Het Evangelie naar de beschrijving van Paulus gaat over niemand anders dan de Heere Jezus en die gekruisigd. Op de Goede Vrijdag stierf de Zoon van God aan het kruishout van Golgotha. Hij nam de schuld en straf van de zonden op Zich, uit liefde op Zich. Ongekende genade en onbevattelijke liefde. Wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt ontvangt geestelijk leven en eeuwige zegen.

1 Korinthe 2 vers 2: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd‘.

De centrale plaats van Christus

De apostel spreekt hier op een moment dat hij in Korinthe arriveert. Hij schrijft het vanuit Efeze, het jaar 55 AD. Paulus was eerder in Korinthe geweest. Hij kende ze voor 1.5 jaar. Korinthe was een immorele stad. Tempeldienst met prostitutie. Als iemand aan lager wal geraakt was zei men je bent ‘gekorintiseerd’. Slechte reputatie. Zoals het er in onze tijd uitziet.

Ondertussen werd er in Korinthe veel gestudeerd. Griekse filosofie. Oreren. Toen Paulus in Korinthe arriveerde, dacht je dat hij zomaar een mens was, maar een intellectueel. Paulus maakte de grote beslissing om precies dat niet te doen. De grote argumenten te gebruiken, de methoden van die tijd. En zeker sprak hij niet over politiek.

Hij kijkt terug: Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Niet te vermaken. Om van zichzelf te spreken. Zelfs niet het bewijs van het bestaan van God aan de Polytheïsten te prediken. Zelfs niet over hun immorele manier van leven. Maar opnieuw als hij dat verkondigde, dan zeker van dat hij de gedachten zou raken. Hij wilde niets liever dan Jezus Christus en Die gekruisigd verkondigen.

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Meer dan een voornemen. Geselecteerd. Maakte een keuze tussen al die andere dingen en het Evangelie. Met andere woorden: nergens anders van te spreken dan van Christus.

Waarom? Hij weet dat alleen Christus de verzoening met God kan aanbrengen. De nieuwe natuur, het nieuwe hart kan geven. Alleen Christus kan dat geven. Alleen Christus kan hen een verstaan van  het doel van het leven geven. Natuurlijk er zijn doctors die tot bepaalde hoogte kunnen helpen tegen een depressie. Maar alleen Christus kan ten volle herstellen.

Jezus Christus. De eeuwige Zoon van God, gelijk met de Vader. Onze Verlosser. Beide namen. Jezus. Christus. Laat ik een paar redenen geven van alleen Christus. Hij is de reden dat de wereld nog bestaat. Christus de reden? Ja. Mens als geschapen wezen is gevallen. En verwerpt God. De mensheid maakt de meeste van materieel leven en genieten van pleziertjes en zonden.

God moet reactie zijn, ik moet het met voorzichtigheid zeggen we kunnen God niet voorschrijven, de wereld vernietigen. Duizenden jaren geleden. God kan geen gemeenschap hebben met de zonden. Waarom heeft God de wereld voor generaties laten voortbestaan? Alleen door Christus. Hij betaalde de prijs. In Hem vergeving en nieuw leven.

Omdat Christus dat gedaan heeft, gaat de tijd door. Mensen getrokken uit de wereld en gaan de eeuwige hemel. Het is alleen Christus. Hij is de reden van alles. Voor ik was bekeerd ging ik maar voort in de wereld. Ik dacht de wereld gaat maar door.

Christus is de reden en verklaring. Hij staat overal achter. Hij is de openbaring van God. In Zijn reinheid en heiligheid. Om de Zijnen voor eeuwig te verzoenen. Christus heeft de macht te vergeven en nieuw leven en een nieuwe natuur te geven. Christus is onveranderlijk.

Zo Paulus zegt: Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u wat is belangrijk onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Nu de tijd voortgaat, de Griekse filosofen hebben een bijdrage gegaan. Maar ze zijn voorbijgegaan. Om sommige dingen wordt gelachen. Parels van hun wijsheid. Het is voorbij. Het is van het verleden. Alleen Christus blijft. Alle aardse machten vergaan. De laatste zal vergaan voor Christus terugkomt.

Communisme. Morele optimisme. Van de jaren twintig en dertig dat het beter zou gaan. Het is vergaan. Er wordt om je gelachen. Postmodernisme. Kritische theorie wordt in de tijd gezien als ridicuul. Alleen Christus kan je vrede en hoop brengen.

Jezus Christus en Die gekruisigd. Nadruk op Hem. De God die naar deze wereld kwam. En Die! Hij uit alle mensen. Hij gekruisigd. Dat God kwam. Hij ter dood gebracht. Hoe is dit? De Heere Jezus Christus door wie alles gemaakt is. Gehoond, bespot, verworpen. Genageld aan het kruis. En dan verbazingwekkend. Verlaten van God in grote angst. En dan God in de hemel die Zijn aangezicht voor Hem bedekte. Op Hem de straf gelegd van alle zonden van de Zijnen. Wie Mijn Zaligmaker, vraagt Wesley in het lied.

De almachtige God kwam en stierf voor zondaren. Geen grote vernedering in lijden in pijn. Er zijn mensen die geleden hebben voor anderen. Maar niets te vergelijken met wat Christus deed. De grootste plaatsvervanging. Ken je het begrip? Plaatsvervangend voor ons.  Dat is de grote sleutel tot God.

Hij liep door de schare heen toen zijn tijd nog niet was gekomen. De grootste vrijwillige actie. Hij kwam gewillig. De grootste actie van kracht. Hoe kon Hij het dragen op Golgotha? De toorn van God op Hem uitgestort. Genade ongekend, liefde onbevattelijk.

De zonden met al zijn vernietigende gewicht. De Zoon riep het uit. Lama, lama, Sabachtani. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Hij ervaarde de verlatenheid van God. Dat zullen wij ervaren zonder vergeving van zonden. Zonder Zaligmaker. ‘When I survey the wondrous cros, On which the Prince of glory died, My richest gain I count but loss, And pour contempt on all my pride’.

Dat is wat Paulus hier doet. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Beeld je Calvarie in. De Schepper stierf. Dit is van de Puriteinen. Ze hielden van de beeldspraak. De Man van liefde is vermoord in haat. De onzichtbare God is naar de dood gebracht. De arts is naar de dood gebracht.

Beschouw de prijs die Hij betaalde. Om jou en mij te vergeven. De waardeloosheid van de mensen voor wie Hij stierf uitgezonderd wat Hij doet en geeft liefde en dienst tot Hem. Beschouw de waarde van wat Christus deed. Geestelijk leven en eeuwige zegen. ‘When I survey the wondrous cros, On which the Prince of glory died, My richest gain I count but loss, And pour contempt on all my pride’.

Kom tot Hem. Zie op Hem. Hij heeft de macht je te vergeven. Zie op Hem die betaalde voor je zonden. Als je Heere en Zaligmaker. Kom tot Hem in bekering, vraag Hem om vergeving, geef je leven over aan Hem, en vertrouw, vertrouw, vertrouw alleen Hem. Hij zal je Zaligmaker zijn. ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.’

 

 

Goede Vrijdag 2 april 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters Schriftlezing Johannes 19 vers 1-30