De liefde van Christus is het grootste wat er is. God eist van ons een heilig leven; Christus leefde een perfect leven. Hij is landmoedig en Zijn liefde blijft tot in eeuwigheid. Zonder van Zijn liefde te leven wacht ons het eeuwige oordeel, als we Hem kennen en met Hem leven zullen we eeuwig zijn liefde genieten.

De liefde van Christus kennen

Het gaat over liefde die bestaat tussen mensen. Het gaat over liefde die bestaat tussen broeders en zusters. Liefde die alle menselijke relaties reguleert. Bijvoorbeeld in een huwelijk maar ook in een familie. Het is vertaald met gevende liefde. Het gaat over liefde die vrij is, niet gebonden is, niet terug verwacht.

C.S. Lewis noemde het oncondiontional love. Hij had gelijk voor de helft. De liefde van God is niet onconditioneel. Condities van ons, nee, wij kunnen er niets aan doen. Het is eenrichtingsverkeer vanuit God. Vanuit God is het niet onconditioneel. De condities zijn Gods liefde is heiligheid en perfectie. Gehoorzaamheid en zondeloosheid. God is heilig. Aan die conditie kunnen wij niet voldoen.

Christus kwam in de wereld. Hij maakte de condities voor ons. Hij leefde een leven van perfectie. Hij verwierf de liefde voor de Zijnen. Een onwaarschijnlijke daad van liefde, Hij stierf op Calvarie. Hij betaalde voor onze zin. Hij voldeed aan de condities van God. Via Hem kunnen we deel krijgen aan Zijn liefde.

Dat is Amazing. Die liefde is onwaardeerbaar. Het is de boodschap van de Bijbel. We moeten daarvoor gaan. De strategie in de wereld is deze liefde niet te willen. En zonder de liefde de wereld uit te gaan. We houden van onszelf. Dat is terrible. Dan wacht ons het oordeel. Staande voor God, een eeuwige veroordeling te krijgen, dat is zeer ernstig.

Christus kennen en met Hem leven, daar gaat het om. De liefde van Christus zegt je niets hoe je ter wereld kwam. We verwierpen het. De liefde leren kennen, de liefde van God. Liefde verdraagt alle dingen. Er zijn huwelijken gebaseerd op liefde. Ik praat niet over seksuele liefde. Er kan bijzondere liefde zijn tussen mensen. Laten we hopen dat het er is zeker bij mensen die God kennen. We zijn zo verloren en zondig, we zijn koud en slecht tegenover elkaar soms. De liefde van Christus is standvastig en constant. Die verandert niet, de liefde voor Zijn kinderen.

Liefde is lankmoedig. Zie je dat in Christus? Hij kwam op aarde. Verkreeg een aards lichaam. Hij was goddelijk. Maar ook een menselijke natuur had Hij. Hij nam onze plaats in. Hij deelde in onze zwakheden, niet in onze zwakheden. Je kunt zeggen: Hij was God, geen menselijk wezen. Hij had echter echt menselijk vlees en ogen. Hij leefde een perfect leven. Hij was God en mens.

Waar kwam Hij? En hoe? Hij werd verworpen. De Farizeeërs en Schriftgeleerden verwierpen Hem. De zochten manieren om Hem te executeren. Hij wandelde temidden van het volk. Tot de tijd kwam dat Hij genomen werd en gebracht werd naar het kruis.

Hij kwam in deze wereld. Hij redde duizenden mensen. Ons oordeel nam Hij weg. Mensen die op Mij vertrouwen, schenk ik vergeving. Ik geef hen gemeenschap met God. Het is een proces wat doorgaat. Ik weet wat het is om verworpen te worden. Om gekruisigd te worden. Hij kwam! Terwijl Hij dit wist, dat Hij zo ontvangen zou worden. Om onze veroordeling weg te nemen. Hij ging in de tuin van Getsemane. Daar kwam het oordeel van God over Hem. Het gevoel van toorn kwam over Hem. Hij ervoer de terrible scheiding tussen Hem en de Vader. Een terrible scene was het, Hij leed daar bij voorbaat. Hij zei: Uw wil geschiedde. Niet die van Mij. Ik moet lijden.

In de wereld is het: lijden en liefde. Christus moest lijden aan het kruis. Hij leed voor ons. Liefde verdraagt alle dingen.

Liefde is aardig. Liefde is helpvol, behulpzaam. Het produceert iets. Als je die liefde kent en Hem vertrouwt, dan kom je er achter: Hij is vriendelijk. Je voelt dat. En ervaart dat. Hij is machtig vriendelijk.

