Acceptatie vinden bij God

In de brief aan de gemeente van Korinthe schrijft de apostel Paulus over de acceptatie voor God. Hoe kunnen wij voor God verschijnen? Geen vlees kan in zijn aanwezigheid komen. Vlees is de gevallen mensheid, het gevallen menselijk geslacht met het ‘massieve’ probleem van de zonden. Voor God hebben wij niets aan te brengen. Er valt niets te bewerken of te verdienen. We hebben Christus nodig. Hij is het Licht der wereld. In Hem is alles om voor God te kunnen verschijnen en door Hem geaccepteerd te worden. Wie in Christus gelooft wordt Zijn rechtvaardigheid toegerekend. Alleen zo kunnen wij voor God bestaan. Dan roemen we in de Hem, in Hem alleen.

1 Korinthe 1 vers 29: ‘Opdat geen vlees zou roemen voor Hem’.

Acceptatie vinden bij God

Geen vlees, gevallen menselijke natuur, zal komen in Gods aanwezigheid. Deze boodschap is zo onaangenaam voor het vlees. Het tegenovergestelde van wat het vlees wil. Want het betekent dat mensen die geen relatie hebben met God, niet bekeerd zijn, geen relatie met God hebben, mensen zonder liefde tot en gehoorzaamheid aan Jezus, zullen nooit God de eer geven en komen in Zijn glorie. Daar komen met: zie wat ik ben gedaan, kijk naar wat ik heb geleerd. Mijn leven als een geschenk. Hoe ik geleefd hebt. Ik heb altijd goed geleefd. Ik ben heel goed. Ik heb dingen om trots op te zijn. Nee, zegt de Schrift het zal niet gaan. Geen vlees zal enige acceptatie bij God vinden. We houden hier niet van.

Niemand? De groten niet? De koningen? Nee. Niemand. Gevallen mensheid. Vlees. Geen enkele grond om te claimen voor God. Er is een massief probleem. Een relatieprobleem. Van God af. Het schepsel groter gemaakt dan de Schepper. Ons Koninkrijk. Ons domein. Alles voor ons gemaakt. Er is een probleem met de gehoorzaamheid. Met de relatie. Niets, niets wat wij doen is behaaglijk voor God. Dit is de les van de Bijbel. In de gelijkenis van de verloren zoon [Lukas 15] die Jezus vertelt. Zegt de verloren zoon als het ware: ik haat je, ik wil je dood vader. Staat er zo niet maar volgt er uit. Geef mij mijn erfenis. Zo denken we voor God. Om Hem te behagen. Geen vlees zal komen in Zijn aanwezigheid.

Hoe zit het met filantropen? Die goed doen. Mensen die goed doen. Kunnen zij staan voor God in de laatste dag? Nee, zij kunnen niet staan. Is dat terecht? Denk aan ouders en kind dat steelt van ouders. Het kind liegt erover. Sommigen heel slim. Groot probleem. Als ouder kan het heel erg schokkend zijn. Kan lang doorgaan. Het kind doet vervolgens iets anders goed. Dan al het andere vergeten, de diefstal van de ouders? Die goede daad heeft niets met het probleem te maken. Geen van onze werken kan ons probleem van ongehoorzaamheid met God compenseren. Als iemand je een slecht product probeert te verkopen dat niet functioneert, dan helpt een lagere prijs niet. Functioneert niet. Kan het niet goed maken. Zo ook voor God. Er zijn teveel zonden. Teveel verkeerd. Er is een diep en groot probleem.

We zijn in een levenslange strijd met Hem verwikkeld. Bezig met ons leven betekenis geven zonder God met alles zonder Hem. Wat we kunnen hebben. Korte termijn bevrediging. Ik herinner mij een man die ontevreden raakte over zijn werk. Geen betekenis, geen bevrediging meer in. Geldt zo ook met het leven zonder God. Vullen met allerlei dingen. Entertainment. Met dingen die nergens goed voor zijn. Niet voor God.

