De Heere God staat Zelf voor Zijn eigen werk in. Het zijn niet de mensen die het doen, zij worden slechts ingeschakeld als middel. Zo net als Samuël terugziende op wat de Heere gegeven heeft. De gedenksteen opgericht: de steen der hulpe. Zijn hulp is volledig, liefdevol en geordend. Hij laat niet het varen het werk dat Zijn hand begon.

1 Samuël 7 vers 12: ‘[…] Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen‘.

Episodes van de christelijke levensreis

Vers 12. ‘Samuël nu nam een steen, en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.’

Ongeveer vijftig jaar geleden toen mijn vrouw en ik hier kwamen, was het dichte mist. Het was een moeilijke start buiten, maar niet hier binnen in het gebouw. De Heere heeft geholpen. Zoals de steen die Samuël oprichte. De Heere heeft geholpen.

Het was een gedenkteken dat de Heere hen geholpen had. Niet alleen bij de aanval van de Filistijnen maar in alle voorzienigheid. Het Hebreeuws heeft geen ander woord dan zo te vertalen de Heere heeft hiertoe geholpen. Om te verstaan wat voor soort hulp. Omringen. Dat is het woord. Omgeven door de Heere.

Als je denkt aan het leven van Elisa. Die in de morgen opstond en zag de wagens klaarstaan. Open de ogen van de jongen. Met de vurige wagens omringd.

De hulp is volledig om ons heen. Beschermende hulp. Het is liefdevolle hulp. Dat karakter heeft het. Het was een geordende hulp. Een troep in het leger zoals David had. Als God helpt is het niet zomaar iets maar is het complexe hulp. Dingen vallen op hun plaats.

Er is een reden waarom ik erover wil spreken is het volgende. 57 jaar geleden was dit het woord waar we op voorbereid waren. Gods hulp in het werk van de Heere. We waren zo getraind. Hoe God de weg opende in het missionaire werk. En het komt binnen.

Je gaat naar een plaats en je denkt hoe zal het gaan? Maar je hebt dit bij je. En je herinnert het je wat je bij je hebt. Geen opzienbarend geloof. Maar in gedachten wat God doet die helpt.

[…]

 

Woensdag 21 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezing 1 Samuël 7 vers 3–13 – Annual thanksgiving day [=jaarlijkse dankdag]