Liefde moet de grondtoon van ons leven zijn, de grondhouding in kerk, familie en huwelijk. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde is gebaseerd op de liefde van God; zij zoekt het welzijn van de ander. Het is de liefde die blijft tot in eeuwigheid.

De overmacht van de liefde

Dit is door predikers geobserveerd dat dit vers bij het verkeerde hoofdstuk staat. Het is niet origineel. Het hoofdstuk begint met het woord ‘maar’. De apostel wijst in hoofdstuk 13 op de excellente manier van leven, in liefde.

Liefde is de basis van alle giften die God geeft. God geeft het. Ook in de tijd van de apostelen, toen gaf God allerlei giften. Voor alle giften voor de mensen van God is de basis en hoogtepunt van de giften. Liefde is het cement van de gemeente. Hoe zorgen we anders voor elkaar? Het dominante idee voor dit gedeelte is dat we verenigd zijn in liefde, in de kerk van Christus. Paulus spreekt ook over andere relaties, zoals huwelijk. Maar Paulus wil zeggen: liefde moet het drijvende motief zijn van alles.

Kijk maar naar vers 1. Als ik sprak met de tong van engelen, maar ik had geen liefde, dan was het niets. Het gaat over gevende liefde. Uitgaande liefde. Zonder liefde ben ik stom. Ook als ik tot de Korinthiërs spreek, zegt Paulus. Soms werden de Korinthiërs verleid door eloquente sprekers. Zij hadden speciale giften voor hen. Het is niet verrassend dat Paulus hiermee begint. Al zou je spreken met de beste tong van mensen of tong van engelen. Al zou het mogelijk zijn zo te spreken, zo’n bijzondere taal, maar ik had geen gevende liefde (liefde die niet op zichzelf ziet), dan is het niets woord.

Sommige mensen maken zo’n hard geluid. Ze verliezen de toon en plezier. Het is horrible en terrible. Daar heb je niets aan. Soms spreekt iemand overluid. Dat is niet prettig. De persoon opent zijn mond, maar het is horrible. Paulus gaat van de hoogste tot de laagste. Het kan ook een evangelische toon zijn. Zeer overluid. Ook in de muziek. Je hoort niets meer. Of een prediker, charismatisch, die preekt als een machinegeweer.  Het heeft niets met liefde te maken. Het is niet plezierig.

Als we niet gemotiveerd zijn door de liefde van God, geven we niet om de prediking, niet om de zondagsschool, om de getuigenissen. Hebben we sympathie daarvoor? Doet het onze harten smelten? Wat is in de harten? Sommige predikers zijn zo indrukwekkend. Je kunt bijna niet voorstellen dat ze liefde hebben voor de mensen die naar hen horen. Ze zingen wel, maar niet de gehele psalm. Wat is in hun harten? Je kunt spreken met de tong van mensen of engelen, maar zonder liefde is het niets waard. Er is geen hart en gevoel in. En geen gebed. Als er geen gevoel is, is alle zonde mogelijk. Dan doen mensen dingen waarvan ze niet weten dat ze niet mogen.

Al zou je alle kennis hebben, maar geen liefde, dan ben je ook niets. Letterlijk: dan ben je niet een ding. Ook al heb je profetie. In die tijden was de Schrift niet compleet. Ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. De doctrines zijn later geopenbaard. Al zou je alles weten, wat je op aarde kan weten. En al heb je geloof om wonderen te doen of erin te geloven. Maar belangrijker is dat je gelooft in de opstanding van Christus. Niet in het verplaatsen van bergen, zoals de apostel hier zegt.

Dit gaat, vrienden, over ons hele leven. Zonder liefde is ons leven waardeloos. We moeten liefde hebben tot God en Zijn dienst. Tot Christus. Tot het kruis. Liefde voor verloren zielen. Christus houdt van mij. Hij kwam naar beneden vanuit de glorie. Hij kwam in deze wereld. Voor mij. Hij stuitte op vijandschap, geweld… Voor mij. De liefde van Christus is alles. Ik kan die liefde nauwelijks begrijpen. Als ik aan Zijn liefde denk en aan mijn daden voor Hem, voel ik me verloren. Ik verdien niets. Hoeveel hart heb ik voor anderen? En voor de kinderen die in deze wereld opgroeien? En wie waar ook, waar men ook leeft, we moeten werken om de zielen voor de hel te bewaren. Het is een korte mogelijkheid nu. Sommigen hebben een verschillende achtergrond, maar we moeten hen bereiken om te redden voor het leven en de eeuwigheid. Houd van hen. Zorg voor hen. Met liefde. Zonder liefde is alles waardeloos. Dat moest de drijvende kracht zijn onder ons handelen.

Ook tussen echtgenoten. Sommige dingen maken je boos. Wat je kinderen doen. Denk aan je eigen onwaardigheid. Denk aan je zonden. Hoe ver was je weggezonken? Verneder je voor de Heere. We moeten veel overdenken – over onszelf. Dit is de manier om affectie, zorg en liefde op te bouwen.

Ook als zou ik alles weggeven aan de armen en mijn lichaam wegschenken, maar zonder liefde, heb ik niets. Wat is het motief voor zelfverloochening en lijden? Is het mijn reputatie? Sommige mensen zijn daarop uit. Liefde voor het evangelie, Christus en zondaren kan het enige motief zijn. Je hebt niets aan spirituele dingen of ervaringen zonder liefde.