Sommige mensen maken hun eigen religie. Er zijn twee religies. Er zijn er toch honderden? Alleen maar twee aan het einde. Ware religie en valse religie. New Age beweging. Was het een religie? Ja, op een bepaalde manier. Wat was het? Ontwikkeling van mensen. Wat jij kunt doet, waar jij trots op kunt zijn. Religie van werken. Religie voor mensen die op iets trots kunnen zijn. Rooms Katholiek ook: je hebt iets te doen. Zaligheid bij je werken. Sacramenten en de priesters volgen. Wat jij moet doen. Ze zeggen: jij hebt de hulp van God nodig maar jij moet het doen. Bij eigen kracht. We kunnen zo allerlei religies afgaan. God vinden bij technieken. Het is allemaal voor jou om te verdienen. Het is iets wat wij kunnen doen.

Vers 29. Geen vlees zou roemen voor Hem. Jij hebt vrije genade van God nodig. Verzoening met God zelf. De remedie voor het menselijke probleem. We zijn leden van een gevallen menselijk geslacht. Zonden. We zijn geestelijk blind. Geestelijk kunnen we onze conditie niet zien. Voor jezelf zorgen en geaccepteerd worden bij God. We zijn ongewillig van onszelf. Bang om veranderd te worden. We leren niet te bidden. Afhankelijk van Hem te zijn.

Ik herinner me een zoon. Vader was een rijk man. Vader koos bedrijven en business voor hem uit. Neem ze over. Maar hij kon het niet. De ene business na de andere business moest gesloten worden. Wat gebeurde? De zoon zei: je hielp me nooit. De vader: je hebt nooit gevraagd. Dat zal gelden voor hen die niet bekeerd worden in het laatste oordeel. Nooit gebeden, nooit gevraagd aan God om hulp, nooit tot Hem gegaan.

Ik heb niets bij God te brengen om een nieuw leven te ontvangen. God geeft het. God is sterker dan mensen. God heeft het zwakke van deze wereld uitgekozen. Paulus schrijft hier aan de uitverkorenen, door God uitverkoren. Wijs, niet in deze wereld. Niet in het vlees. Machtige in het vlees. God vernedert ons voordat Hij ons roept. Onze leegheid en zonden zien. Hij brengt ons tot Hemzelf. Mensen die aan het einde gekomen zijn. Die veranderd worden. De mensen die wijs zijn in deze wereld zullen het nooit vinden. Hoe dwaas. Vers 28. Hetgeen niets is. De waarheid is dat Christus alles moet doen voor onze zaligheid.

Je zoekt naar een huis voor jou en familie. Wat heb je nodig? Plaats aangesloten op elektriciteit. Licht nodig. Energie. Aangesloten op waterleiding. Water vitaal voor leven. Om te wassen en te drinken. Je hebt meubels nodig. Inrichting. En dan, dit is vitaal, je hebt beveiliging nodig. Een hypotheek of een contract dat het jouw plaats is. Anders komt de volgende dag iemand die je spullen meeneemt. Claimen dat het jouw plaats is. Je hebt deze dingen allemaal nodig. Dat is precies wat Paulus hier beschrijft. Christus doet het alles voor je. Vers 30. Uit Christus wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.

Verstaan van zonden en dat je nieuw leven nodig hebt. Bekeerd tot Hem. Verzoend met God. Dat licht komt van Christus. Hij is het Licht van de wereld. Vergeving nodig. De rechtvaardigheid. Hij betaalde voor jou als je in Hem gelooft. Hij heeft jou gewassen. Zijn rechtvaardigheid jou toegerekend. Heiligmaking. Veranderd. Vernieuwd persoon, betere persoon gemaakt. Nieuwe natuur. Liefde, integriteit. Christus moet dat voor je doen. En verlossing. Het eeuwige leven. Finale verlossing. Je weet dat je verlost bent en een plaats bereid is in de hemel voor je. Hij stierf voor ons. Zekerheid voor altijd. Het eeuwige leven komt jou toe.

Opdat het zij, gelijk geschreven is: die roemt, roeme in de Heere. In dat laatste oordeel zul je roemen in de Heere. Hij heeft mij behouden. Hij gaf mij het eeuwige leven. Hij is alles. Geen vlees komt in de aanwezigheid van God. Je moet Christus hebben en Zijn zaligheid.

 

Zondag 17 februari 2019 – Metropolitan Tabernacle London – dr. P. Masters [dienaar in de Tab] – 1 Korinthe 1 vers 29