Zondag 3 december – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [London] – 1 Tessalonicenzen 5 vers 1

‘Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.’

Spirituele waakzaamheid

De komst van Christus zal onverwacht zijn. Al eerder heeft Paulus verteld over de wederkomst van Christus. Voorzichtig. Niet goed om te weten wanneer (de tijd en de gelegenheden).

De Griekse grondtekst verwijst naar tijden. Gelegenheden. De geschiedenis van de mensheid is in te delen in tijdperken. Deze periode, die periode. Analyseren geschiedenis zo. Moderne tijd. Postmoderne tijd. Alleen de Schrift wijst erop. Hint op perioden. Opvallend. Geschiedenis van de mensheid. Waarom perioden? Volgt uit de Schrift!

Spreken over eigenschappen van de tijd. Bepaald karakter. Het is echter niet mogelijk om de tijd van de wederkomst van Christus eruit af te leiden.

Het zal plotseling en totaal onverwacht zijn. Als lijkt het niet echt. Atmosfeer verandert. Dag van oordeel en ‘alarm’ voor de ongelovigen. Verschrikkelijk dag voor hen.

Niet dat Christus vergeleken kan worden met een dief. Tegenovergestelde! Man van de dag. Maar gebruikt bij wijze van spreken als komende als een dief in de nacht.

Vrede en veiligheid. Vers 3. Niet bedoeld dat er geen strijd is, dat het vrede is. Nee, Schrift laat het tegenovergestelde zien. Mensheid is aan het strijden. Zit in ons. Leren het op internet ook.

Alleen geïnteresseerd in het tegenwoordige, deze wereld. Ethos van de westelijke wereld. Dit leven, gemak en comfort. Niet zoveel aandacht voor in de media dan ooit tevoren.

Veiligheid/bevrijd/zonder gevaar van God. Los van God… Zoveel omgekeerd. Seksuele moraal: alles mogelijk nu.

Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Het betekent niet dat alles zal vergaan. Het betekent dat alles wat het leven niet is en wel zo ingevuld wordt, zal vergaan. Gerechtigheid en straf. Dan komt alles wat voor God niet kan bestaan tot een eind.

Zoals een vrouw een kind baart. Ineens komt het opzetten. Kun je niet tegenhouden. Ze verliezen niet hun bestaan. Maar verandert.

Komst van Christus

In vers 5 verandert de toon. Kinderen van het licht of van de duisternis. Niet in duisternis? Waarom? Vanwege jou goede werken, intelligentie? Nee, vanwege de vergeving van God. Uit genade ontvangen door de komst van Christus.

De verandering is opvallend. Eerst spreekt hij jou aan en vervolgens in wij. Inclusief hemzelf. De prediker is er zelf bij betrokken. Ook hij is een doelwit van de satan. Ook in gevaar in die zin.

Behouden voor de eeuwigheid! Kinderen van de dag, van het licht. Aparte groep! Van de dag van Christus. Klinkt misschien vreemd maar is krachtig. Wedergeboren. Daarbij hoor je nu. Kijkt ernaar uit, verwacht het.

Kind van de dag

Als jou als een christen onrecht wordt aangedaan in het werk, in de familie, je bent een kind van de dag. Vergeven zondaar de dagelijkse zonden. Het is onze familie, groep, kinderen van de dag!

Je behoort niet tot deze wereld. Wat er allemaal gevolgd moet worden. Pop en rock, sterren volgen en van weten.

Nieuwe visie, horizon, nieuwe motivatie. Kinderen van de dag. Dag van Christus gaat komen!

Sommige christenen lijken wel van de nacht. Hopelijk jij niet. Toen ik jong een christen was geworden. Uitgenodigd voor een feestje. Muziek ook. Mensen daar zagen er uit als wereldse mensen. Het is erg dat sommigen christenen die Hem belijden zoveel van de wereld hebben. Zie hun huizen?

Zijn zij christenen? Als ze plotseling overlijden? Middelbare leeftijd kan. We moeten kritisch naar onszelf kijken.

God heeft ons een nieuwe natuur gegeven. Laat ons niet slapen! Zoals de onwedergeborenen, onbekeerden. Laat ons waken en voorzichtig zijn. Ons probleem is dat we in slaap vallen.

Soldaat

Vers 8 geeft het beeld van een soldaat. Alert. Voorzichtig, gematigd. Rationeel. Niet in de wijn.

Slapen we voor het christelijke leven? Wat doet een wacht? Oplettend zijn! Is waakzaam. Controleert. Of we door een vijand aangevallen worden.

Als we op internet zijn, sociale media ook. Volg je dingen die arrogant zijn van karakter. Je gaat een gang binnen. Het beïnvloed je gedachten. We moeten voorzichtig zijn. Als je dat niet doet, slaap je. De nacht valt in.

Speciaal woord voor vandaag. Vandaag de dag. Als je het 100 honderd jaar geleden had gezegd.

Hoe mensen toen leefden. Maar kijk naar nu! Nu komt het binnen. Nu het leven als een stad met 100 gangen/wegen. Komt van alles binnen. Meer dan voorheen!

Als een christen achteruitgaat, wat ons allemaal kan gebeuren, dan volgt altijd een periode van de nacht, met gangen van de wereld. Ben ik waakzaam? Hoe zijn mijn woorden? Eerlijk? Altijd negatief over anderen? Mijn kleding? Is het ‘juist’? Hoe zit het met de persoonlijke godsdienst? Hem dienen? Dank ik God? Leef je dagen in de week zonder omgang met God? Hoe zit het met leren? Je weet van alles, over de doctrines. Maar hebt nodig dat het herhaalt wordt en opgefrist. Elke keer weer. Vrouw in de kerk. Wilde meer leren. Bijbelschool? Bijbelstudie haar nooit gezien. Leviticus, kent u dat? Ja, ken het. Maar zo moeilijk. Maar hoe zou het komen? Als je je er niet in verdiept? Oproep om naar de Bijbelstudie te komen. Ik weet wel: sommigen heel druk door de week en hoe belangrijk toch om te leren van de Bijbel? Terug naar het punt. Leren, verdiepen.

Trots kan ons overkomen. Dat we niet meer hoeven leren. Nee! Zo belangrijk om alert te zijn. Ongeloof misschien zelfs wel. Je gelooft misschien in vergeving van zonden. Maar meer? Duivel heeft vele technieken! Zijn duizenden onderdanen. Je stopt met geloven in de tegenstand van de satan. En het aandoen van de wapenrusting Gods.

De christelijke strijder. Vers 8. Paar punten die ook in Efeze 6 terugkomen. Borstwapen van het geloof. Hart te beschermen. Helm van de zaligheid om het brein, de gedachten te beschermen.

Overgebracht worden in heerlijkheid! Geloof, liefde en zaligheid. Een oproep van de apostel Paulus om waakzaam zijn. We zien de noodzakelijk hiervan. Het is de sleutel van het gedeelte.