De gelovige lijdt niet in directe zin zoals Christus Jezus heet geleden. Zijn lijden en sterven was betaling voor de zonden en verwerving van het eeuwige leven. Tegelijkertijd heeft het lijden, de vervolging en verdrukking, van de gelovige ook een effect. God heeft er Zijn wijze bedoeling mee tot Zijn eer. Het lijden kan zo een middel zijn voor de ander tot zaligheid. 

1 Petrus 4 vers 1: ‘Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde’.

De mentaliteit van de gelovige

Het komt zo sterk sterk naar voren in deze verzen. Dewijl begint het mee. Vers 18. En hoofdstuk 4 en vers 1. Je ziet hoe de apostel Petrus aansluit bij wat in vers 18 van hoofdstuk 3 is. En bij in de tijden van Noach. Onze gedachten gaan er naar terug. Opstand tegen God. 120 jaar. Wat was de uitkomst? Hij en zijn familie bevrijd en als het ware een nieuwe werkelijkheid aanbrak.

Allen die gelovigen in de tijd, en eeuwig goed kwam van het lijden van Christus. En jezelf in het lijden. op een bepaalde wijze instrumenteel. Als we kijken naar vers 1, dat is over Christus. En vers 3 gaat over ons. De heidenen. Vanaf vers 1 en het einde van vers 2 is een transitie, heel licht, van Christus naar ons. Als je dat niet ziet, mis je waar het over gaat.

De tijd niet langer te leven in de begeerlijkheden van de zonden. Christus deed dat nooit. Zie je de transitie? En de rest dat volgt. ‘Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde’. Hoe kan dat over Christus gaan? Hij heeft nooit gezondigd. God en mens.

Hij was zo heilig dat dat verdiend heeft het eeuwige leven voor allen die in Hem gelovigen. Een positieve verlangen om de hemel te ontvangen. Zijn Goddelijke rechtvaardigheid. Minimaliseer Christus nooit naar een aspect.

Op welke manier dan de betaling van Christus? Uit het Grieks ermee gestopt. Of voltooid, een einde eraan gemaakt. Hij heeft niets meer met zonden te maken. Christus heeft Zelf nooit gezondigd. Hij kwam in onze veroordeling. Voor al de Zijnen. Afgedaan met zonden.

Op deze manier is het woord van toepassing op ons. ‘Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde.’ Over welk lijden in het vlees gaat het over? Petrus heeft erover geschreven in 1 Petrus 3 vers 14 en vers 16. En zo gaat het verder in hoofdstuk 4 vers 4. We kunnen verdergaan naar vers 12. Het hele onderwerp in hoofdstuk 3 en 4 raakt aan het lijden van christenen vanwege het geloof.

Het gaat over ons lijden van verwerping, weerstand van ongelovigen. Vanwege ons geloof. Christus’ lijden voor de zonden, en op een zwakkere manier ons lijden. Natuurlijk niet zo’n groot effect als Christus’ lijden. Dat bracht de zaligheid aan.

Ons lijden heeft een effect. Zielen gered. Hoe zien wij niet. Je kunt niet lijden zoals Christus met de zaligheid als gevolg. Maar wij kunnen niet lijden zonder God iets positiefs eruit voortbrengt. Dat geliefden gered worden. Je geduld. Iets wonderbaarlijks, eeuwigs komt er van.

Zoals Christus heeft afgedaan met zonden. Wat betekent dat voor ons? Zaligheid. Als je echt gered bent, nieuwe mentaliteit. Nieuwe smaak. Dit onderscheid van je vrienden en collega’s. Je verheugt je niet in dezelfde dingen. Kijkt niet naar dezelfde films met alle immoraliteit. Je smaak is veranderd. Kun je niet meer doen, er mee afgedaan. Niet meer in liefde mee gevallen. Je hebt je oude muziek weggegooid. En de teksten en de ideeën. Alle zogenaamde muziek vanuit de hel. Je smaak is veranderd. Je ziet dat is de wereld, de vijand. Die de gedachten van mensen overneemt. Je smaak is veranderd. Omdat je dezelfde dingen niet kunt bespreken. Het raakt je zalendoen. Werk. Familie.

Als je geen nadeel hebt vanwege Christus, ‘namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde’. Het is een indicatie dat je afgedaan hebt met de zonden. Het is er nog steeds in je de oude natuur. Het komt soms naar boven.

Zoals de oude Puriteinen zeiden over inwonende zonde. Niet dominant meer. Als je uitglijdt haat je het. Je hebt afgedaan met het leven van de wereld en de zonden.

Het gaat nu over de christen. Vers 2: ‘Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven’. Dit zijn bijzondere woorden vrienden. Je bent slechts negentien. Rest van je leven. Ik ben oud nu. Ik herinner me dat in de tijd dat ik een jongen was. Veel sterker, groter dan ik en sommigen intellectueel. En dan lees je over iemand in vijftig overleden, zestig, zeventig. Sommige geven we er niet veel voor en leven lang. Maar we weten allemaal niet wanneer ons leven over is.

