Onveranderlijk onderscheiden van de wereld

Het is de apostel Johannes die in zijn zendbrief een aantal zekerheden beschrijft. Wij weten dat christenen niet zondigen, niet gemakkelijk de zonden zoeken. Hun geweten functioneert. Er is zelfonderzoek. Wij weten dat de kerk en de wereld onderscheiden zijn. Wij weten van persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus die ons gered heeft. Hij is de Zoon van God die komt. In het strijdperk van dit leven hebben wij ons te bewaren van de wereld.

1 Johannes 5 vers 18: ‘Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet‘.

Onveranderlijke christelijke onderscheidingen

We komen tot de laatste zekerheden in dit hoofdstuk. Wij weten. Jij weet. Weet u. In vers 15 ook. Favoriet van de apostel Johannes. Hier de laatste drie.

Gelovigen zondigen niet, weten we. Johannes spreekt niet absoluut. Dat het totaal en letterlijk genomen is dat de gelovige niet zondigt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, bewaart zichzelf van de zonden. Behalve als iemand weder geboren is, die kan het koninkrijk van God niet zien.

Soms zeggen mensen deze persoon is veranderd. Bekeerd. Echt tot God gekomen. Verandering in het leven. Bekering. In de Schrift gaat het vaak over een bepaald gedeelte van de bekering. Het cruciale gedeelte. Zoals bij de geboorte van een kind. Conceptie. Zo ook bij de bekering. Er is een begin. Het zaad van het leven. Leven in de ziel door God ingebracht. Dat gebeurt niet allemaal tegelijk. Het is een proces. Het sluit de persoon in. Ook de wil. Opent de gedachten. Ik hoor en luister. Ik vecht en strijd. Ik ben al bewaard. Het proces is begonnen. Ik heb Christus nodig. Het is door het werk van God.

Afgelopen week las ik een paar getuigenissen. Gelezen dat iemand zo gegrepen was onder het Woord. Vaak gaat het geleidelijk. Brengt ons bij Christus. Wij denken dat wij het zelf deden. Maar hopelijk leren we snel dat het Gods werk is. Prediking is nodig en onmisbaar. God brengt het Woord in de ziel.

Die uit God geboren is zondigt niet. De apostel Johannes bedoelt dat een gelovige niet gemakkelijk kan zondigen. Johannes waarschuwt. Hij spreekt niet absoluut. Nieuw leven nu.

Een gelovige kan niet koel plannen te zondigen. Hij kan niet een gewillige zondaar zijn die er gemakkelijk toe overgaat. Hij is gemakkelijk overtuigd. Als een ander het zegt, dan snel overtuigd. Het is niet goed. Overtuigd.

Hij bewaart zichzelf. Dit is een onderscheiden kenmerk van een christen. Een strijd. Niet een absoluut gegeven dat we ons zelf bewaren. Dat doet God. Zichzelf bewaren betekent dat de christen zichzelf bewaart. Onze inspanning om niet te verachteren. Hij bewaart zichzelf. Ziet over zichzelf. Beschermt zichzelf. Zijn geweten functioneert. Hij gaat niet zomaar de dag in zonder te denken hoe hij zich gedraagt.

Zelfonderzoek. Wat heb ik gedaan? Wat moet ik belijden? Hij beoefent het. Zonder dat is een ramp voor de gelovige. Dan gaan er allemaal dingen fout. Omdat je je zelfonderzoek gestopt bent. Hoe kunnen we reflecteren op onszelf? We hebben bekering nodig. We moeten ons bekeren. Elke dag.

Bekering is geen bekering is als er geen belofte van verbetering is. Dan is het er niet. Altijd in de spiegel kijken. Naar het Woord. Een halve christen is geïnteresseerd in de evenementen enzovoorts. Voor de ware christen ook maar ook wat zit er in voor mij? Het zit erin. Als we ernaar zoeken, zullen we het vinden.

Geweten laten functioneren. Er niet naar luisteren betekent het geweren negeren. Dat pas niet bij een christen. Het geweten functioneert. Wanneer ging je voor het laatst uit met doelen? Met intenties? Het helpt ons echt. Een christen is gewillig om na te denken over wat goed voor hem is en niet. Hij vindt zichzelf niet in de plaats die hem tot zonden leiden.