In vers 4 gaat het over de actie van liefde. Liefde is geduldig. Zeer. In de context van de christelijke gemeente, helaas, het is klein. We zijn zo trots en voelen ons zo waardig. Liefde voor een ander en liefde tot de geroepenen, waar is het? Liefde is geduldig. Het motiveert ons, het gaat tegen hoogmoed in. Liefde is vriendelijk. Zeer vriendelijk zelfs. In het Grieks staat er: het is behulpzaam. Liefde zoekt de vrede, het repareert. Als je echtgenoot iets doet zonder respect, en je wilt erop terug komen, voor je dat doet: dank God voor hem of haar. Geef God de dank. Bedenk wat de ander voor je betekent. En daarna, doe wat je moet doen, opruimen of wat ook.

Liefde beschermt zichzelf niet. Niet dat mijn opinie de juiste is. Terrible is dat. Liefde wil niet de nummer 1 zijn in de kerk of in het huwelijk. Liefde zoekt zichzelf niet. Het zegt niet: kijk naar mij, naar mijn smaak. Liefde pompt niet op, blaast niet op. Het maakt zichzelf klein. Dit is een pad voor gedrag in kerk en huwelijk.

In vers 5: liefde imiteert niet. Het overweldigt niet. Als iets fout is of ze iets fout doet, ze komt er niet op terug als er andere mensen bij zijn of kinderen. Nee. Het zoekt de rust. Zoekt zichzelf niet, zoekt niet de eigen weg. Het is niet gemakkelijk te krijgen. Geen praktijken van trots; liefde weet de temperatuur te bereiken van vernedering en zelfopoffering. Het is belangrijk om de trots te doden, je kookt van woede. Je trots moet gedood worden. Vrienden, ik heb onvoldoende tijd dit allemaal uit te leggen.

Het gaat om de motieven van ons handelen, in kerk, huwelijk, familie. Liefde roddelt niet. Heb je gehoord wat hij of zij deed? Dat is een manier om je zelf omhoog te krijgen. Het is horrible. Niet discussiëren over de verkeerde dingen. Het is geen respect en liefde om over de zonde te praten of deze uit te dragen.

Liefde hoopt en gelooft alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Echtgenoten accepteren elkaar. Ook als de ander het werk bijvoorbeeld verliest. Je mag je eigen gedachten hebben? Niet zeggen, wat heb je nou gedaan?! Maar samen het aangaan, een arm om de ander heen slaan. Niet zeggen: Ik zoek een andere man? Nee. Sympathie. We dragen het samen. Is daar een probleem, we staan naast elkaar. Ook in de kerk. We dragen het samen. Alles. Dus we zijn niet kritisch op elkaar. We gunnen de ander alles. God brengt ons in deze manier tot Hem. Het is de zegen van God. Liefde verdraagt alle dingen. En verduurt heel lang.

Liefde faalt nooit. Alle giften komen tot een einde, zoals profetie. Profetie zijn geëindigd toen de bijbel klaar en compleet was. De gift van het apostelschap is ook weer geëindigd. Alles gaat voorbij. Paulus zegt later dat Christus komt. De wereld komt tot een einde. Met de oude traditie denk ik dat Paulus spreekt over de komende Christus. Al onze huidige kennis zal overruled worden bij het briljante licht der waarheid. We zullen nooit alles weten. We hebben er een eeuwigheid voor nodig. We hoeven ook niet alles te weten. Maar de geweldige waarheid van nu, die geweldig is voor ons, zal overruled worden door de liefde en het licht van Christus. In de eeuwigheid zullen we alle giften hebben. Dat komt eraan. Liefde is daar overal omheen. Liefde gaat mee naar de eeuwigheid. Soms gaat liefde over. Dat is erg. We zijn er verantwoordelijk voor. Maar in de eeuwigheid blijft de liefde. Profetie gaat voorbij. Kennis ook. Christus in de eeuwigheid komt eraan. Dat is het pad dat voor ons ligt.

Dan het laatste vers, nu blijven geloof, hoop en liefde. Zal geloof blijven in de eeuwigheid? Ja het zal. Niet alles zal over gaan. De contemplatie voor God de Vader en Jezus en de Geest is eeuwig. Er zal aanbidding en eer brengen zijn. Geloof in de zin van verwachting gaat wel voorbij. Maar het grootste van deze drie, is liefde.

Een lid van deze kerk, die ‘went to glory’, was hier erg mee bezig, met de laatste tekst van dit hoofdstuk. Hij wilde een bordje voor me maken met de tekst met kalligrafie. Ik wilde graag deze maar die had hij voor zichzelf. Ik keek dagelijks naar deze tekst op mijn bureau. Het was uit een hymne: ‘Snel zal mijn missie over zijn. De reis ten einde. De prayer zal praise worden. Dat gebeurde. Het duurt niet lang maar. Het ontwikkelt snel. Fix je gedachten op de mensen die om je heen zijn, de familie, kinderen, je echtgenoot. Wees er voor hen met liefde. Laat je liefde zien. De liefde is een krachtig motief. Het zal blijven tot in alle eeuwigheid.

Metropolitan Tabernacle London, zondag 23 juli 2022, 11 uur. Schriftlezing 1 Korinthe 12:31 – 13:13.