U bent veranderd. Paulus zegt dat: u bent een nieuwe creatie. Je lichaam is en karakter en persoonlijkheid is achter gebleven in … Je hart, wil en gedachten zijn veranderd. Je kunt nu geestelijke lessen leren. De wil is aan God toegewijd. Het zelf gerichte en hoogmoedige is veranderd. Je wandel is veranderd. Je kunt bidden. Als je bidt, gebeurt er iets dat je daarvoor niet wist: je weet dat God je hoort, je bent in contact. God helpt je en vormt je en verandert je. Je kunt nu de zonde weerstaan. Sterker ben je. Nederiger. En genereus. En ook sensitief.

Liefde is vriendelijk. Wat is dit voor vriendelijkheid! Een hart dat zichzelf zocht! Een hart dat niet verder zocht dan deze aarde. Hij zocht ons. We weten nu wat het verschil is tussen goed en kwaad. Gods vergeving kennen we nu. En we horen bij Christus.

Gedurende het leven, wees gericht op Hem. Je krijgt leiding en comfort van Hem. En een zekere bestemming krijg je. Je ziel zal na je laatste gebed in de eeuwige heerlijkheid gedragen worden. Je komt op de receptie van de Koning der Koningen. Ik deed er niets voor. Het komt vrij tot mij. Ik wilde het niet. De Schrift zegt, toen Christus stierf op Calvarie, Hij elke individu zag (al die miljoenen) waarvoor Hij stierf. Hij kende ons. Hij zag ons. De liefde van Christus is zo groot!

Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde blaast niet op. In de beste menselijke liefde gaan mensen verkeerd. Op jouw account of op dat van een ander. Er zijn fricties tussen elkaar. Je houdt van iemand, toch is iemand een andere kant op te gaan, je doet de ene keer het ene voor de ene de andere keer het andere. Je pleast soms. Christus is ander. Hij zegt nooit: het is Mijn beurt. Hij zegt dat nooit. Hij is de Redder. Hij houdt van je. Hij wil je dienen. Hij wil je trainen. Als je verkeerd gaat, in een perfecte manier disciplineert Hij je. Hij traint je in problemen. Hij gaat eerlijk met je om. Zijn liefde is echter altijd eerlijk. Hij is boos op de zonde, maar niet op ons. Christus liefde is de beste zorg voor ons. Zijn liefde faalt nooit. Het is nooit uitgewerkt. Het is vaak getoond in verschillende manieren. Een moeder dat een kind op de arm neemt. Om speciale affectie te tonen.  Zo gaat Christus met je om. Soms zo close. Ook al zijn er moeilijkheden. Hij is van jou en jij bent van Hem.

Dit zijn zo grote zegeningen! Wat een tragedie niet met Hem te leven. Als je niet met Hem leeft, zul je vergaan, en je pleziertje ook. Dat is vreselijk. Vlucht van de zonden van deze wereld. De wereld kan je geen geluk geven. Nooit. Als je met God leeft en Zijn liefde leeft, dan leef je onafhankelijker van de aarde. Zonder Hem wordt je aardser en meer zondiger.

Ik moet afronden. Als je niet met Christus leeft, ben je een kind, dan heb je geen ervaring. Geen kennis aan de genade. Je kent God niet. Je weet niet hoe je Hem vindt en liefhebt. Een kind dat niet opgroeit. Dat zegt Paulus. Je bent honderd procent wereld. Dan ken je en smaak je Christus niet. Je kunt zo niet blijven. Je moet tot Hem komen en Zijn liefde en macht vinden. Er is geen liefde zo krachtig en vrij en voortdurend en duurzaam. Kom als een zondaar. Bekeer je van je zonde. Kom in geloof. Geloof in God. Kom oprecht! Weet je niet waar je Hem moet ontmoeten? Bij het kruis van Calvarie. Daar moeten we knielen en voor Hem neervallen. Heer, vergeef me, verander me, breng me in Uw eeuwige liefde en leven. Zeg niet, ik probeerde het en het lukte niet. Vergeef mijn terrible zonde. Vergeef wat ik ben en deed. Hij wil en zal je vergeven. Hij beantwoordt je gebed. Je moet komen tot Hem. Beste vrienden, de Heer van de liefde, dat is het grootste wat je nodig hebt: de liefde van God.

Metropolitan Tabernacle London, zondag 24 juli 2022, 6.30pm. Schriftlezing Psalm 119:169-176 en Psalm 121 en Romeinen 8:28-39.