De apostel Paulus onderwijst de christenen in Korinthe over het omgaan met verleidingen. Hij waarschuwt hen om het niet te onderschatten: wie meent te staan zie toe dat hij niet valle. Tegelijkertijd wijst de apostel op de getrouwheid van de Heere die kracht geeft. Het brood en de wijn bij het Avondmaal wijzen op Christus. Hij betaalde voor de Zijnen.

1 Korinthe 10 vers 12: ‘Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle’.

Remedies voor verleidingen

Paulus heeft verwezen naar de tijd in de woestijn. Het onderwijs en de zorg van God. En in die context in zonden vielen. Herhaaldelijk vielen.

Er waren onder hen die werkelijk gered waren. Maar het merendeel niet. De ongeredde werden gestraft. Maar ook de geredden waren onder de toorn van God.

De begeerten van Egypte. Zoals wij na bekering de begeerten van voorheen kunnen hebben. Vol van mopperen. Overspel. Daagde het geduld van Christus uit. En schandelijke bewegingen. Ontucht.

Het is een morele context. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Wij, de Grieken met de wijsheid, zullen niet in de zonden vallen. Dat is wat de apostel adresseert.

Je bent misschien niet zo trots als de Korintiërs. Maar je kunt denken ik vond Christus twintig, dertig jaar geleden en vele geestelijke ervaringen. En dan denken ik zal niet vallen.

Het is niet geadresseerd aan degenen die gevallen zijn maar zij die vertrouwen hebben niet te vallen. In de woenstijn elke dag op die wonderlijke wijze het manna. En water uit de rots.

Je zult dan denken dat er geloof is, maar zij vielen. Zo zal die individuele man of vrouw die meent te staan toezien dat hij niet valle.

De noodzaak van waakzame geest. Zie toe. Let op. Voorzichtig met de wandel van je leven. Niet slaapwandelen de dag in. Maar wees waakzaam. Zelfs een 1000 duivelen kijken naar je om je te laten vallen. Kijken naar je zwaktes om je te laten vallen.

Er is geen geestelijk leven zonder de geestelijke strijd. Wees waakzaam. De verleiding die deze week komt kan heel onverwacht komen. Nooit eerder gezien die verleiding. Je kunt zeggen we hebben allemaal onze zwakheden.

Maar deze kan komen en je bent er nooit mee verleid. En je valt omdat je geen bescherming er tegen hebt. Wees altijd waakzaam.

Het kan zijn dat er een grote verleiding komt waar je voor beschermd bent. Misschien heb je jezelf teveel ontspanning geven, of televisie, verkeerde televisie. Je wordt de verleidingen gewoon.

En dan de grote verleiding komt. En dan val je. Je hebt je niet in een eerdere  fase beschermd. Sommige mensen zijn zo verleid en meegegaan in het kijken naar verkeerde beelden. En pornografie. Het was een eerste, tweede, derde stap in een proces. Niet gereed voor de christelijke dienst.

Als je hard moest werken, dat is niet jouw fout. Dat is geen zonde. Een ziekte in de familie. Misschien verzwakt dan. Wees waakzaam op zo’n moment. Je hebt de zorg van de Heere. Je hebt de zorg van de duivel niet. Wees werkzaam.

Ik heb mensen gekend die een andere persoon gingen helpen van de andere sekse. Maar de duivel probeerde je teveel in een te nauwe relatie te krijgen.

Wat waren je voornaamste zonden voordat je gered werd? Dat is nu voorbij. Maar de duivel heeft het opgeslagen. Hij brengt het terug. Wees waakzaam.

Het kan ook een verborgen zonde zijn. Dat anderen het niet weten. Het raakt niemand anders. Het is geen voorbeeld voor anderen. Maar de duivel vindt een weg om het uit te brengen en je in de schaamte te brengen.

Er waren er die dachten dat wat op 10 Downing Street niet uitkwam. Ik mak geen politiek punt. Maar geen zonde zal verborgen blijven.

Het kan ook een zonde zijn waar je nooit aan gewerkt hebt. Anderen merken het op maar zelf nooit opgemerkt. O dat is wat de duivel zal gebruiken. Drijft je naar het extreme. Weersta de zonde waar je vrede mee hebt gemaakt.

Machten en krachten. Wees waakzaam en bid. We moeten de tien geboden regelmatig lezen. Lees zo nu en dan de lijst met zonden die de apostel heeft geschreven.

Vers 13: ‘Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen’.

Dit grote vers gaat voornamelijk over de verleidingen tot zonden. Hoe we de zonden weerstaan. Er is geen verleiding die je bevangen heeft dan een menselijke.

De apostel vertroost ons als we het zo mogen zeggen. God zal het niet toelaten dat er een verleiding komt waarvan het niet mogelijk is die te weerstaan met de hulp van God. O maar dit is teveel. Die is alles teveel. Dat is nooit de juiste houding van de gelovige.