Ik kon zoveel beter doen, wijzer met kinderen, voorzichter. Misschien in het Grieks komt het beter over dan in het Engels de tijd die over is, is kort. Een mooi woord wat hier wat verborgen is. Dat hij niet langer leeft. Leeft. Er zijn veel woorden voor leven in het Grieks. Of doorbrengen als woord. Maar dit is veel beter.

Als je schoenen koopt. Je besteedt het geld wijs. Controle in je uitgaven. Of een ander die denkt of die het kan betalen. Leven heeft niet de actie in zich. Dirigeren. Dat is een briljant woord.

Mijn vader was een dirigent. Hij hield het stokje niet vast om de tijd aan te geven. Als het ware zijn wil door het stokje in de muziek. De musici waren zeer ervaren. Het was niet alleen oefening. Er was veel meer te doen. Ik moet mijn tijd er niet mee verspillen. Alleen maar een microfoon. En dan in de vijftiger jaren de muziekbanden. Dirigeert.

Dirigeren wij ons leven voor de Heere. Accepteer ik elke uitnodiging. Tijd voor de familie, tijd voor de Heere? Teveel verantwoordelijkheid op mijn vrouw of op mijn man voor de moeilijkheden. De zorgen van opgroeienden. Mijn houding in het werk. Wat laat ik zien?

Laat je tijd niet lopen. En je dirigeert. Den tijd, die overig is in het vlees, te leven, te dirigeren. Zoals andere mensen. Inwonende zonden. Er is een oude natuur in ons. Waarom ga je er naar terug wat je zoveel plezier in had.

Heb je ooit gelezen van John Bunyan’s Heilige Oorlog? Mogelijk gelezen in de Christenreize -elke christen hoort dit gelezen te hebben. John Bunyan groot verstand, illustraties. Stad van God en de stad van mensenziel. Bezet, bestuurt bij diabolus. Dan prins Emmunael komt. Duivel uitgedreven. Dat is zoals de bekering. Nu het hart bezet door Prins Emmanuel.

Nog steeds mensen in de stad. Nog steeds de oude natuur daar. Het is zo behulpzaam in de strijd tegen de zonden. Dit grote werk van Bunyan. Diabolus valt aan en aan, en faalt. En dan een plan om de mensen uit de stad mensenziel. De stad is een markt. Zij houden van zakendoen. We houden van Prins Emmanuel. We houden van de nieuwe orde. En over tijd krijgen ze het voor elkaar om de dingen met het stempel van Diabolus. En hun harten verzacht. Het ondermijnen het hart van mensenziel.

De Heilige Oorlog werkt nog steeds. De grote zonden brengt satan in. Een stad in Amerika mensen veel meer goederen dan het Verenigd Koninkrijk. De goederen van deze wereld. De Cadillacs van deze wereld, wat nu uit de mode is om te zeggen.

Alleen de morgendienst. De dag voor ons. Je leest de Heilige Oorlog en de onderhandelingen van Diabolus. Je kunt het kasteel houden maar ondertussen de goederen, en verkoop. Je ziet het in levens omstandigheden en in de kerk. Breng mijn muziek in, zeg Diabolus. En seksualiteit alleen maar over mij, mij, mij. Sommige voorgangers zeggen ja breng het maar in satan. Je ziet het zelfs in reformatorische voorgangers. Internetdominees. Groot. En dan je ziet zwak, geeft de dienst aan de anderen. Duizend in de morgen, paar honderd in de avond.

Afgedaan met de zonden van de wereld. Diabolus is binnen. Hoe lang en hij zal overnemen. Die is Puriteinse toepassing. ‘Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen’. Je wandelt in de ontuchtigheden elke keer dat je kijkt naar een Hollywood film vol met seksualiteit.

Het is zo verdrietig. Ik zie christenen met de juiste perceptie. En dan trouwen. En dan een band en een DJ. Je kunt het verschil met de wereld niet zien. Je dacht het jonge stel had afgedaan met de wereld. En nu met tot hun nek in de wereld.

Hoe kan een christen zich bezighouden met wijnzuiperijen? Niets mee van doen. Vers 4. Medeloopt. Rent [red: King James Bible]. Haast is goed. Vers 5: ‘Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden’. Als Christus komt, zullen velen leven en ook die gestorven zijn. Vers 6: ‘Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest’. Zo gelovigen moeten sterven. Iedereen. Naar de mens sterven. Maar naar God leven. De ziel.

Vers 7: ‘En het einde aller dingen is nabij’, het is dichterbij dan je denkt. Zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. Het ene is bijna conditioneel voor het andere. Als je waakzaam bent, bidt je, en als je bidt ben je waakzaam. O vrienden laten we ons leven dirigeren naar Zijn wil.

 

Zondag 14 april 2024 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 14 en 15 en 1 Petrus 3 vers 18-22 en 1 Petrus 4 vers 1-7