Hij bidt veel voor de hulp van de Almachtige God. De christen haat de zonde. Het is tegen Christus. Ik moet haten wat mijn zonden doet. Nooit een excuus maken voor zonden. Besteedt geen tijd met mensen waar dit niet belangrijk voor is.

De christen is bewust van de te besteden tijd. Maak planningen. Sommige zijn er goed in. Velen doen het niet. Het helpt echt. Juist zo goed voor de christen. Nauw leven bij de Heere.

Je bewaart jezelf. Het is serieus, belangrijk en onmisbaar. De boze heeft geen naam. Verdient hij niet. Hij is onbeschrijflijk kwaad. Hij heeft een grote groep van demonen om zich heen. Er is hiërarchie in, lezen we. Werken direct onder satans leiding. Om verleidingen te brengen. Natuurlijk is onszelf bewaren een serieuze zaak. Je kunt niet zorgeloos zijn. Niet denken aan de duivel en de strategie en de aanvallen die dreigen. Maar de boze vat hem niet.  Om hem vast te nemen, te grijpen. Maar hij kan tot op bepaalde hoogte. Verachteren in de genade. Dat je in zonden gebracht worden. Zelfs een lange weg. Maar hij kan niet je permanent overnemen. Als je gered bent, dan kan hij je zaligheid niet afnemen. God in Zijn liefde en barmhartigheid wil en zal je bewaren. Wedersta de duivel en hij zal van je vluchten. En de boze vat hem niet.

Efeze 6 vers 10. Wees sterk in de Heere. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. We hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Hoe anders bij velen vandaag de dag door de zelf strijd aan te gaan. Hand tot hand gevecht. Kan niet. Wapenrusting van God, leert Calvijn ons ook niet zelf eigen wapens en strijd aan te gaan. In de boze dag. Vlucht en vindt bescherming achter en in de tien geboden. Vergeet niet dat je een vertegenwoordiger van Christus bent. Jouw vallen brengt het Evangelie in diskrediet. Het schild van het geloof. De beloften van God. Op Hem zien. De helm der zaligheid. Als een christen denk eraan. Het Woord altijd weer. Bidt zonder ophouden.

Wij weten dat wij uit God geboren zijn en dat de wereld in het boze ligt. Heb in het oog. Constant de twee soorten mensen. De kinderen van God en de kinderen van deze wereld. Twee mensen. Vanaf het begin. De kinderen van de vrouw. Het zaad van de vrouw. De kinderen uit de duivel, de zaad van de boze. Kerk en wereld. De wereld is verdoemd. Ligt in het boze. Kan nooit worden hersteld en is tegen de wet.

Christenen maken vaak de fout dat ze gered zijn om de wereld te hervormen. We doen wat we kunnen doen voor mensen. Maar de wereld is hopeloos en verdoemd. God roept Zijn kinderen uit de wereld. We genieten niet van het plezier van de wereld. Het gaat over de mensen in de wereld. De hele wereld ligt in het boze. De wereld ligt in de grip van de boze, van satan.

De kerk is onderscheiden. Ook de dienst anders. Niet naar de wereldse maatstaven. Altijd onderscheid tussen wereld en kerk. In de kerk niet met de wereld meegaan. Zo vaak fout gegaan. Schipbreuk van het geloof geleden. Dominees die dwaze dingen deden.

We weten dat de Zoon van God komt. Hij is de waarheid. We zijn in Hem Zijn Zoon Jezus Christus. Het is alles over persoonlijk geloof. Een christen is niet iemand die lichtvaardig zondigt. Het tweede wat we weten is dat de kerk en de wereld onderscheiden is. Het derde is persoonlijk geloof. Dat onderscheid het christendom van alle andere Godsdiensten. We weten het. Zeker. Persoonlijk geloof. Ons begrip geheel vernieuwd. Smaak en verlangen verandert. Dat we mogen weten dat het zo is. We zijn in Hem. Hij hoort en antwoord onze gebeden. In Zijn Zoon in Jezus Christus.

De afsluiting. Kinderkens. Kleine kinderen. Zijn wij. Mediteren hierover. Bewaar jezelf van de afgoden. Dat iets belangrijker is dan de Heere. Dat je meer liefhebt dan de tijd en energie die je aan de Heere geeft. Dat is de brief van de apostel Johannes.

Zondag 6 oktober 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 32 en 1 Johannes 5