Tyndale: Normaal voor de menselijke natuur. Zal je niet verzoeken boven hetgeen je aan kunt. Het kan voor dagen duren. Maar je zult zeker weten het zal snel over zijn. Dat is ook van toepassingen op beproevingen.

God is getrouw. Hoe wil Hij mij helpen? Vooreerst door de kracht te geven van binnen. Ik bid en strijd. Met alle macht weersta ik. Het is een kracht die komt met het weerstaan van de verleidingen.

Stel Christus voor, en God zal het geven. Maar dat is onzinnige theologie. We hebben de hulp van God nodig. En Hij wil werken en ons de kracht geven. En wij geven Hem de eer.

Het Woord lezen. Het slechtste is Bijbellezingen overslaan. God spreekt zo tot ons. Ik moet reflecteren op sommige dingen.

Ik ben zijn vertegenwoordiger. Is van toepassing op ons allemaal. Kind van God. Vertegenwoordiger van Christus. Ik ben niet alleen oneer aan mijzelf maar ook aan Hem.

Hij heeft geleden en is gestorven voor mij. Ik kan niet in deze verleiding meegaan vanwege Hem. Ik verlies de geschiktheid om gebruikt te worden.

Wie is het die je verleid? Het is satan en zijn gevallen engelen. Het is degene die God haat en menselijke zielen. Hij is de duivel zelf. Hoe kan ik luisteren naar hem?! Het kan je helpen om de verleiding te weerstaan.

Ik haat deze onreinheid, liegen, deze zonde. Hoe meer je de zonde haat, hoe meer je in staat bent de zonden te weerstaan. Zing de hymns niet over je lippen te laten gaan zonder het te menen. Wees eerlijk.

Een gelofte doen voor God. Heere, ik kom eerst tot U deze dag. Ik geef mijn leven aan U. Dat zal je minder in zonden laten vallen. Doodt de leden van de zonden. Een excuus maken dat niet juist is. Verkeerde daad. Verkeerd woord. Laat het niet toe. De daden, de woorden.

En dan nagaan wat je deed vandaag. Ga met tranen naar de Heere. We kennen ze de remedies tegen de zonden.

Dan komen we bij de kracht van het Avondmaal van de Heere. Vers 15 en 16. Het breed dat we breken, de beker.

De beker der dankzegging. Het is de beker van de zegen. Het is in deze context niet juist de beker der dankzegging. Het is de beker van de zegen.

De beker is een symbool. Het drankje is een symbool. Het is niet letterlijk het lichaam van Christus. Van het bloed dat gesprengd is. Maar er zoveel in die kleine beker die wij gebruiken.

Zijn onbeschrijflijke lijden samengeperst in een paar uren wat wij anders voor eeuwig hadden moeten dragen. Ik zie in dat kleine bekertje de liefde van Christus. Hij kwam uit de hemelse glorie om te lijden voor een worm zoals ik ben.

In onbeschrijfelijke liefde. Het was niet alleen voor mij voor miljoenen. Ik moet Hem prijzen, danken en eren daarvoor.

Wie zal afwezig zijn van het Avondmaal van de Heere? Om Hem ervoor te danken. De bron van al ons eeuwige leven en zegeningen.

Ik drink het waarmee ik uitdruk dat ik er van afhankelijk ben voor heel mijn leven. Al de vreugde en vrede door de beker van Christus. De beker van de zegen. Die wij zegenen. Waar wij Hem voor prijzen, zegenen en eren.

We bewonderen Hem. Overweldigd bij Hem. Hier in deze beker is mijn eeuwig leven vertegenwoordigd. Ik was op Calvaries kruis met Hem en allen die in de geschiedenis gered worden. Het was onze zonden die daar gestraft werd en met Hem bevrijd.

Dat ik met Christus gekruisigd ben daar. Dat mijn ziel met Christus aan het kruis vrijgekocht is.

De namen van de stammen zoals bij de priesters, zo de namen van alle die gered zijn door Hem waren op Zijn hart. Hij kent ze allen. Hij voelde onze zonden en deed het uit liefde tot ons. We komen tot het Avondmaal van de Heere, en voelen deze dingen vernieuwd, hoe zouden we dan in verleidingen vallen?

Het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap met Christus. Deze beker brengt ons in gemeenschap met de Heere. Mijn broeders en zusters in de Heere, bereikbaar voor zijn en ter hulp zijn.

We hebben gekeken naar verleidingen. Hoe ik die verleidingen kan weerstaan. Hoe Christus stierf voor ons en dit uitgebeeld wordt in de beker.

 

Zondag 29 mei 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 27 en Romeinen 6