan van in deze drie woorden: die voorheen een godslasteraar was. Wat een grote verandering. De genade was zo overvloedig door Jezus Christus.

Waarom was Paulus zo tegen het christelijk geloof? Hij was geen atheïst. Hij was een zeer religieus mens. Waarom haatte hij dat Christus kwam en naar het kruis ging voor de zonden. Is dat niet een boodschap van liefde? Waarom haat iemand dit? Ik kan het begrijpen daar ik het zelf herken. Het was zijn trots. Wat deze priesters zeiden: niemand zegt me dat ik dit moet doen. Ik kan de genade verdienen van de genade van God. Leer ik niet veel in Joodse lessen. Niemand vertelt me dat. Hij kan God behagen en doen wat hij wil doen. Hij was misschien heel ambitieus. Dat was wat die vroege predikers zeiden. Toen ik het eerst het Evangelie hoorde, dacht ik ook dat het niet voor mij was.

Ik had zo’n ervaring. Het gaat terug naar de jaren ’60. Ik was betrokken in gevangenisbezoek. Ik bezocht een gevangene. Het was een enorm dik glas. Toch beter op een vreemde wijze meer vrijheid dan later een meer informele manier van ontmoeten.

Hij leek geïnteresseerd. Het gesprek veranderde. Hij vertelde en draaide de andere kant op. Hij kon aan zijn kant van het glas de andere gevangenen zien die ik niet kon zien. Hij zei al wat je zegt, je maakt me niets beters dan die anderen. Je vertelt me dat ik een zondaar ben?! De trots van een gevangene. Hij wilde beter zijn dan zijn medegevangenen.

Een vrouw stopte met naar de kerk te gaan. Weet je wat hij deed? Hij maakte een zondaar. Ik zei: dat is goed. Het was het juist om te zeggen maar niet het juiste woord. Het gesprek stopte. Hier is de trots in ons.

Vers 14. Zo groot is de barmhartigheid van God. Als je naar Hem keren. Toen ik een jongere was, was niets van dit in mij. Ik dacht goed van mezelf. Waarom ik zo worden verdoemd door God. Ik kon het kruis van Golgotha niet zien. Dat Christus de eeuwige straf leed.

Er was een man die raakte verslaafd aan de drugs. Hij gooide zichzelf van het dak van een flatgebouw. Hij had een opname voor zijn ouders achtergelaten. Een wonderlijke roze wolk zou hem opnemen. Hij dacht het maar viel naar beneden en kwam om. Ongeloof is precies is dat. Het ziet een roze wolk. Dit leven is enige leven. Dit is een geweldige plaats. Er is niets van God. Ongeloof is als een roze wolk.

Ik hoorde een man die een ernstig ongeluk had. Hij had veel lijden erna. Hij kon zijn familie niet herkennen. Wie zijn deze? Zijn vrouw herkende hij niet. Hij keerde terug naar zijn huis en herkende ze familie niet. Maar op zijn werk herkende hij zijn collega’s wel.

Ongeloof is zoals dit. Je ziet je Schepper niet. Geschapen wereld niet. Dat je leven aan God toebehoort. Dat je op een dag God moet ontmoeten. Hoe langer je in ongeloof leeft, hoe erger het wordt. Er was een vrouw ze meende dat alles van plastic slecht voor haar was. Ze was een vrouw van middelbare leeftijd. Ze geloofde dat alles wat plastic was op afstand diende te houden. Ongeloof is als dat. Praat niet over God. Over Christus. Over vergeving van zonden. De grote obsessie tegen God.

Dit zijn zulke verbazingwekkende woorden. ‘Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben’.

Al je zonden worden uitgewassen als je gelooft in Jezus Christus. Zelfs Saulus. Als je je afvraagt, hoe weet ik of God mij accepteert? Hier is het antwoord: zelfs Saulus. Hier is de grote Heelmeester van je leven. Zelfs Saulus. Kom tot Hem. Vertrouw op Hem met heel je hart en je zult bekeerd worden.

Zondag 14 februari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 19 en 1 Timotheüs 1 vers 1-17